Bilangan 29

29:1 Bani ari sada bulan pitu maningon pamasaonnima do bennima sada tumpuan na mapansing; seng bulih horjahononnima ijai age aha horja ari-ari, ari partarompetan do ai bennima. (3 Mus. 23:24, 25.) 29:1 Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat; itulah hari peniupan serunai bagimu.
29:2 Maningon galangkononnima do ijai sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, pitu anak ni biri-biri na marumur satahun, sagala na so martikas, bahen galangan situtungon, uap na misbou bani Jahowa; 29:2 Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN: seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela;
29:3 sonai homa itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan sipanganon, tolu parsapuluh efa antup ni lombu ai, dua parsapuluh antup ni biri-biri tunggal ai; 29:3 juga sebagai korban sajiannya: tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa untuk lembu jantan itu, dua persepuluh efa untuk domba jantan itu
29:4 anjaha saparsapuluh antup ni ganup biri-biri na pitu ai; 29:4 dan sepersepuluh efa untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu;
29:5 rap pakon hambing tunggal sada bahen galangan pardousaon, mambahen pardearan bennima; 29:5 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu,
29:6 sobali ni galangan situtungon bani poltak ni bulan rap pakon galangan sipanganonni, tambah ni galangan situtungon na manongtong rap pakon galangan sipanganonni ampa galangan siinumonni, romban hubani aturanni, bahen uap na misbou, galangan apuy bani Jahowa. 29:6 selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi TUHAN.
29:7 Bani ari sapuluh bani bulan pitu maningon pamasaonnima do bennima sada tumpuan na mapansing, anjaha maningon paundukonnima do uhurnima ijai, horja aha pe lang boi horjahononnima ijai. (3 Mus. 23:27-32.) 29:7 Pada hari yang kesepuluh bulan yang ketujuh itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan.
29:8 Maningon galangkononnima do ijai sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, pitu anak ni biri-biri na marumur satahun, sagala na so martikas, bahen galangan situtungon, uap na misbou bani Jahowa, 29:8 Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada TUHAN, sebagai bau yang menyenangkan: seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun; haruslah tidak bercela semuanya itu;
29:9 rap pakon itak na lumat, na niagu pakon minak, bahen galangan sipanganon, tolu parsapuluh efa antup ni lombu ai, dua parsapuluh antup ni biri-biri tunggal ai, 29:9 juga sebagai korban sajiannya: tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa untuk lembu jantan itu, dua persepuluh efa untuk domba jantan yang seekor itu,
29:10 anjaha saparsapuluh antup ni ganup anak ni biri-biri na pitu ai; 29:10 sepersepuluh efa untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu;
29:11 sonai homa sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon sibahen pardearan ai, tambah ni galangan situtungon na manongtong rap pakon galangan sipanganonni, ampa galangan siinumonni. (3 Mus. 16:11-22.) 29:11 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari pada korban penghapus dosa pembawa pendamaian dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya.
29:12 Bani ari sapuluh lima bulan pitu maningon pamasaonnima do bennima sada tumpuan na mapansing, age sada horja ari-ari seng bulih horjahononnima ijai, maningon marari-raya hanima bani Jahowa pitu ari dokahni; (3 Mus. 23:34-43.) 29:12 Pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat; haruslah kamu mengadakan perayaan bagi TUHAN, tujuh hari lamanya.
29:13 anjaha maningon galangkononnima do sapuluh tolu anak ni lombu, dua biri-biri tunggal, sapuluh ompat anak ni biri-biri na marumur satahun, sagala na so martikas, bahen galangan situtungon, sada galangan apuy, uap na misbou bani Jahowa; 29:13 Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN: tiga belas ekor lembu jantan muda, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun; haruslah tidak bercela semuanya itu;
29:14 rap pakon itak na lumat, na niagu pakon minak, bahen galangan sipanganon tolu parsapuluh efa antup ni ganup anak ni lombu na sapuluh tolu ai, dua parsapuluh bani ganup biri-biri tunggal na dua ai, 29:14 juga sebagai korban sajiannya: tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni tiga persepuluh efa untuk setiap lembu dari ketiga belas ekor lembu jantan itu, dua persepuluh efa untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu,
29:15 anjaha saparsapuluh antup ni ganup anak ni biri-biri na sapuluh ompat ai; 29:15 dan sepersepuluh efa untuk setiap domba dari keempat belas ekor domba itu;
29:16 sonai homa sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon tambah ni galangan situtungon na manongtong rap pakon galangan sipanganonni ampa galangan siinumonni. 29:16 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya.
29:17 Anjaha bani ari paduahon: Sapuluh dua anak ni lombu, dua biri-biri tunggal sapuluh ompat anak ni biri-biri na marumur satahun, na so martikas, 29:17 Pada hari yang kedua: dua belas ekor lembu jantan muda, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
29:18 rap pakon galangan sipanganonni pakon galangan siinumonni antup ni anak ni lombu ai, antup ni biri-biri tunggal pakon antup ni biri-biri ai, marguru hubani bilanganni bei, romban hubani aturanni; 29:18 serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan;
29:19 sonai homa hambing tunggal bahen galangan pardousaon, tambah ni galangan situtungon na manongtong rap pakon galangan sipanganonni ampa galangan siinumonni. 29:19 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya.
29:20 Anjaha bani ari patoluhon: Sapuluh sada anak ni lombu, dua biri-biri tunggal, sapuluh ompat anak ni biri-biri na marumur satahun, na so martikas, 29:20 Pada hari yang ketiga: sebelas ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
29:21 rap pakon galangan sipanganonni pakon galangan siinumonni, antup ni lombu ai, antup ni hambing tunggal pakon anak ni biri-biri ai, marguru hubani bilanganni bei, romban hubani aturanni, 29:21 serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan;
29:22 sonai homa sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon, tambah ni galangan situtungon na manongtong rap pakon galangan sipanganonni pakon galangan siinumonni. 29:22 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya.
29:23 Anjaha bani ari paompathon: Sapuluh anak ni lombu, dua biri-biri tunggal, sapuluh ompat anak ni biri-biri na marumur satahun, na so martikas, 29:23 Pada hari yang keempat: sepuluh ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
29:24 rap pakon galangan sipanganonni pakon galangan siinumonni, antup ni lombu ai, antup ni biri-biri tunggal pakon antup ni anak ni biri-biri ai, marguru hubani bilanganni bei, romban hubani aturanni; 29:24 serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan;
29:25 sonai homa sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon, tambah ni galangan situtungon na manongtong rap pakon galangan sipanganonni pakon galangan siinumonni. 29:25 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya.
29:26 Anjaha bani ari palimahon: Siah anak ni lombu, dua biri-biri tunggal, sapuluh ompat anak ni biri-biri na marumur satahun, na so martikas, 29:26 Pada hari yang kelima: sembilan ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
29:27 rap pakon galangan sipanganonni pakon galangan siinumonni, antup ni anak ni lombu ai, antup ni biri-biri tunggal pakon antup ni anak ni biri-biri ai, marguru hubani bilanganni bei, romban hubani aturanni; 29:27 serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan;
29:28 sonai homa sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon, tambah ni galangan situtungon na manongtong rap pakon galangan sipanganonni ampa galangan siinumonni. 29:28 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya.
29:29 Anjaha bani ari paonomhon: Ualuh anak ni lombu, dua biri-biri tunggal, sapuluh ompat anak ni biri-biri na marumur satahun, na so martikas, 29:29 Pada hari yang keenam: delapan ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
29:30 rap pakon galangan sipanganonni pakon galangan siinumonni, antup ni anak ni lombu ai, antup ni biri-biri tunggal pakon antup ni anak ni biri-biri ai, marguru hubani bilanganni bei, romban hubani aturanni; 29:30 serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan;
29:31 sonai homa sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon, tambah ni galangan sipanganonni na manongtong rap pakon galangan sipanganonni ampa galangan siinumonni. 29:31 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya.
29:32 Anjaha bani ari papituhon: Pitu anak ni lombu, dua biri-biri tunggal, sapuluh ompat anak ni biri-biri na marumur satahun, na so martikas, 29:32 Pada hari yang ketujuh: tujuh ekor lembu jantan, dua ekor domba jantan, empat belas ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
29:33 rap pakon galangan sipanganonni pakon galangan siinumonni, antup ni anak ni lombu ai, antup ni biri-biri tunggal pakon antup ni anak ni biri-biri ai, marguru hubani bilanganni bei, romban hubani aturanni; 29:33 serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya;
29:34 sonai homa sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon, tambah ni galangan situtungon na manongtong rap pakon galangan sipanganonni ampa galangan siinumonni. 29:34 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya.
29:35 Anjaha bani ari paualuhkon, ijai ma pamasaon partumpuan ai, age sada horja ari-ari seng bulih horjahononnima ijai, 29:35 Pada hari yang kedelapan haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
29:36 tapi maningon galangkononnima do sada anak ni lombu, sada biri-biri tunggal, pitu anak ni biri-biri na marumur satahun, na so martikas, bahen galangan situtungon, galangan apuy, uap na misbou bani Jahowa, 29:36 Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN: seekor lembu jantan, seekor domba jantan, tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela,
29:37 rap pakon galangan sipanganonni ampa galangan siinumonni, antup ni lombu ai, antup ni biri-biri tunggal pakon antup ni anak ni biri-biri ai, marguru hubani bilanganni bei, romban hubani aturanni; 29:37 dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan;
29:38 sonai homa sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon, legan ni galangan situtungon na manongtong rap pakon galangan sipanganonni pakon galangan siinumonni. 29:38 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya.
29:39 On ma galangan sigalangkononnima bani Jahowa bani ari rayanima, tambah ni bagah-bagahnima pakon sibere-bere niojur ni uhurnima, bahen galangan situtungon, galangan sipanganon, galangan siinumon pakon galangan pardameian bennima. 29:39 Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi TUHAN pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nazarmu dan korban-korban sukarelamu.”
29:40 Dob ai ipadas si Musa ma hubani halak Israel haganup na dob tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 29:40 Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
<< Bilangan 28 Bilangan 30 >>