Ester 7

7:1 Jado dob roh raja ai pakon si Haman, laho marmangan-mangan hubani si Ester, puang-bolon ai, (bd. 5:8; 6:14.) 7:1 Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu.
7:2 nini raja ai ma homa dompak si Ester bani ari paduahon ai, sanggah na minum anggur ai sidea: Aha do na pinangindomu, ale puang bolon Ester? Sai bereonku do ai bam. Aha do tongon sura-sura ni uhurmu? Ronsi satongah ni harajaonku, sai na pasaudon do ai! (bd. 5:3, 6.) 7:2 Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester: “Apakah permintaanmu, hai ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi.”
7:3 Dob ai nini puang-bolon Ester ma mambalosi: Anggo na tongon do jumpahan idop ni uhur ahu i lobeimu, ale rajanami, anjaha anggo dear uhur ni raja in, mahua pagoluh ham ma hosahku romban hubani pangindoanku, sonai homa bangsangku romban hubani elek-elekku. (bd. 5:8; 8:6.) 7:3 Maka jawab Ester, sang ratu: “Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba.
7:4 Ai domma tarjual hanami, ahu pakon bangsangku, ase boisonkon, bunuhon ampa parnalangonkon. Ambit porini tarjual hanami pitah songon jabolon dalahi atap jabolon naboru, sai na pasiponku do ai; ai seng marnidok ope siandungonnami ai, laho manunsahi raja in marhalanihon ni ai. (bd. 3:9.) 7:4 Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja.”
7:5 Dob ai nini raja Ahasveros ma dompak puang-bolon Ester: Ai ise ma ai anjaha ija ma ia, na marsura-sura mambahen na sonai ibagas uhurni? 7:5 Maka bertanyalah raja Ahasyweros kepada Ester, sang ratu: “Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?”
7:6 Ibalosi si Ester ma: Imbang anjaha munsuh ai? Si Haman, na jahat on do. Dob ai malitonduy ma si Haman ilobei ni raja ai ampa ilobei ni puang-bolon ai. 7:6 Lalu jawab Ester: “Penganiaya dan musuh itu, ialah Haman, orang jahat ini!” Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu.
7:7 Jongjong ma raja ai ibagas ringisni humbani na minum anggur ai, lanjar laho ma ia hu pohon na ilambung ni rumah ai. Tapi torus jongjong do si Haman mangindohon hubani puang-bolon Ester andohar ipagoluh hosahni, ai domma torang iidah, na dob iputushon raja ai pasogophon hamagouan bani. (Pod. 16:14; 20:2.) 7:7 Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya dari pada minum anggur dan keluar ke taman istana; akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat, bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya.
7:8 Dob ai sanggah mulak raja ai hun pohon na ilambung ni rumah ai hubagas rumah parminuman anggur ai, ijombahon si Haman ma dirini tudu huatas bantal hundulan ni si Ester, gabe ihatahon raja ai ma: Sihol do homa hape butakanni puang-bolon in i lambungku, ibagas rumahku sandiri? Dob luar hata ai humbani pamangan ni raja ai, mintor irongkop sidea ma bohi ni si Haman. (bd. 6:12.) 7:8 Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja: “Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?” Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman.
7:9 Dob ai nini si Harbona ma, sada halak humbani juak-juak, na marugas bani raja ai: Ambahni ai, tiang na pinasirsir ni si Haman bani si Mordahai, na mambahen maluah raja in marhitei hatani, domma homa ipajongjong ibagas rumah ni si Haman, lima puluh asta gijangni. Dob ai nini raja ai ma: Gantungko hanima ma ia hujai! (bd. 1:10; 5:14.) 7:9 Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja: “Lagipula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekhai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, lima puluh hasta tingginya.” Lalu titah raja: “Sulakan dia pada tiang itu.”
7:10 Jadi igantungkon sidea ma si Haman bani tiang, na dob pinajongjongni hinan bani si Mordahai. Dob ai mahombun ma ringis ni raja ai. (bd. 2:1; Pod. 26:27; Ps. 7:16.) 7:10 Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekhai. Maka surutlah panas hati raja.
<< Ester 6 Ester 8 >>