Bilangan 8

8:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 8:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
8:2 Marsahap ma ho hubani si Aron anjaha hatahon ma hubani: Anggo ipagara ho palita ai, maningon hulobei ni parpalitaan ai marsinalsal palita na pitu ai. (2 Mus. 25:31-40.) 8:2 “Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya: Apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil.”
8:3 Jadi ibahen si Aron ma sonai; hampit lobei ni parpalitaan ai do ipagara palitani, romban hubani tanoh ni Jahowa hubani si Musa. 8:3 Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
8:4 Sonon do parpaulini bani parpalitaan ai: Itopa do ai humbani omas pitah; age naheini sonai homa bungani, romban hubani tiruan na pinatuduhkon ni Jahowa hubani si Musa, sonai do ipauli parpalitaan ai. 8:4 Dan beginilah kandil itu dibuat: dari emas tempaan; kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya; sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan TUHAN kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya.
8:5 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 8:5 TUHAN berfirman kepada Musa:
8:6 Arahkon ma halak Levi hun tongah-tongah ni halak Israel, anjaha urasi ma sidea. (Mal. 3:3.) 8:6 “Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka.
8:7 Anjaha sonon do bahenonmu hubani sidea laho mangurasi sidea: Pispishon ma hubani sidea bah pangurasion hubani dousa, dob ai suhuron ni sidea ma ganup badan ni sidea, anjaha susionni pakeianni ase borsih sidea. (bd. 5:17; 19:9, 17; 3 Mus. 14:8.) 8:7 Beginilah harus kaulakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka: percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya dan dengan demikian mentahirkan dirinya.
8:8 Dob ai buaton ni sidea ma sada anak ni lombu rap pakon itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon iringanni ai, dob ai buatonmu ma sada nari anak ni lombu bahen galangan pardousaon. 8:8 Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kauambil untuk korban penghapus dosa.
8:9 Dob ai hatahon ma halak Levi roh hundohor hulobei ni lampo-lampo partumpuan ai, anjaha patumpu ma ganup tumpuan ni halak Israel. 8:9 Selanjutnya haruslah kausuruh orang Lewi mendekat ke depan Kemah Pertemuan, dan kaupanggil berkumpul segenap umat Israel.
8:10 Anggo domma ipatumpu ho halak Israel hulobei ni Jahowa, tampeihonon ni halak Israel ma tangan ni sidea hubani halak Levi. 8:10 Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan TUHAN, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu,
8:11 Anjaha toguon ni si Aron ma halak Levi ai hulobei ni Jahowa, songon sada galangan sitatangon humbani halak Israel, ase talup sidea mangkorjahon horja ni Jahowa. (ay. 21.) 8:11 dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan TUHAN, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi TUHAN.
8:12 Dob ai nahkonon ni halak Levi ma tangan ni sidea hubani ulu ni lombu ai, anjaha galangkononmu ma na sada bahen galangan pardousaon anjaha na sada nari bahen galangan situtungon bani Jahowa, mambahen pardearan bani halak Levi. 8:12 Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi TUHAN untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi.
8:13 Dob ai maningon pajongjongonmu halak Levi ilobei ni si Aron pakon anakni ai, laho mangondoskon sidea songon galangan sitatangon bani Jahowa. 8:13 Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi TUHAN.
8:14 Sonai ma papuligonmu halak Levi hun tongah-tongah ni halak Israel, ase Ahu simada halak Levi. (bd. 3:45.) 8:14 Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaan-Ku.
8:15 Dob ai masuk ma halak Levi ai, ase marugas sidea ibagas lampo-lampo partumpuan ai, dobkonsi iurasi anjaha iondoskon ho sidea songon galangan sitatangon. 8:15 Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada Kemah Pertemuan, sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan.
8:16 Ai sibere-bere bangku do sidea hun tongah-tongah ni halak Israel; ai gantih ni na parlobei hun partapaan, sagala bunga tubuh humbani halak Israel do sidea hubuat bangku. (bd. 3:12.) 8:16 Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepada-Ku dari tengah-tengah orang Israel; ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah Kuambil mereka bagi-Ku.
8:17 Ai Ahu do simada ganup bunga tubuh itongah-tongah ni halak Israel, age na humbani jolma, age na humbani pinahan, singgan ni ari dob hubunuh bunga tubuh i tanoh Masir, domma hupapansing sidea bangku, (2 Mus. 13:2.) 8:17 Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaan-Ku; pada waktu Aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, Aku telah menguduskan semuanya bagi-Ku.
8:18 anjaha domma hubuat halak Levi gantih ni sagala bunga tubuh itongah-tongah ni halak Israel. 8:18 Maka Aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel,
8:19 Domma hulayak-layakkon halak Levi bahen hasoman ni si Aron pakon anakni ai hun tongah-tongah ni halak Israel laho marugas bani lampo-lampo partumpuan ai, anjaha mambahen pardearan bani halak Israel, ase ulang masa papa itongah-tongah ni halak Israel, anggo roh sidea hundohor bani ianan na pansing ai. (bd. 3:9.) 8:19 dan Aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di Kemah Pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus.”
8:20 Dob ai ibahen si Musa pakon si Aron ampa haganup tumpuan ni halak Israel ma sonai hubani halak Levi romban hubani haganup na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa pasal halak Levi ai, sonai do ibahen halak Israel hubani sidea. 8:20 Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi; tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka.
8:21 Dob ai iurasi halak Levi ma dirini bei humbani dousa, anjaha isusi bei ma pakeianni, anjaha iondoskon si Aron ma sidea songon galangan sitatangon ilobei ni Jahowa, anjaha si Aron do mambahen pardearan bani sidea laho papansingkon sidea: (ay. 11.) 8:21 Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka, kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN, dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka.
8:22 Dob ai masuk ma halak Levi, laho mandalankon horja ni sidea ibagas lampo-lampo partumpuan ai ilobei ni si Aron pakon anakni ai; songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa pasal halak Levi ai, sonai do ibahen hubani sidea. 8:22 Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di Kemah Pertemuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka.
8:23 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 8:23 TUHAN berfirman kepada Musa:
8:24 On do na mardomu hubani halak Levi: Singgan ni na marumur dua puluh lima tahun pakon iatasni ai, maningon masuk sidea laho mangkorjahon horja ibagas lampo-lampo partumpuan ai, (bd. 4:3, 23, 30, 47.) 8:24 “Inilah yang berlaku bagi orang Lewi: setiap orang yang berumur dua puluh lima tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada Kemah Pertemuan,
8:25 tapi dob marumur lima puluh tahun, maluah ma sidea humbani horja parugason, seng be marhorja sidea. 8:25 tetapi jika ia berumur lima puluh tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi.
8:26 Boi do namin urupan ni sidea anggini marhorja i lampo-lampo partumpuan ai, laho mangkorjahon sihorjahononkon, tapi seng be bulih sidea marjabatan. Sonai ma bahenonmu hubani halak Levi, pasal sihorjahonon ni sidea. 8:26 Ia boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kaulakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka.”
<< Bilangan 7 Bilangan 9 >>