Bilangan 14

14:1 Dung i sandok luhutan i pangiar soarana be mangangguhi jala tumatangis bangso i manipat sabornginna i. 14:1 Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu.
14:2 Dung i marmungutmungut ma sude halak Israel dompak si Musa dohot dompak si Aron, jala sandok luhutan i mandok hatana be tu nasida: Tung so mate hami nian uju di tano Misir dope hami, manang mate dope hami nian di halongonan on! 14:2 Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun; dan segenap umat itu berkata kepada mereka: “Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini!
14:3 Boasa tung togihonon ni Jahowa hami tu tano on, asa marragean hami bahenon ni podang, jala jolmanami dohot ianakhonnami ripe tabanon? Nda tagonan nian hami mulak tu Misir? 14:3 Mengapakah TUHAN membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan isteri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?”
14:4 Dung i masipandohan ma ganup tu donganna: Itapampe ma sahalak bahen ihutan, asa mulak hita tu Misir! 14:4 Dan mereka berkata seorang kepada yang lain: “Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir.”
14:5 Dung i manungkap ma si Musa dohot si Aron tu tano di adopan ni sandok parluhutan ni halak Israel. 14:5 Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ.
14:6 Alai anggo si Josua, anak ni si Nun dohot si Kaleb, anak ni si Jepune, angka na dohot mangkahapi tano i, manansani ulosnasida be. 14:6 Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya,
14:7 Ninna huhut mandok sandok luhutan ni halak Israel: Ia tano naung huliati hami laho mangkahapi, tano na denggan sahali do i. 14:7 dan berkata kepada segenap umat Israel: “Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.
14:8 Molo lomo roha ni Jahowa mida hita, sai na tolhas do hita togihononna tu tano i, jala basabasahononna do i tu hita, tano habaoran ni susu dohot situak ni loba do i. 14:8 Jika TUHAN berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
14:9 Alai na so tupa manggunturi hamu dompak Jahowa, jala ndang jadi hamu tahuton mida bangso isi ni luat i, ai hira sagusagu do nasida sohalanta; nunga sumurut pandingini sian nasida, alai Jahowa do pandingini di hita, unang tahuton hamu mida nasida! 14:9 Hanya, janganlah memberontak kepada TUHAN, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang TUHAN menyertai kita; janganlah takut kepada mereka.”
14:10 Jadi sahata ma sandok luhutan i mandok, ingkon mate nasida dangguran dohot batu. Alai tahe marsinondang ma hamuliaon ni Jahowa di bagasan undungundung parluhutan i, sude halak Israel marnidasa. 14:10 Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan TUHAN di Kemah Pertemuan kepada semua orang Israel.
14:11 Dung i ninna Jahowa ma tu si Musa: Sadia leleng on insahan ni bangso on Ahu? Jala sadia lelengna i ndang olo nasida porsea di Ahu, binahen ni sude tanda angka na hubahen di tongatongana? 14:11 TUHAN berfirman kepada Musa: “Berapa lama lagi bangsa ini menista Aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada-Ku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang Kulakukan di tengah-tengah mereka!
14:12 Toruangku nama nasida marhite sian begu antuk jala rendephononku nasida, jala bahenonku ho gabe bangso na balga, jala na gumogo sian nasida. 14:12 Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan Kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari pada mereka.”
14:13 Dung i ninna si Musa ma tu Jahowa: Begeon ni halak Misir ma barita i, ai nunga ditogihon Ho bangso on ruar sian tongatonganasida marhitehite hagogoonmu. 14:13 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: “Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal Engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan-Mu dari tengah-tengah mereka,
14:14 Paboaonnasida huhut hata i tu halak isi ni tano on, angka naung umbegesa tutu Ho, ale Jahowa, di tongatonga ni bangso on, nunga pola adop bohi be Ho, ale Jahowa diida, jala ombunmu marsijongjong di atasnasida, jala Ho mardalan di jolonasida marhite sian ombun na marsijongjong ia arian, jala marhitehite api na marsijongjong ia borngin. 14:14 mereka akan berceritera kepada penduduk negeri ini, yang telah mendengar bahwa Engkau, TUHAN, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau, TUHAN, menampakkan diri-Mu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awan-Mu berdiri di atas mereka dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam.
14:15 Tung sura bunuonmu nuaeng bangso on, songon sahalak, jadi dohonon ni bangso parbegu, angka naung umbege baritami ma songon on: 14:15 Jadi jikalau Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata:
14:16 Ala na so tuk gogo ni Jahowa manogihon bangso on tu bagasan luat, naung niuarihonna tu nasida, umbahen dipotongi nasida di bagasan halongonan. 14:16 Oleh karena TUHAN tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan-Nya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun.
14:17 Nuaeng pe, sai marmulia ma gogo ni Tuhan i songon naung nidok ni hatam, ai nimmu do: 14:17 Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan TUHAN itu nyata kebesarannya, seperti yang Kaufirmankan:
14:18 Na lambas do roha ni Jahowa jala parasi roha godang, na marpamuati do rohana mida hajahaton dohot pangalaosion, alai ndang loasonna malua sian uhum anggo halak parsala, sai na luluhononna do hajahaton ni amaama tu angka anakna ro di sundut patoluhon dohot paopathon. 14:18 TUHAN itu berpanjangan sabar dan kasih setia-Nya berlimpah-limpah, Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.
14:19 Antong sai marpamuati ma roham mida hajahaton ni bangsom, hombar tu hinagodang ni asi ni roham, ala naung sapala marpamuati roham mida bangsom olat ni Misir dope rasirasa nuaeng. 14:19 Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setia-Mu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai ke mari.”
14:20 Dung i ninna Jahowa ma: Nunga marpamuati rohangku ala pangidoanmu. 14:20 Berfirmanlah TUHAN: “Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu.
14:21 Alai tahe, songon sintongna mangolu Ahu, ingkon gok hamuliaon ni Jahowa sogot liat portibi on. 14:21 Hanya, demi Aku yang hidup dan kemuliaan TUHAN memenuhi seluruh bumi:
14:22 Ai saluhut baoa, angka na sanga marnida hamuliaonku dohot tanda angka na hubahen i di Misir dohot di halongonan, hape nunga pola sanga sampulu hali diunjuni nasida Ahu, jala ndang ditangihon nasida soarangku. 14:22 Semua orang yang telah melihat kemuliaan-Ku dan tanda-tanda mujizat yang Kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah sepuluh kali mencobai Aku dan tidak mau mendengarkan suara-Ku,
14:23 Na so tupa idaonnasida tano naung huuarihon nian tu ompunasida i, sude tahe angka naung manginsahi Ahu, ndang jadi idaonna tano i. 14:23 pastilah tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka! Semua yang menista Aku ini tidak akan melihatnya.
14:24 Alai anggo naposongku si Kaleb, ala tondi na asing diparrohahon ibana jala marsihohot rohana mangihuthon tu Ahu, boanonku ma anggo ibana masuk tu tano na niebatanna i, jala pinomparna manean tano i. 14:24 Tetapi hamba-Ku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut Aku dengan sepenuhnya, akan Kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya.
14:25 Alai anggo halak Amalek dohot Kanaan maringan do di rura; dibahen i humusor na hamu marsogot jala borhat hamu mulak tu halongonan di dalan laho tu laut arung. 14:25 Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah Laut Teberau.”
14:26 Dung i ro muse hata ni Jahowa tu si Musa dohot tu si Aron songon on: 14:26 Lagi berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun:
14:27 Sadia leleng on paanjuanjuonku luhutan na jahat on, angka na marmungutmungut dompak Ahu? Nunga tangkas hubege ungutungut ni halak Israel, angka na niungutunguthonnasida dompak Ahu. 14:27 “Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepada-Ku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepada-Ku telah Kudengar.
14:28 Dibahen i paboa ma tu nasida: Songon sintongna mangolu Ahu, ninna Jahowa, ingkon bahenonku do tu hamu songon naung nidokmuna i binege ni pinggolhon. 14:28 Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman TUHAN, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapan-Ku, demikianlah akan Kulakukan kepadamu.
14:29 Ingkon di bagasan halongonan on do marragean bangkemuna i, jala saluhut hamu angka na tarbilang marguru tu sandok bilanganmuna i, olat ni na marumur duapulu taon dohot lobi sian i, angka na marmungutmungut dompak Ahu. 14:29 Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur dua puluh tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepada-Ku.
14:30 Na so tupa hamu masuk tu tano naung pola husumpahon nian, ingkon bahen ingananmuna nian, dungkon ni si Kaleb, anak ni si Jepune tahe dohot si Josua, anak ni si Nun. 14:30 Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah Kujanjikan akan Kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun!
14:31 Alai anggo dakdanakmuna, angka na nidokmuna i ripe tabanon, ingkon nasida do togihononku sahat tusi, asa ditanda nasida tano na tinoishon ni rohamuna i. 14:31 Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan: Mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan Kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu.
14:32 Alai anggo dagingmuna sandiri, ingkon marragean do di halongonan on. 14:32 Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini,
14:33 Jala angka anakmuna ingkon gabe parmahan do di halongonan opatpulu taon lelengna, asa manginona tu nasida parmainanonmuna i, paima sun siap bangkemuna di halongonan. 14:33 dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun empat puluh tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan, sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun.
14:34 Marguru tu bilangan ni na opatpulu ari i hamu mangkahapi tano i, sadari gabe sataon, asa opatpulu taon lelengna manginona tu hamu hajahatonmuna i, asa tung ditanda hamu hansitna, molo Ahu manadingkon hamu. 14:34 Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni empat puluh hari, satu hari dihitung satu tahun, jadi empat puluh tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya, jika Aku berbalik dari padamu:
14:35 Ahu, Jahowa tahe naung mandok i: Ingkon songon i bahenonku tu sandok luhutan na jahat on, angka na marluhut mangalo Ahu; ingkon di bagasan halongonan on nasida sun siap jala marmatean disi. 14:35 Aku, TUHAN, yang berkata demikian. Sesungguhnya Aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan Aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan di sinilah mereka akan mati.”
14:36 Jala baoa angka na sinuru ni si Musa laho mangkahapi tano i, angka na mulak muse mambahen marmungutmungut sandok luhutan i dompak ibana, asa pararat barita na roa taringot tu tano i. 14:36 Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu,
14:37 Jadi marmatean ma tutu baoa angka na pararat barita na roa taringot tu tano i, hona torutoru di adopan ni Jahowa. 14:37 orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan TUHAN.
14:38 Alai anggo si Josua, anak ni si Nun dohot si Kaleb, anak ni si Jepune mangolu do i tinggal sian baoa, angka na laho mangkahapi tano i. 14:38 Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune.
14:39 Dung i dipatolhas si Musa ma angka hata i tu sandok halak Israel, gabe marsak situtu bangso i. 14:39 Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat.
14:40 Dung i dipasogot nasida ma hehe manogotna i jala nangkok nasida tu punsu ni dolok, ninna ma: Ida ma, dison do hami, naeng nangkok do hami tu inganan naung nidok ni Jahowa hian, ai nunga mardosa hami! 14:40 Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata: “Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan TUHAN itu; memang kita telah berbuat dosa.”
14:41 Alai ninna si Musa ma: Boasa tung songon i pangalaosionmuna di hata ni Jahowa? Ndang tagamon marantu hamu. 14:41 Tetapi kata Musa: “Mengapakah kamu hendak melanggar titah TUHAN? Hal itu tidak akan berhasil.
14:42 Sai unang ma hamu nangkok, ai ndang di tongatongamuna anggo Jahowa, asa unang tung talu hamu maradophon musumuna i. 14:42 Janganlah maju, sebab TUHAN tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu,
14:43 Ai halak Amalek dohot Kanaan do disi di Adopanmuna i, gabe marragean hamu maon bahenon ni podang, ai ala naung ditundali hamu Jahowa, ndang tagamon donganan ni Jahowa hamu. 14:43 sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu dan kamu akan tewas oleh pedang; dari sebab kamu berbalik membelakangi TUHAN, maka TUHAN tidak akan menyertai kamu.”
14:44 Hape dituntun nasida do nangkok tu punsu ni dolok i mangoloi jungkat ni rohana; alai anggo poti parpadanan ni Jahowa dohot si Musa, ndang morot sian tongatonga ni parsaroan i. 14:44 Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian TUHAN dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan.
14:45 Jadi tuat ma halak Amalek dohot Kanaan, angka na maringan di atas dolok i, laos ditaluhon ma nasida jala dipaundarundar sahat ro di Horma. 14:45 Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka; kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma.
<< Bilangan 13 Bilangan 15 >>