Habakuk 1

Ambilan Minggu 2 Oktober 2016, Habakuk 1: 1-4; 2: 1-4; Sibasaon 2 Timoteus 1: 1-8
1:1 Pangungkabon na niidah ni nabi Habakuk. 1:1 Ucapan ilahi dalam penglihatan nabi Habakuk.
1:2 Sadia dokah on, ale Jahowa, dilo-dilo ahu, hape seng ra Ham manangihon? Atap hudilohon bamu pasal odoh-odoh, tapi seng ra Ham paluahkon? 1:2 Berapa lama lagi, TUHAN, aku berteriak, tetapi tidak Kaudengar, aku berseru kepada-Mu: “Penindasan!” tetapi tidak Kautolong?
1:3 Mase ma pataridahkononmu bangku hagedukon, gabe paidah-idahonku hasunsahan? Pandorunion ampa pambahenan hajahaton do i lobeihu, masa do parsalisihan ampa paringoran. 1:3 Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku; perbantahan dan pertikaian terjadi.
1:4 Halani ai lambin galekni do titah, anjaha seng mardalan uhum. Ai halak parjahat do mardalan manginggoti parpintor, gabe peol ma mardalan uhum. 1:4 Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar; itulah sebabnya keadilan muncul terbalik.
1:5 Kawahkon nasiam ma hutongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu anjaha papangkei ma, ase longang anjaha songgotan nasiam. Ai sihol bahenonku do sada horja bani arinasiam, lang porsaya nasiam, porini pe ibaritahon ai. (Jes. 28:21; Lah. 13:41.) 1:5 Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai, jika diceriterakan.
1:6 Tonggor ma, papuhoonku ma halak Kasdim, bangsa na garang anjaha na lingkat ai, manlontas desa na ompat ni tanoh on, laho manoluk ianan na so sidea simadasi. (Jer. 5:15.) 1:6 Sebab, sesungguhnya, Akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman, yang bukan kepunyaan mereka.
1:7 Sihabiaran anjaha jangin do sidea; luar humbani sidea do uhum ampa hatimbulonni. 1:7 Bangsa itu dahsyat dan menakutkan; keadilannya dan keluhurannya berasal dari padanya sendiri.
1:8 Lingkatan do huda ni sidea humbani begu, garangan humbani sorigala sanggah bodari-bodari; roh do siajak hudani humbani na daoh habang songon haluhuy, mangolos laho mamondut. (5 Mus. 28:49; Jer. 4:13; 5:6; Sep. 3:3; Mat. 24:28.) 1:8 Kudanya lebih cepat dari pada macan tutul, dan lebih ganas dari pada serigala pada waktu malam; pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti rajawali yang menyambar mangsa.
1:9 Roh do sidea ganup laho mandalankon paksa; seng tarolat pangonjarni, ipatumpu sidea do na tartangkap songon horsik bueini. 1:9 Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir.
1:10 Irehei sidea do raja-raja anjaha sipartatawaan ibahen sipambobai. Ipartatawai sidea do ganup benteng; tanoh do ipajunjun sidea laho manaban ai. 1:10 Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu.
1:11 Dob ai mangolos ma sidea bingkat mannunuti dalanni songon logou; sidea halak siparsalah, na mambahen gogohni gabe naibatani. (Hes. 28:2.) 1:11 Maka berlarilah mereka, seperti angin dan bergerak terus; demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya.
1:12 Ai lang Ham do humbani nabasaia nari, ale Jahowa. Naibatangku na mapansing bangku? Seng anjai matei hanami. Ale Jahowa, bahen uhum do, ase ipabangkit Ham ia; Ham Batu ginggingku, bahen panjoraan do, ase ipajonam Ham ia. (Jes. 10:5; Jer. 10:24.) 1:12 Bukankah Engkau, ya TUHAN, dari dahulu Allahku, Yang Mahakudus? Tidak akan mati kami. Ya TUHAN, telah Kautetapkan dia untuk menghukumkan; ya Gunung Batu, telah Kautentukan dia untuk menyiksa.
1:13 Ham, parmata na pitah, gabe seng tarpaidah-idah Ham na masambor, anjaha seng tahan Ham mangkawahkon na so sintong, mase ma ipaidah-idah Ham halak sipangosei hape sip do Ham, ai ma sanggah na binondut ni halak parjahat jolma sipintoran humbani, (Ps. 5:5.) 1:13 Mata-Mu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri, apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia?
1:14 gabe songon dengke na i laut ai ipaturut Ham jolma in, usih songon gilok-gilok, na so marraja? 1:14 Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya?
1:15 Ganup do isintak marhitei hail hu atas, itarik marhitei jalani, anjaha ipatumpu sidea hubagas durungni; marmalas ni uhur do ia halani ai anjaha marolob-olob. 1:15 Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya; itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai.
1:16 Halani ai do ase manggalang ia bani jalani anjaha manutung dahupa ia bani durungni, ai halani ai do buei parbagiananni anjaha mantin sipanganonni. 1:16 Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya; sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah.
1:17 Sintakonni ope nani podangni torus, anjaha nunutonni mamunuhi bangsa-bangsa lang maralang-alang? 1:17 Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan?
<< Nahum 3 Habakuk 2 >>