Bilangan 17

Tungkot ni si Musa na Marbunga Tongkat Harun berbunga
1(17-16) Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa, 1 TUHAN berfirman kepada Musa:
2(17-17) “Hatahon ma hubani halak Israel, anjaha buat ma humbani sidea sada tungkot humbani ganup marga, humbani pambobai ni sidea mar sasaompung gabe sapuluh dua tungkot. Suratkon ma goran ni ganup hubani tungkotni bei, 2 “Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya dua belas tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya.
3(17-18) tapi anggo goran ni si Aron suratkon ma ai hubani tungkot ni si Levi, ai sada do tungkot bani kopala ni marga ni sidea. 3 Pada tongkat Lewi harus kautuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat.
4(17-19) Anjaha patibalon ma ai hubagas lampolampo partumpuan ai i lobei ni poti hasaksian ai, hujai do Ahu somal marayak hanima. 4 Kemudian haruslah kauletakkan semuanya itu di dalam Kemah Pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat Aku biasa bertemu dengan kamu.
5(17-20) Anjaha tungkot ni halak na Hupilih ai, marbunga ma ai, sonai ma parontihonon-Ku parungut-unguton ni halak Israel, na marungut-ungut dompak hanima.” 5 Dan orang yang Kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas; demikianlah Aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah Kudengar lagi.”
6(17-21) Ipadas si Musa ma hata ai hubani halak Israel, jadi ibere haganup pangintuai ni sidea ma ai, ganup sapuluh dua tungkot; anjaha tungkot ni si Aron do i tongah-tongah ni tungkot ni sidea ai. 6 Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, dua belas tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu.
7(17-22) Dob ai itibalhon si Musa ma tungkot ai i lobei ni Jahowa, ibagas lampolampo hasaksian ai. 7 Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan TUHAN dalam kemah hukum Allah.
8(17-23) Anjaha patarni ai, sanggah na masuk si Musa hubagas lampolampo hasaksian ai, tonggor ma, domma marbunga tungkot ni si Aron na humbani marga Levi, domma tongon martumbor anjaha marbunga na mangerbang anjaha marbuah na matoras. 8 Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam.
9(17-24) Iboan si Musa ma ganup tungkot ai luar hun lobei ni Jahowa hu lobei ni ganup halak Israel; ididah sidea ma ai, anjaha ibuat sidea bei ma ganup tungkotni bei. 9 Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan TUHAN kepada seluruh orang Israel; mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing.
10(17-25) Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa, “Paulak ma tungkot ni si Aron ai hu lobei ni poti hasaksian ai, sisimpanon ijai bahen tanda bani halak sipanggeori, ase maronti bahenonmu parungut-unguton ni sidea ai dompak Ahu, ase ulang matei sidea.” 10 TUHAN berfirman kepada Musa: “Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak Kudengar lagi, supaya mereka jangan mati.”
11(17-26) Dob ai ibahen si Musa ma sonai; songon na tinonahkon ni Jahowa hubani sonai do ibahen. 11 Dan Musa berbuat demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, demikianlah diperbuatnya.
12(17-27) Dob ai nini halak Israel ma hubani si Musa, “Tonggor ma, na laho rotap ma hosahnami, na laho magou ma hanami, na laho magou mando hanami ganup. 12 Tetapi orang Israel berkata kepada Musa: “Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa.
13(17-28) Barang ise na pag roh hun dohor, hu lampolampo ni Jahowa, matei ma ia. Ai maningon haganup do rotap hosahnami nani?” 13 Siapapun juga yang mendekat ke Kemah Suci TUHAN, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?”
<< Bilangan 16 Bilangan 18 >>