2 Tawarikh 36

Raja-raja ni Juda na Parpudi; Parseda ni Huta Jerusalem Raja Yoahas
1 Dob ai roh ma bangsa pangisi ni nagori ai, ibuat sidea ma si Joahas, anak ni si Josia, ipabangkit ma ia gabe raja i Jerusalem, gantih ni bapani ai. 1 Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia, dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya.
2 Marumur dua puluh tolu tahun do si Joahas, sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha tolu bulan do dokahni manrajai i Jerusalem. 2 Yoahas berumur dua puluh tiga tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem.
3 Ai ipaturun raja ni Masir do ia i Jerusalem, anjaha idonda do isi ni tanoh ai saratus talenta pirak ampa sada talenta omas. 3 Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu seratus talenta perak dan satu talenta emas.
4 Dob ai ipabangkit raja ni Masir ma si Eliakim, anggini ai, gabe raja manggomgom Juda ampa Jerusalem, anjaha iubah ma goranni gabe si Joyakim, tapi anggo si Joahas abangni ai, iboan Raja Neko do ia hu tanoh Masir. 4 Kemudian raja Mesir itu mengangkat Elyakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu, ditawan oleh Nekho, dan dibawa ke Mesir.
Raja Yoyakim
5 Marumur dua puluh lima tahun do si Joyakim, sanggah na bangkit ia gabe raja, anjaha sapuluh sada tahun do ia manrajai i Jerusalem; ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, Naibatani. 5 Yoyakim berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allahnya.
6 Dob ai tangkog ma si Nebukadnesar, raja ni Babel, mangimbangsi, irantei ma ia, laho mamboansi hu Babel. 6 Nebukadnezar, raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel.
7 Iboan si Nebukadnesar do deba humbani parugas na i Rumah ni Jahowa, anjaha inahkon hubagas rumahni i Babel. 7 Juga beberapa perkakas rumah TUHAN dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel.
8 Barita na legan ai ope pasal si Joyakim, ampa hasamboron na binahenni ai, ampa hajahaton na legan na jumpah bani, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku Barita ni Raja-raja Israel ampa Juda. Jadi si Joyakin, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 8 Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakhin, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Yoyakhin
9 Marumur sapuluh ualuh tahun do si Joyakin, sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha tolu bulan sapuluh ari do dokahni manrajai i Jerusalem; ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa. 9 Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan sepuluh hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.
10 Tapi marayak bona ni tahun, isuruh Raja Nebukadnesar ma suruhanni mamboansi hu Babel rap pakon parugas na maharga, na adong i Rumah ni Jahowa, anjaha ipabangkit ma si Sedekia, sanina ni bapani, gabe raja manggomgom Juda ampa Jerusalem. 10 Pada pergantian tahun raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah TUHAN dan Zedekia, saudara ayah Yoyakhin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem.
Raja Zedekia — Runtuhnya kerajaan Yehuda
11 Marumur dua puluh sada tahun ma si Sedekia, sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha sapuluh sada tahun do dokahni manrajai i Jerusalem. 11 Zedekia berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
12 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, Naibatani, anjaha seng ipaunduk dirini i lobei ni Nabi Jeremia na padaskon hata ni Jahowa bani. 12 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan nabi Yeremia, yang datang membawa pesan TUHAN.
13 Ambahni ai manlawan do ia dompak Raja Nebukadnesar, na dob pabijahonsi hubani Naibata; ipahengkeng do uhurni, ase ulang mulak bani Jahowa, Naibata ni Israel. 13 Lagipula ia memberontak terhadap raja Nebukadnezar, yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada TUHAN, Allah Israel.
14 Sonai homa kopala-kopala ni malim ampa halak na mabuei ai, seng dong na bujur humbani sidea, ihorjahon sidea do hasamboron ni bangsa-bangsa sipajuh begu-begu, ibutaki sidea do Rumah ni Jahowa, na pinapansing-Ni i Jerusalem. 14 Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan TUHAN di Yerusalem itu dinajiskan mereka.
15 Girah anjaha gati do namin isuruh Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea, palumbahon sidea marhitei suruhan-Ni, ai harga do bangsa-Ni pakon rumah ianan ai bani uhur-Ni, 15 Namun TUHAN, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusan-Nya, karena Ia sayang kepada umat-Nya dan tempat kediaman-Nya.
16 hape iapasi sidea do suruhan ni Naibata, teos uhurni bani hata sipaingat-Ni anjaha ipartawai nabi-Ni; gabe gajak tumang ma ringis ni Jahowa hubani bangsa-Ni, seng tartambari be. 16 Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabi-Nya. Oleh sebab itu murka TUHAN bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan.
17 Halani ai, ihatahon Jahowa ma tangkog raja ni halak Kaldea mandorab sidea, mamunuh anak garama ni sidea marhitei podang ibagas rumah panumbahan ni sidea na mapansing ai, anjaha seng maralang-alang ia mangidah anak boru pakon garama, na matua barang na ubanon; haganup do sidea ipadas hubagas tanganni. 17 TUHAN menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan–semua diserahkan TUHAN ke dalam tangannya.
18 Anjaha ganup parugas i Rumah ni Naibata, na banggal atap na etek, ampa arta na i Rumah ni Jahowa, age na i rumah ni raja ai ampa kopala-kopalani, haganupan ai tarboan do hu Babel. 18 Seluruh perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah TUHAN, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel.
19 Itutung sidea do Rumah ni Naibata, anjaha iparreong tembok ni Jerusalem; isurbuy do ganup rumah-rumah na banggal na ijai ai bani apuy, anjaha iparseda ganup parugasni na maharga. 19 Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah.
20 Anjaha sagala na maluah humbani podang ibuangkon do hu Babel, gabe jabolon bani raja ai ampa anakni, das hubani parjongjong ni Harajaon Parsi, 20 Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa.
21 laho pasaudkon ganup hata ni Jahowa marhitei pamangan ni si Jeremia, paima ipasuang bani tanoh ai ganup tahun Sabatni; ai sadokah na tarulang ai, marsaran do tanoh ai, laho manggoki sipitu puluh tahun ai. 21 Dengan demikian genaplah firman TUHAN yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah tujuh puluh tahun.
Ipalopas si Kores Mulak Halak Juda hun Habuangan Koresh mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya
22 Tapi bani tahun na parlobei, dob manrajai si Kores, raja ni Parsi, ase sintong saud hata ni Jahowa marhitei pamangan ni si Jeremia, ipuhoi Jahowa ma tonduy ni si Kores, raja ni Parsi, maningtingkon hu sab gomgomanni, pala marhasoman surat ibahen: 22 Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, TUHAN menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini:
23 Sonon do hata ni si Kores, raja ni Parsi, “Domma ondos hu bangku ganup harajaon na i tanoh on, ibere Jahowa Naibata na i surga, anjaha isuruh do ahu pajongjong sada rumah Bani i Jerusalem, na i tanoh Juda. Barang ise humbani nasiam, na masuk hubani bangsa-Ni, sai ihasomani Jahowa, Naibatani ai ma ia.” Tangkog ma ia! 23 “Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, TUHAN, Allahnya, menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang!”
<< 2 Tawarikh 35 Ezra 1 >>