Bilangan 7

7:1 Dob siap ipajongjong si Musa lampo-lampo ai, anjaha dob iminaki anjaha ipapansing ganup parugasni ai, anjaha dob iminaki anjaha ipapansing anjap-anjap ai pakon ganup parugasni ai, (2 Mus. 40:9, 10.) 7:1 Pada waktu Musa selesai mendirikan Kemah Suci, diurapinya dan dikuduskannyalah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya; dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu,
7:2 iboan pambobai ni halak Israel, kopala ni marsasaompung, kopala ni marsasamarga, sagala na mambobahon halak na dob binilanganni ai, 7:2 maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu.
7:3 iboan sidea ma galangan ni sidea hulobei ni Jahowa: onom gareta na martutup pakon sapuluh dua lombu; dua kopala sada gareta anjaha sada lombu bei ganup kopala; iboan sidea ma ai hulobei ni lampo-lampo ai. 7:3 Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan TUHAN: enam kereta beratap dengan dua belas ekor lembu; satu kereta untuk dua orang pemimpin dan satu ekor lembu untuk satu orang pemimpin, lalu mereka membawa semuanya itu ke depan Kemah Suci.
7:4 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 7:4 Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa:
7:5 Jalo ma ganupan ai humbani sidea, ase boi pakeion ai, anjaha ondoskon ma ai bani halak Levi, romban hubani horja ni sidea bei. 7:5 “Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada Kemah Pertemuan; berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing.”
7:6 Jadi ijalo si Musa ma gareta pakon lombu ai, anjaha iondoskon ma ai bani ganup halak Levi. 7:6 Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi;
7:7 Dua gareta pakon ompat lombu iondoskon bani anak ni si Gerson, romban hubani horja ni sidea ai. 7:7 dua kereta dengan empat ekor lembu diberikannya kepada bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka,
7:8 Ompat gareta pakon ualuh lombu iondoskon bani anak ni si Merari romban hubani horja ni sidea, marguru hubani horja ni sidea, na binobahon ni si Itamar, anak ni malim Aron. (2 Mus. 38:21; 4 Mus. 4:28-33.) 7:8 dan empat kereta dengan delapan ekor lembu diberikannya kepada bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak imam Harun itu.
7:9 Tapi anggo bani anak ni si Kahat, seng dong age aha ibere, halani sidea do haondosan ni parugas na pansing ai, ai ma siusungon ni abara. (bd. 4:15.) 7:9 Tetapi kepada bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus, yang harus diangkat di atas bahunya.
7:10 Jadi igalangkon sagala kopala ai ma galanganni bei, laho mangondoskon anjap-anjap ai bani ari pamminakionni, anjaha igalangkon sagala kopala ai ma galanganni ilobei ni anjap-anjap ai. (2 Kron. 7:9.) 7:10 Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah, pada hari mezbah itu diurapi; para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu.
7:11 Nini Jahowa do hubani si Musa: Maningon marsasahalak kopala ai bani panorangni bei mambahen galanganni laho mangondoskon anjap-anjap ai. (bd. 1:4-16; 2:3-29.) 7:11 TUHAN berfirman kepada Musa: “Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu.”
7:12 Na manggalangkon galanganni bani ari na parlobei, ai ma si Nahason, anak ni si Aminadab, humbani marga Juda. (bd. 1:7.) 7:12 Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab, dari suku Yehuda.
7:13 Ia galanganni, ai ma sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai, haduasi gok bani itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon; 7:13 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:14 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:14 satu cawan sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:15 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun bahen galangan situtungon; 7:15 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:16 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:16 seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa;
7:17 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima biri-biri tunggal, lima hambing tunggal pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Nahason, anak ni si Aminadab. 7:17 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab.
7:18 Bani ari paduahon iboban si Natanael, anak ni si Zuar, pambobai ni halak Isasar ma galangan ai. (bd. 1:8.) 7:18 Pada hari kedua Netaneel bin Zuar, pemimpin suku Isakhar, mempersembahkan persembahan.
7:19 Iboan ma bahen galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai, haduasi gok bani itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon; 7:19 Sebagai persembahannya dipersembahkannya satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:20 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:20 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:21 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun bahen galangan situtungon; 7:21 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:22 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:22 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:23 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima biri-biri tunggal, lima hambing tunggal pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Natanael, anak ni si Zuar. 7:23 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netaneel bin Zuar.
7:24 Bani ari patoluhon si Eliab, anak ni si Helon, pambobai ni halak Sebulon; (bd. 1:9.) 7:24 Pada hari ketiga: pemimpin bani Zebulon, Eliab bin Helon.
7:25 Galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai; haduasi gok bani itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sigalangon; 7:25 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:26 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:26 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:27 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun bahen galangan situtungon; 7:27 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:28 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:28 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:29 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima biri-biri tunggal, lima hambing tunggal pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Eliab, anak ni si Helon. 7:29 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon.
7:30 Bani ari paompathon si Elizur, anak ni si Sedeur, pambobai ni halak Ruben. (bd. 1:5.) 7:30 Pada hari keempat: pemimpin bani Ruben, Elizur bin Syedeur.
7:31 Galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai; haduasi gok bani itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon; 7:31 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:32 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:32 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:33 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun bahen galangan situtungon; 7:33 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:34 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:34 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:35 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima biri-biri tunggal, lima hambing tunggal pakon lima anak ni biri-biri na marumur satahun. In ma galangan ni si Elizur, anak ni si Sedeur. 7:35 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Syedeur.
7:36 Bani ari palimahon si Salumiel, anak ni si Surisadai, pambobai ni halak Simeon. (bd. 1:6.) 7:36 Pada hari kelima: pemimpin bani Simeon, Selumiel bin Zurisyadai.
7:37 Galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai; haduasi gok bani itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon; 7:37 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:38 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:38 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:39 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri na marumur satahun, bahen galangan situtungon; 7:39 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:40 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:40 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:41 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima biri-biri tunggal, lima hambing tunggal pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Surisadai. 7:41 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurisyadai.
7:42 Bani ari paonomhon si Eliasaf, anak ni si Deguel pambobai ni halak Gad. (bd. 1:14.) 7:42 Pada hari keenam: pemimpin bani Gad, Elyasaf bin Rehuel.
7:43 Galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai; haduasi gok bani itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon; 7:43 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:44 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:44 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:45 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun bahen galangan situtungon; 7:45 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:46 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:46 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:47 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima biri-biri tunggal, pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Eliasaf, anak ni si Deguel. 7:47 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elyasaf bin Rehuel.
7:48 Bani ari papituhon si Elisama, anak ni si Amihud, pambobai ni halak Efraim. (bd. 1:10.) 7:48 Pada hari ketujuh: pemimpin bani Efraim, Elisama bin Amihud.
7:49 Galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai; haduasi gok bani itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon; 7:49 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:50 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:50 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:51 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun bahen galangan situtungon; 7:51 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:52 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:52 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:53 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima biri-biri tunggal, lima hambing tunggal pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Elisama, anak ni si Amihud. 7:53 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud.
7:54 Bani ari paualuhkon si Gamaliel, anak ni si Pedazur, pambobai ni halak Manasse. 7:54 Pada hari kedelapan: pemimpin bani Manasye, Gamaliel bin Pedazur.
7:55 Galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, mardomu hubani sekel na adong bani ianan na pansing ai, haduasi gok bani itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon; 7:55 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:56 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:56 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:57 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun, bahen galangan situtungon; 7:57 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:58 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:58 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:59 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima biri-biri tunggal, lima hambing tunggal pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Gamaliel, anak ni si Pedazur. 7:59 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur.
7:60 Bani ari pasiahkon, si Abidan, anak ni si Gidioni, pambobai ni halak Benjamin. (bd. 1:11.) 7:60 Pada hari kesembilan: pemimpin bani Benyamin, Abidan bin Gideoni.
7:61 Galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai; haduasi gok bani itak, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon; 7:61 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:62 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:62 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:63 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun bahen galangan situtungon; 7:63 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:64 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:64 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:65 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima biri-biri tunggal, lima hambing tunggal pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Abidan, anak ni si Gideoni. 7:65 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni.
7:66 Bani ari pasapuluhkon si Ahieser, anak ni si Amisadai, pambobai ni halak Dan. (bd. 1:12.) 7:66 Pada hari kesepuluh: pemimpin bani Dan, Ahiezer bin Amisyadai.
7:67 Galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, mardomu hubani sekel na bani ianan na pansing ai. Haduasi ai gok bani itak, na niagu pakon minak, bahen galangan sipanganon; 7:67 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:68 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:68 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:69 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahum bahen galangan situtungon; 7:69 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:70 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:70 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:71 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima biri-biri tunggal, lima hambing tunggal, pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Ahieser, anak ni si Amisadai. 7:71 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyadai.
7:72 Bani ari pasapuluhsadahon si Pagiel, anak ni si Okran, pambobai ni halak Asser. (bd. 1:13.) 7:72 Pada hari kesebelas: pemimpin bani Asyer, Pagiel bin Okhran.
7:73 Galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak, pitu puluh sekel boratni, mardomu hubani sekel na bani ianan na pansing ai; haduasi gok bani itak na lumat, na niagu pakon minak, bahen galangan sipanganon; 7:73 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:74 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:74 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:75 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun, bahen galangan situtungon; 7:75 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:76 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:76 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:77 anjaha bahen galangan pardameian, dua lombu, lima anak ni biri-biri tunggal pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Pagiel, anak ni si Okran. 7:77 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okhran.
7:78 Bani ari pasapuluh-duahon si Ahira anak ni si Enan, pambobai ni halak Naftali. (bd. 1:15.) 7:78 Pada hari kedua belas: pemimpin bani Naftali, Ahira bin Enan.
7:79 Galanganni sada pinggan pirak, saratus tolu puluh sekel boratni, sada mangkuk humbani pirak pitu puluh sekel boratni, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai; haduasi gok bani itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon; 7:79 Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
7:80 sada pinggan humbani omas, sapuluh sekel boratni, gok dahupa; 7:80 satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;
7:81 sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun bahen galangan situtungon; 7:81 seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
7:82 sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon; 7:82 seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;
7:83 anjaha bahen galangan pardameian, dua anak ni lombu, lima biri-biri tunggal, pakon lima anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan ni si Ahira, anak ni si Enan. 7:83 dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan.
7:84 Ai ma galangan laho mangondoskon anjap-anjap ai, bani ari pamminakion ai humbani pambobai ni halak Israel, sapuluh dua pinggan pirak, sapuluh dua mangkuk humbani pirak, sapuluh dua pinggan omas. 7:84 Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi, dari pihak para pemimpin Israel, yaitu dua belas pinggan perak, dua belas bokor penyiraman dari perak, dua belas cawan emas.
7:85 Saratus tolu puluh sekel borat ni pinggan ai sada-sada, anjaha pitu puluh sekel borat ni mangkuk ai sada-sada, ase boratni ganup parugas ai dua ribu ompat ratus sekel do, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai. 7:85 Beratnya tiap-tiap pinggan adalah seratus tiga puluh syikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah tujuh puluh syikal; segala perak perkakas-perkakas itu ada dua ribu empat ratus syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus.
7:86 Sapuluh dua pinggan omas, gok dahupa, sapuluh sekel boratni sada-sada, domu hubani sekel na bani ianan na pansing ai; ase borat ni omas ganup hubani pinggan ai saratus dua puluh sekel. 7:86 Selanjutnya dua belas cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan sepuluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus; segala emas cawan itu ada seratus dua puluh syikal beratnya.
7:87 Haganup pinahan bahen galangan situtungon, sapuluh dua lombu, sapuluh dua biri-biri tunggal, sapuluh dua anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun, rap pakon galangan sipanganon; anjaha sapuluh dua hambing tunggal bahen galangan pardousaon. 7:87 Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah dua belas ekor lembu jantan, dua belas ekor domba jantan, dua belas ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya; juga dua belas ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa.
7:88 Buei ni pinahan bahen galangan pardameian, dua puluh ompat anak ni lombu, onom puluh biri-biri tunggal, onom puluh hambing tunggal, onom puluh anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun. Ai ma galangan laho mangondoskon anjap-anjap ai, dob siap iminaki. 7:88 Segala hewan korban keselamatan itu ialah dua puluh empat ekor lembu jantan, enam puluh ekor domba jantan, enam puluh ekor kambing jantan, enam puluh ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah, sesudah mezbah itu diurapi.
7:89 Anjaha sanggah na masuk ai si Musa hubagas lampo-lampo partumpuan ai, sihol marsahap pakon Jahowa, ibogei do sora ni Jahowa marsahap pakonsi, humbani langkob ni pardearan ai, na iatas ni poti hasaksian ai, humbani holang-kolang ni Herub na dua ai; anjaha marsahap do Jahowa pakonsi. (2 Mus. 25:21, 22; 1 Sam. 3:3-14.) 7:89 Apabila Musa masuk ke dalam Kemah Pertemuan untuk berbicara dengan Dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub itu; demikianlah Ia berfirman kepadanya.