Bilangan 25

25:1 Sanggah na marianan halak Israel i Sittim, ipungkah bangsa ai ma marriah-riah pakon boru ni halak Moab, 25:1 Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab.
25:2 ai ma na mangontang bangsa ai hu panggalangan ni naibata ni sidea; jadi mangan ma bangsa ai anjaha marsombah hubani naibata ni sidea. (bd. 13:16.) 25:2 Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah allah orang-orang itu.
25:3 Ase mararihan ma halak Israel bani Baal-Peor, gabe gajag ma ringis ni Jahowa mangidah halak Israel. (5 Mus. 4:3.) 25:3 Ketika Israel berpasangan dengan Baal-Peor, bangkitlah murka TUHAN terhadap Israel;
25:4 Nini Jahowa ma hubani si Musa: Tangkap ma ganup kopala ni bangsa in, anjaha gantungkon ma sidea bani na talar ilobei ni Jahowa, ase andohar mahombun ringis ni Jahowa hubani Israel. (5 Mus. 21:22, 23; 2 Sam. 21:6, 9.) 25:4 lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan TUHAN di tempat terang, supaya murka TUHAN yang bernyala-nyala itu surut dari pada Israel.”
25:5 Dob ai nini si Musa ma hubani panguhum ni Israel: Ganup ma nasiam mamunuh halak na mararihan hubani Baal-Peor. 25:5 Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel: “Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal-Peor.”
25:6 Anjaha tonggor ma, roh ma sahalak humbani halak Israel, mamboan hubani saninani, sada boru Midian, ibagas pangidah ni si Musa pakon ibagas pangidah ni ganup kuria ni halak Israel, sanggah na tangis-tangis sidea ilobei ni labah ni lampo-lampo partumpuan ai. 25:6 Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu Kemah Pertemuan.
25:7 Tapi dob iidah si Pinehas anak ni si Eleasar, anak ni malim Aron ai, jongjong ma ia anjaha laho hun tongah-tongah ni kuria ai manjolom sada tanja ibagas tanganni. 25:7 Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya,
25:8 Iirikkon ma halak Israel ai masuk hubagas kamar podoman anjaha itobak ma sidea haduasi, dalahi halak Israel ai pakon puang-puang ai, sangkan bani boltok ni sidea. Jadi tongkin ni ai maronti ma sampar ai humbani halak Israel. 25:8 mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel.
25:9 Anjaha buei ni na matei binahen ni sampar ai dua puluh ompat ribu halak do. (1 Kor. 10:8.) 25:9 Orang yang mati karena tulah itu ada dua puluh empat ribu orang banyaknya.
25:10 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 25:10 TUHAN berfirman kepada Musa:
25:11 Ia si Pinehas, anak ni si Eleasar, anak ni malim Aron, domma ipahombun ringishu mangidah halak Israel, halani na sinimburuhonni simburungku itongah-tongah ni sidea, mambahen lang siap hubahen halak Israel ibagas ringishu. 25:11 “Pinehas, anak Eleazar, anak imam Harun, telah menyurutkan murka-Ku dari pada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatan-Ku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah Kuhabisi orang Israel dalam cemburu-Ku.
25:12 Halani ai hatahon ma: Tonggor ma, bereonku ma bani padan hadameionku. (1 Kron. 9:20.) 25:12 Sebab itu katakanlah: Sesungguhnya Aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang dari pada-Ku
25:13 Maningon ia do ampa ginomparni i pudini jujungan ni padan hamalimon sadokah ni dokahni, halani na sinimburuhonni parkara ni Naibatani, anjaha ibahen pardearan bani halak Israel. (Ps. 106:30, 31.) 25:13 untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel.”
25:14 Ia goran ni dahali hun Israel, na binunuhni ai rap pakon boru Midian ai, ai ma si Simri, anak ni si Salu, sada kopala ni marga Simeon. 25:14 Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon,
25:15 Anjaha goran ni boru Midian ai, na matei binunuh ai, ai ma si Kosbi, boru ni si Zur, sada pambobai ni sada marga ni halak Midian. (bd. 31:8.) 25:15 dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kozbi binti Zur; Zur itu adalah seorang kepala kaum — yaitu puak — di Midian.
25:16 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 25:16 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
25:17 Porang hanima ma halak Midian anjaha taluhon ma sidea, (bd. 31:2-10.) 25:17 “Lawanlah orang Midian itu, dan tewaskanlah mereka,
25:18 ai domma imunsuhi sidea hanima marhitei akal-akal ni sidea, bani na niakalan ni sidea hanima pasal Peor pakon pasal si Kosbi, botou ni sidea ai, boru ni pambobai ni halak Midian ai, na binunuh bani ari parragat ni sampar marhalanihon ni Peor ai. 25:18 sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kozbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian; Kozbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu.”
<< Bilangan 24 Bilangan 26 >>