Ezra 1

Si Kores raja ni Parsia manlopas halak Juda mulak pakon paulihon rumah panumbahan
1:1 Bani tahun parlobei ni panrajaion ni si Kores, raja ni Parsia, ase saud masa hata ni Jahowa marhitei pamangan ni si Jeremias, ipuhoi Jahowa ma tonduy ni si Kores, raja ni Parsia, ase isuruh maningtingkon hu sab gomgomanni, pala marhasoman surat ai ibahen. (1 Kron. 36:22, 23; Jer. 25:11; 29:10.) 1:1 Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, TUHAN menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini:
1:2 Sonon do hata ni si Kores, raja ni Parsia: Domma ondos bangku ganup harajaon ni tanoh on ibere Jahowa, Naibata ni nagori atas, anjaha Ia do marsuruh ahu pajongjong bani sada rumah i Jerusalem, na i tanoh Juda. (Jes. 41:25; 44:28; 45:1.) 1:2 “Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda.
1:3 Barang ise humbani nasiam, na masuk bani bangsa ni ai, sai ihasomani Naibatani ma ia, anjaha laho ma ia tangkog hu Jerusalem, na i tanoh Juda, ase ipajongjong rumah ni Jahowa, Naibata ni Israel; Ia do Naibata na marianan i Jerusalem. (Jos. 1:17; Dan. 6:26.) 1:3 Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, Allahnya menyertainya! Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah TUHAN. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem.
1:4 Anjaha barang ise na tading ope bani haganup ianan panginsolatanni ai, songon halak dagang, iurupi ma hasomanni na saianan ai marhitei pirak, omas, ugas-ugas pakon pinahan, legan ni sibere-bere niojur ni uhur bani rumah ni Naibata, na i Jerusalem. (bd. 8:28; 2 Mus. 35:21, 29; Neh. 1:2, 3; Hag. 2:3.) 1:4 Dan setiap orang yang tertinggal, di mana pun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem.”
1:5 Dob ai jongjong bei ma kopala-kopala ni Juda pakon Benjamin marsasaompung, sonai homa malim ampa halak Levi, ganup na pinuhoan ni Naibata tonduyni tangkog, laho pajongjong rumah ni Naibata na i Jerusalem; (2 Kron. 11:12; 36:22; Hag. 1:14.) 1:5 Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah TUHAN yang ada di Yerusalem.
1:6 anjaha ganup jolma na marianan inggot sidea mangurupi sidea marhitei parugas pirak, omas, ugas-ugas, pinahan pakon arta na maharga, sobali ni ganup sibere-bere niojur ni uhur. (ay. 4; Neh. 2:18.) 1:6 Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela.
1:7 Ipadarat raja Kores ma homa parugas ni rumah ni Jahowa, na dob binoan ni si Nebukadnesar hun Jerusalem, anjaha na ninahkonni hubagas rumah ni naibatani. (2 Raj. 25:14-17; 2 Kron. 36:7, 18; Jer. 52:18-19; Dan. 1:2; 5:2.) 1:7 Pula raja Koresh menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah TUHAN yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil allahnya.
1:8 Ihatahon si Kores, raja ni Parsia ai do padaraton ni si Miteridat, siramotkon arta ai, anjaha ia mambilangi ai hubani si Sesbasar, kopala ni halak Juda. bd. (2:2, 63; 3:8; 5:14, 16.) 1:8 Koresh, raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda.
1:9 Anjaha on ma bilanganni ai: Tolu puluh pinggan omas, saribu pinggan pirak, dua puluh siah pisou, 1:9 Inilah daftarnya: tiga puluh bokor emas, seribu bokor perak, dua puluh sembilan pisau,
1:10 tolu puluh panginuman omas, ompat ratus sapuluh panginuman pirak ampa parugas na legan saribu. (bd. 8:27; 1 Kron. 28:17.) 1:10 tiga puluh piala emas, pula empat ratus sepuluh piala perak, seribu buah barang-barang lain.
1:11 Ganup parugas omas pakon pirak lima ribu ompat ratus do. Haganupan ai iboan si Sesbasar tangkog, sanggah na tarboan ai na tarbuang ai tangkog hun Babel hu Jerusalem. (Jer. 27:21, 22) 1:11 Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah lima ribu empat ratus. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem.
<< 2 Tawarikh 36 Ezra 2 >>