Hakim-hakim 13

13:1 Dob ai iulaki halak Israel ma use mambahen sogam ni uhur ni Jahowa, halani ai iondoskon Jahowa ma sidea hu tangan ni halak Palistim, ompat puluh tahun dokahni. (bd. 3:12.) 13:1 Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata TUHAN; sebab itu TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin empat puluh tahun lamanya.
13:2 Jadi adong ma sada halak hun Zora, humbani marga Dan, na margoran si Manoah; lambang do parinangonni, seng tubuhan tuah. 13:2 Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah; isterinya mandul, tidak beranak.
13:3 Dob ai ipataridahkon malekat ni Jahowa ma dirini hubani naboru ai, anjaha nini ma hubani: Tonggor ma, na lambang do ham, seng tubuhan tuah; tapi boratan rumah ma ham anjaha manubuhkon anak sada. (bd. 6:11.) 13:3 Dan Malaikat TUHAN menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian: “Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
13:4 On pe, jaga ma dirimu ulang inum ham anggur barang siinumon na pamabukkon, anjaha ulang ma pangan ham barang aha pe na so panti, (3 Mus. 1:11; 4 Mus. 6:3.) 13:4 Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram.
13:5 ai tonggor ma, boratan rumah ma ham anjaha manubuhkon anak sada. Seng bulih dais pisou parsuhur bani uluni, ai gabe halak nasir do ia bani Naibata humbani parnaibataan nari; ai pungkahonni ma paluahkon halak Israel hun tangan ni halak Palistim. (4 Mus. 6:2-5; 1 Sam. 1:11.) 13:5 Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin.”
13:6 Dob ai roh ma puang-puang ai mangadu-aduhon ai hubani paramangonni: Roh do sada halak ni Naibata bangku, ia rupani songon rupa ni malekat ni Naibata do, jombut tumang; seng husungkun barang hunja do ia, goranni pe seng ipatugah hubangku. (1 Sam. 2:27; Lah. 10:30.) 13:6 Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata: “Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku.
13:7 Tapi nini do hubangku: Boratan rumah ma ham anjaha manubuhkon sada anak; on pe ulang ma inum ham anggur barang siinumon na mambahen mabuk anjaha ulang ma pangan ham barang aha pe na so panti, ai gabe halak nasir do bani Naibata dakdanak ai humbani partubuhni das hubani ari parmateini. 13:7 Tetapi ia berkata kepadaku: Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah.”
13:8 Dob ai martonggo ma si Manoah hubani Jahowa, nini ma: Ham Tuhanku, sai roh ma namin sahali nari halak ni Naibata, na dob sinuruhmu ai bennami, ase iajarhon bennami barang aha do sibahenonnami hubani dakdanak na sihol tubuh in. 13:8 Lalu Manoah memohon kepada TUHAN, katanya: “Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah, yang Kauutus itu, datang pula kepada kami dan mengajar kami, apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu.”
13:9 Jadi itangihon Naibata ma pangindoan ni si Manoah ai, gabe roh ma use malekat ni Naibata ai hubani naboru ai, sanggah hundul ia i juma, sanggah seng rap pakonsi si Manoah paramangonni ai. 13:9 Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga Malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu, ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah, suaminya itu, tidak ada bersama-sama dengan dia.
13:10 Dob ai tarolos ma naboru ai patugahkon ai hubani paramangonni, nini ma hubani: Tonggor ma, domma ipataridahkon halak na roh nabaruon ondi use dirini hubangku. 13:10 Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya: “Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku.”
13:11 Jadi jongjong ma si Manoah, iirikkon ma parinangonni ai, anjaha dob das sidea hubani halak ai, nini ma hubani: Ham do tongon na dob ongga marsahap pakon naboru on? Balosni: Ahu ma da. 13:11 Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti isterinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya: “Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?” Jawabnya: “Benar!”
13:12 Dob ai nini si Manoah ma: On pe, anggo saud ma holi songon hatamu ai, sonaha ma talup pargoluhon ni dakdanak ai, anjaha aha ma sibahenonnami? 13:12 Lalu kata Manoah: “Dan apabila terjadi yang Kaukatakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?”
13:13 Jadi nini malekat ni Jahowa ai ma dompak si Manoah: Ganup na dob hupatugah hubani naboru on maningon pardiateihononni do. 13:13 Jawab Malaikat TUHAN itu kepada Manoah: “Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang Kukatakan kepadanya.
13:14 Seng bulih panganonni sagala na luar humbani hayu anggur; anggur atap siinumon na pamabukkon seng bulih inumonni, anjaha seng bulih panganonni atap aha pe na so panti. Maningon ramotkononni do sagala na dob huparentahkon hubani. 13:14 Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur; anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang Kuperintahkan kepadanya.”
13:15 Nini si Manoah ma dompak malekat ni Jahowa ai: Sai ra ma ham jolomannami, ase ihoseihon hanami bamu anak ni hambing sada. (bd. 6:18; 1 Mus. 18:3-5.) 13:15 Kata Manoah kepada Malaikat TUHAN itu: “Perkenankanlah kami menahan Engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagi-Mu.”
13:16 Jadi nini malekat ni Jahowa ma dompak si Manoah: Age pe ijolomi ham ahu, seng anjai panganonku humbani sipanganonmu ai. Tapi anggo sihol galangkononmu sada galangan situtungon, hubani Jahowa ma galangkon ham ai. Halani seng ibotoh si Manoah, malekat ni Jahowa do ia hape. 13:16 Tetapi jawab Malaikat TUHAN itu kepada Manoah: “Sekalipun engkau menahan Aku di sini, hidanganmu itu tidak akan Kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada TUHAN.” Sebab Manoah tidak mengetahui, bahwa Dia itu Malaikat TUHAN.
13:17 Dob ai nini si Manoah ma dompak malekat ni Jahowa ai: Ise do goranmu, ase ipasangap hanami ham, anggo saud ma holi hatamu ai? (1 Mus. 32:30; 4 Mus. 22:17; 24:11.) 13:17 Kemudian berkatalah Manoah kepada Malaikat TUHAN itu: “Siapakah nama-Mu, sebab apabila terjadi yang Kaukatakan itu, maka kami hendak memuliakan Engkau.”
13:18 Tapi nini malekat ni Jahowa ai ma hubani: Mase ma sungkunonmu goranku? Halongangan do ai. (Pod. 30:4; Jes. 9:5.) 13:18 Tetapi jawab malaikat TUHAN itu kepadanya: “Mengapa engkau juga menanyakan nama-Ku? Bukankah nama itu ajaib?”
13:19 Dob ai ibuat si Manoah ma sada anak ni hambing rap pakon galangan sipanganon, lanjar igalangkon ma ai bani Jahowa iatas ni batu. Ibahen malekat ai ma sada halongangan iidah si Manoah pakon parinangonni ai. (bd. 6:21.) 13:19 Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada TUHAN di atas batu. Lalu diperbuat-Nya keajaiban, sementara Manoah dan isterinya memandanginya.
13:20 Ai sanggah na naik dilah ni apuy ai hun anjap-anjap ai hu atas, naik ma homa malekat ni Jahowa ai ibagas dilah ni apuy na humbani anjap-anjap ai, iidah si Manoah pakon parinangonni ai, jadi manrogop ma sidea. 13:20 Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah Malaikat TUHAN dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan isterinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah.
13:21 Dobkonsi ai seng ongga be ipataridahkon malekat ni Jahowa ai dirini hubani si Manoah pakon parinangonni ai. Jadi ibotoh si Manoah ma, malekat ni Jahowa do ia hape. 13:21 Sejak itu Malaikat TUHAN tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan isterinya. Maka tahulah Manoah, bahwa Dia itu Malaikat TUHAN.
13:22 Nini si Manoah ma dompak parinangonni ai: Maningon matei mando hita, halani na dob niidahta ai Naibata. (bd. 6:22, 23; 2 Mus. 33:20.) 13:22 Berkatalah Manoah kepada isterinya: “Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah.”
13:23 Tapi nini parinangonni ai ma hubani: Porini sihol bunuhon ni Jahowa hita, seng anjai jaloonni galangan situtungon pakon galangan sipanganon ai hun tanganta, anjaha seng anjai patalaronni ganupan ai hubanta, anjaha seng anjai pabogeihononni na sonai ai hubanta nuan. 13:23 Tetapi jawab isterinya kepadanya: “Seandainya TUHAN hendak membunuh kita, maka tidaklah Ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita dan tidaklah Ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita dan tidaklah Ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini.”
13:24 Dob ai itubuhkon naboru ai ma sada anak anjaha ibahen ma goranni si Simson. Lambin banggal ma dakdanak ai, anjaha ipasu-pasu Jahowa do ia. (1 Sam. 2:21; Luk. 1:80.) 13:24 Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan TUHAN memberkati dia.
13:25 Anjaha ipungkah Tonduy ni Jahowa ma manggorakkonsi i Mahane-Dan, na iholang-kolang ni Zora pakon Estaol. (bd. 6:34; 14:6, 19; 15:14.) 13:25 Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh TUHAN di Mahane-Dan yang terletak di antara Zora dan Esytaol.
<<  Hakim-hakim 12 Hakim-hakim 14 >>