Bilangan 9

9:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa, i halimisan dohorhon Sinai, paduatahunkon dob luar sidea hun tanoh Masir, bani bulan sada: 9:1 TUHAN berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir:
9:2 Maningon marpesta Paska halak Israel bani panorang na dob binuhul hinan. (2 Mus. 12:3; 3 Mus. 23:5.) 9:2 “Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya;
9:3 Bani ari sapuluh ompat bulan on malele bodari, maningon hoseihononnima do in bani panorang na dob binuhul hinan, maningon romban bani aturanni pakon titahni do ia hoseihononnima. 9:3 pada hari yang keempat belas bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan, menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya.”
9:4 Dob ai ihatahon si Musa ma halak Israel marpesta Paska. 9:4 Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah.
9:5 Jadi saud ma sidea marpesta Paska bani ari sapuluh ompat bulan sada malele bodari i halimisan dohorhon Sinai; romban hubani na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa, sonai do ibahen halak Israel. 9:5 Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu, pada waktu senja, di padang gurun Sinai; tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel.
9:6 Tapi adong do dalahi na butak halani bangkei ni jolma, jadi seng be tarbahen sidea marpesta Paska bani ari ai. Roh ma sidea hulobei ni si Musa pakon si Aron bani ari na sasada ai; (bd. 19:11.) 9:6 Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga,
9:7 ihatahon sidea ma hubani: Na butak do hanami binahen ni bangkei ni jolma. Mase ma tarlarang hanami mamboan galangan bani Jahowa bani panorang na dob binuhul itongah-tongah ni halak Israel? 9:7 lalu berkata kepadanya: “Sungguhpun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi TUHAN di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?”
9:8 Dob ai ihatahon si Musa ma hubani sidea: Paima nasiam ijon, ase hutangar lobei barang aha do hatahonon ni Jahowa pasal nasiam. 9:8 Lalu jawab Musa kepada mereka: “Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan TUHAN mengenai kamu.”
9:9 Nini Jahowa ma hubani si Musa: 9:9 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
9:10 Hatahon ma hubani halak Israel: Anggo adong na butak barang ise bannima barang bani ginomparnima halani bangkei, atap sanggah pardalanan na madaoh, tarbahensi do marpesta Paska bani Jahowa. 9:10 “Katakanlah kepada orang Israel: Apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi TUHAN.
9:11 Bani bulan dua ari sapuluh ompat malele bodari ma sidea marpesta Paska; maningon panganon ni sidea ma ai marhasoman ruti na so niigaran pakon lowoh na mapaet. 9:11 Pada bulan yang kedua, pada hari yang keempat belas, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya; beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya.
9:12 Seng bulih tebaan ni sidea hunjai ronsi patarni, anjaha seng bulih ponggolhononkon holi-holini age sada, maningon romban hubani ganup aturan ni Paska do pestahonon ni sidea ai. 9:12 Janganlah mereka meninggalkan sebagian dari padanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya.
9:13 Tapi barang ise na pansing anjaha seng ipardalanan ia, hape langlang ia marpesta Paska, maningon siaphononkon ia hun tongah-tongah ni bangsani, halani na so binoanni galangan bani Jahowa bani panorang na dob binuhul hinan; maningon manginsonoh hubani dousani ai. 9:13 Sebaliknya orang yang tidak najis, dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada TUHAN pada waktunya; orang itu akan menanggung akibat dosanya.
9:14 Anggo adong panginsolat manginsolat itongah-tongahnima, na sihol marpesta Paska hubani Jahowa, maningon dalankononni do ai, romban hubani aturan pakon titah ni Paska hinan; maningon sada do aturan bennima, bani halak dagang pakon bani pangisi ni tanoh in. 9:14 Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi TUHAN, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli.”
9:15 Dob ai bani ari parjongjong ni lampo-lampo ai irongkob hombun ai ma lampo-lampo hasaksian ai, anjaha humbani bodari das ronsi patarni ai, sai ibabou ni lampo-lampo ai do ai songon rupa ni apuy idahon. (2 Mus. 40:34-38.) 9:15 Pada hari didirikan Kemah Suci, maka awan itu menutupi Kemah Suci, kemah hukum Allah; dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas Kemah Suci, kelihatan seperti api.
9:16 Sonai ma tongtong hombun ai manrongkob ia arian, anjaha bodari songon rupa ni apuy idahon. 9:16 Demikianlah selalu terjadi: awan itu menutupi Kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api.
9:17 Anjaha anggo manaik ma hombun ai humbabou ni lampo-lampo ai, bingkat ma halak Israel mardalan; anjaha ija marsaran hombun ai, lanjar ijai ma marsaran halak Israel. 9:17 Dan setiap kali awan itu naik dari atas Kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah.
9:18 Ase marguru hubani hata ni Jahowa do bingkat halak Israel, anjaha marguru hubani hata ni Jahowa do sidea marsaran; sadokah marsaran hombun ai iatas ni lampo-lampo ai, marsaran ma sidea. 9:18 Atas titah TUHAN orang Israel berangkat dan atas titah TUHAN juga mereka berkemah; selama awan itu diam di atas Kemah Suci, mereka tetap berkemah.
9:19 Anggo dokah marsaran hombun ai iatas ni lampo-lampo ai, sai ihorjahon halak Israel do parentah ni Jahowa, seng bingkat. 9:19 Apabila awan itu lama tinggal di atas Kemah Suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada TUHAN, dan tidaklah mereka berangkat.
9:20 Sipata piga-piga ari do hansa hombun ai iatas ni lampo-lampo ai; jadi marsaran ma sidea mardomu hubani hata ni Jahowa, anjaha domu hubani hata ni Jahowa do sidea bingkat use. 9:20 Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas Kemah Suci; maka atas titah TUHAN mereka berkemah dan atas titah TUHAN juga mereka berangkat.
9:21 Sipata humbani bodari das ronsi sogod do marsaran hombun ai; anggo manaik ma hombun ai sogod, bingkat ma sidea. Atap arian atap bodari anggo manaik ma hombun ai, bingkat ma sidea. 9:21 Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi; ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah; baik pada waktu siang baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah.
9:22 Anggo dua ari barang sabulan barang lobih hunjai, marsaran hombun ai iatas ni lampo-lampo ai, marsaran ma halak Israel, lang bingkat sidea; tapi manaikkonsi hombun ai, bingkat ma sidea. 9:22 Berapa lama pun juga awan itu diam di atas Kemah Suci, baik dua hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat; tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat.
9:23 Romban hubani hata ni Jahowa do sidea marsaran anjaha romban hubani hata ni Jahowa do sidea bingkat use; idalankon sidea do na pinarentahkon ni Jahowa, romban hubani hata ni Jahowa marhiteihon si Musa. 9:23 Atas titah TUHAN mereka berkemah dan atas titah TUHAN juga mereka berangkat; mereka memelihara kewajibannya kepada TUHAN, menurut titah TUHAN dengan perantaraan Musa.
<< Bilangan 8 Bilangan 10 >>