Ayub 9

9:1 Dob ai nini si Job ma mambalosi: 9:1 Tetapi Ayub menjawab:
9:2 Torang do hubotoh, sintong do sonai; anjaha sonaha ma tarbahen jolma in pintor ilobei ni Naibata? (bd. 4:17; 14:1; 25:4; Ps. 143:2.) 9:2 “Sungguh, aku tahu, bahwa demikianlah halnya, masakan manusia benar di hadapan Allah?
9:3 Anggo mardabuh-dabuh uhurni pakonsi, humbani na saribu, sahali pe lang mangasup ia mambalosisi. (Ps. 19:13; 130:3.) 9:3 Jikalau ia ingin beperkara dengan Allah satu dari seribu kali ia tidak dapat membantah-Nya.
9:4 Paruhur na pentar do Ia, anjaha surung bani hagogohon. Ise ma na pahengkeng uhurni dompaksi lanjar boi marsonang-sonang? 9:4 Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia, dan tetap selamat?
9:5 Ia do na paosor dolog, seng ibagas botoh ni sidea. Ia do na pabalikkon ai ibagas ringisni. (Mat. 17:20; Pangk. 6:14.) 9:5 Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar-bangkirkannya dalam murka-Nya;
9:6 Ia do na mambahen rebad tanoh on humbani iananni, meleng-eleng tiang partunggulni. (bd. 26:11.) 9:6 yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang;
9:7 Ia do na marsahap hubani mata ni ari gabe seng poltak, anjaha ihurung do bintang marhasoman tokan. 9:7 yang memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai;
9:8 Ia sandiri do na pahembang langit, anjaha mardalan Ia iatas gilumbang ni laut. (1 Mus. 1:7; Jes. 40:22.) 9:8 yang seorang diri membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut;
9:9 Ia do na manjadihon bintang pariama pakon bintang sidongdong, bintang hala pakon bintang pardangsina. (bd. 38:31; Ams. 5:8; Jes. 13:10.) 9:9 yang menjadikan bintang Biduk, bintang Belantik, bintang Kartika, dan gugusan-gugusan bintang Ruang Selatan;
9:10 Ia do na mambahen habanggalon na so tardadap, ampa tanda halongangan na so tarbilangi. (bd. 5:9; Ps. 77:15; 86:10.) 9:10 yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya.
9:11 Tonggor ma, Ia montas hun lambungku, tapi lang huidah, Ia lopus hun lobeihu, tapi lang huahapkon. 9:11 Apabila Ia melewati aku, aku tidak melihat-Nya, dan bila Ia lalu, aku tidak mengetahui.
9:12 Anggo Ia manontaphon, ise ma na boi mangolati? Ise ma na pag mangkatahon Bani: Aha do na binahenmu in? (bd. 11:10; Jes. 45:9; Dan. 4:32; Rom 9:20.) 9:12 Apabila Ia merampas, siapa akan menghalangi-Nya? Siapa akan menegur-Nya: Apa yang Kaulakukan?
9:13 Seng ra Naibata pahombunkon ringisni, manombah do age siurupi si Rahab bani. (bd. 26:12; Ps. 87:4; 89:11; Jes. 30:7; 51:9.) 9:13 Allah tidak menahani murka-Nya, di bawah kuasa-Nya para pembantu Rahab membungkuk;
9:14 Sonaha ma boi balosanku Ia, tarpilihi ahu ma hata sibaloshononku Bani? 9:14 lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah Dia, memilih kata-kataku di hadapan Dia?
9:15 Age pe pintor ahu, seng tarbalosi ahu Ia, maningon mangindo holong ni atei ahu humbani Siuhum ahu. 9:15 Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah Dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku.
9:16 Anggo dilo-dilo ahu, anjaha itangihon ahu, lanjar seng iparhatongon uhurhu, na dob tinangihonni ai sorangku. 9:16 Bila aku berseru, Ia menjawab; aku tidak dapat percaya, bahwa Ia sudi mendengarkan suaraku;
9:17 Ai iropuki do ahu marhitei haba-haba, anjaha ipabuei ugahku seng marhala; 9:17 Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena,
9:18 seng ilopas ahu pahosahkon, tapi ibosuri do ahu bani hapaeton. 9:18 yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan.
9:19 Anggo pasal sigogohan do, Ia ma ai; anggo pasal uhum do, ise ma na boi mangaduhonsi? (ay. 33.) 9:19 Jika mengenai kekuatan tenaga, Dialah yang mempunyai! Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat Dia?
9:20 Age pintor ahu, pamanganku sandiri do mamapai ahu; age pe lang marsalah ahu, dong do tong na simbei tuduhkononni. (Mat. 12:37.) 9:20 Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar; sekalipun aku tidak bersalah, Ia akan menyatakan aku bersalah.
9:21 Seng dong pamandangon ahu; seng masuk hira bangku hosahku, sobalan ma ahu bani goluh on. 9:21 Aku tidak bersalah! Aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku!
9:22 Dob do hape ganup, halani ai ningku do: Rap imasabkon do na so marpipot ampa siparjahat. (bd. 8:20; Par. 9:2, 3.) 9:22 Semuanya itu sama saja, itulah sebabnya aku berkata: yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakan-Nya.
9:23 Anggo sompong lonsing-lonsingni mamunuh, tawa do Ia mangidah pandoleian ni jolma na so marpipot. 9:23 Bila cemeti-Nya membunuh dengan tiba-tiba, Ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah.
9:24 Domma iondoskon tanoh on bani tangan ni parjahat, ipapitung do mata ni panguhumni; anggo seng Ia mambahen ai, tor ise ma? (Jes. 45:7.) 9:24 Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutup-Nya; kalau bukan oleh Dia, oleh siapa lagi?
9:25 Dorasan do ari-aringku salpu humbani siparlintun; habang do ai, seng sampang mangidah hadoharon. (bd. 7:6, 7; 17:11; Ps. 90:10.) 9:25 Hari-hariku berlalu lebih cepat dari pada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia,
9:26 Podas do ai salpu songon solu hotang, songon haluhuy na manangkis sorohanni. (Jes. 18:2; Hab. 1:8.) 9:26 meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti rajawali yang menyambar mangsanya.
9:27 Anggo huhatahon: Hulupahon ma hasombuhonku, hupadaoh ma posi ni bohingku, minar ma bohingku! 9:27 Bila aku berpikir: Aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku, dan bergembira,
9:28 Mintor bajoraon ma ahu halani sitarononku, halani hubotoh, seng tumaram seng marpipot ahu hatahononmu. (bd. 10:14.) 9:28 maka takutlah aku kepada segala kesusahanku; aku tahu, bahwa Engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah.
9:29 Siparsalah do ahu, mase ma anggo sonai nunutonku loja soya-soya? 9:29 Aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia?
9:30 Age pe huparidi diringku bani salju, anjaha hupaborsih tanganku marhitei sabun, (Jer. 2:22.) 9:30 Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun,
9:31 usobkononni do ahu hubagas rawang, anjaha magigi pakeianku mangidah ahu. 9:31 namun Engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku.
9:32 Ai seng jolma Ia songon ahu, gabe tarbalosi ahu Ia, gabe rap hanami laho hu paruhuman. (Par. 6:10; Jer. 49:19.) 9:32 Karena Dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawab-Nya: Mari bersama-sama menghadap pengadilan.
9:33 Seng dong sipanolahi itongah-tongahnami, na mangampeihon tanganni bannami na dua. 9:33 Tidak ada wasit di antara kami, yang dapat memegang kami berdua!
9:34 Sai ipadaoh ma namin humbangku simambuni, anjaha songgot-songgotni ulang ipambibiari ahu, (bd. 13:21; 21:9.) 9:34 Biarlah Ia menyingkirkan pentung-Nya dari padaku, jangan aku ditimpa kegentaran terhadap Dia,
9:35 ase boi ahu marsahap bani, seng pala mabiar; tapi seng sonai ope ahu nuan, lang tenger uhurhu. 9:35 maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap Dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku.”
<< Ayub 8 Ayub 10 >>