Daniel 10

10:1 Patolu-tahunkon dob raja si Kores, raja ni Parsi, roh ma sada hata pangungkabon hubani si Daniel, na margoran homa si Beltsasar. Sintong do hata ai, anjaha pasal hasunsahan banggal do ai. Iparuhurhon si Daniel ma ai, gabe iarusi ma pangungkabon ai. (bd. 1:7, 21.) 10:1 Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar; firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu.
10:2 Bani panorang ai, ahu si Daniel, marhoru do tolu minggu dokahni. 10:2 Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung tiga minggu penuh:
10:3 Seng mangan sipanganon na mantin ahu, gulei atap anggur pe seng montas hun pamanganku, anjaha tongon seng huminaki diringku paima salpu na tolu minggu ai. 10:3 makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh.
10:4 Bani ari duapuluh ompat bulan sada, sanggah bani topi ni bah banggal ai ahu, ai ma bah Hidekel, (1 Mus. 2:14.) 10:4 Pada hari kedua puluh empat bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris,
10:5 mangkawah ma ahu, anjaha tonggor ma, huidah do sada dalahi (bd. 12:6; Hes. 9:2; Pangk. 1:13-15.) 10:5 kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari ufas.
10:6 Ia badanni songon batu intan tarsis do, bohini songon rupa ni hilap, matani songon rigapan na gara, tanganni pakon naheini marsinalsal songon tombaga na niogos, anjaha sora ni hatani songon sora ni jolma na mabuei. (Hes. 1:7, 26-27.) 10:6 Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat; matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak.
10:7 Pitah ahu do, si Daniel, na mangidah pangungkabon ai; ia dalahi na i lambungku seng iidah sidea pangungkabon ai; tapi tarsonggot tumang do sidea, gabe maporus ma sidea laho marponop. (Lah. 9:7; 2 Raj. 6:17.) 10:7 Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku, tidak melihatnya; tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi;
10:8 Jadi tading ma sahalak ahu, anjaha huidah do pangungkabon banggal ai: Seng dong be gogoh tading ibagas ahu, mubah do minar ni bohingku gabe marposi, anjaha seng be margolle ahu. (bd. 7:28; 8:18.) 10:8 demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku; aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku.
10:9 Dob ai hubogei ma sora ni hatani; anjaha dob hubogei sora ni hatani ai, gabe tarhatos ma ahu, dabuh tangkob hu tanoh. (bd. 17:18.) 10:9 Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah.
10:10 Jadi tonggor ma, roh ma sada tangan manjamah ahu, gabe iurupi ma ahu manungkol diringku marhitei towod ampa tanganku. 10:10 Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku.
10:11 Nini ma hubangku: Ale Daniel, na hinaholongan ni Naibata, paruhurhon ma hata na sihol hatahononku bam; jongjongkon ma, ai na sinuruh do ahu sonari marayak ho. Sanggah na hinatahonni ai hata ai bangku jongjong ma ahu, hitir-hitir. (bd. 9:23.) 10:11 Katanya kepadaku: “Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu.” Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar.
10:12 Dob ai nini ma hubangku: Ulang ho mabiar, ale Daniel, ai humbani ari na parlobei sanggah na isuruhon ho sihol arusanmu ai anjaha ipaunduk ho uhurmu ilobei ni Naibatamu, domma itangihon hatamai, anjaha halani hatamai do ase roh ahu. 10:12 Lalu katanya kepadaku: “Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu.
10:13 Roh do malekat ni harajaon Parsi manlawan ahu dua puluh sada ari dokahni; tapi tonggor ma, roh ma si Mikael, sada humbani kopala ni malekat ai, mangurupi ahu, jadi hupaturut ma ia manlawan malekat ni harajaon Parsi ai. (ay. 20, 21.) 10:13 Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri dua puluh satu hari lamanya menentang aku; tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia.
10:14 Roh do ahu sonari hu bam laho pabotohkon bam pasal aha na sihol masa bani bangsamu bani ujung ni panorang; ai marhahonaan bani ari magira do pangungkabon ai. (bd. 8:26; 9:22.) 10:14 Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir; sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu.”
10:15 Sanggah na hinatahonni ai hata ai bangku, hupaunduk ma bohingku dompak tanoh, anjaha sip do ahu. 10:15 Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelu.
10:16 Jadi tonggor ma, roh ma sada na usih bani rupa ni jolma manjamah bibirhu. Jadi hubuha ma pamanganku anjaha huhatahon ma bani na jongjong i lobeihu: Ham Tuan, boritan do ahu halani pangungkabon na roh bangku ai, anjaha seng be margogoh ahu. (Jes. 6:7; Jer. 1:9.) 10:16 Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku; lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara, kataku kepada yang berdiri di depanku itu: “Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku.
10:17 Sonaha ma pambahen ni juak-juak ni Tuanku marsahap pakon Tuanku; ai seng be margogoh ahu sonari, anjaha seng dong be hosah bangku? 10:17 Masakan aku, hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku! Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku?”
10:18 Jadi ijamah parrupa na songon jolma ai ma ahu, anjaha ipargogohi ma ahu. 10:18 Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan,
10:19 Nini ma: Ulang ho mabiar, ale hinaholongan ni Naibata! Damei ma bam, tenger ma uhurmu anjaha margogoh ma! Jadi sanggah na marsahap ai ia bangku, margogoh ma ahu anjaha ningku ma: Marsahap ma Tuanku, ai domma ipargogohi Ham ahu. (Pangk. 1:17.) 10:19 dan berkata: “Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat!” Sementara ia berbicara dengan aku, aku merasa kuat lagi dan berkata: “Berbicaralah kiranya tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan.”
10:20 Jadi nini ma! Ai ibotoh ho ma aha halani ase roh ahu bam? Sonari sihol mulak ma ahu laho marporang dompak malekat ni Parsi; anjaha dob salosei ai roh ma malekat ni tanoh Gorik. (ay. 13.) 10:20 Lalu katanya: “Tahukah engkau, mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang.
10:21 Anjaha ise pe lang adong hasomanku laho mangimbang sidea ai, sobali si Mikael, malekatnima ai. 10:21 Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab Kebenaran. Tidak ada satu pun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhael, pemimpinmu itu,
<< Daniel 9 Daniel 11 >>