Ayub 10

10:1 Domma sobalan ahu bani hagoluhan on; hupapuas ma tangis-tangisku, marsahap ibagas hapaeton ni tonduyhu. (bd. 7:11, 16; 9:27.) 10:1 “Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku.
10:2 Hatahononku ma hubani Naibata: Ulang ma papai Ham ahu! Pabotohkon Ham ma bangku, mase ma gilaanmu ahu? 10:2 Aku akan berkata kepada Allah: Jangan mempersalahkan aku; beritahukanlah aku, mengapa Engkau beperkara dengan aku.
10:3 Ai marguna do bamu, ase mangarsik-arsik Ham, ase ibuang Ham jadi-jadian ni tanganmu, tapi itumpaki Ham ia riah ni halak parjahat? 10:3 Apakah untungnya bagi-Mu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tangan-Mu, sedangkan Engkau mendukung rancangan orang fasik?
10:4 Tor parmata songon jolma ma Ham? Tor songon pangidah ni manisia do pangidahmu? (1 Sam. 16:7.) 10:4 Apakah Engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatan-Mu dengan penglihatan manusia?
10:5 Tor songon ari-ari ni manisia simatei-matei ma ari-arimu, barang bilangan ni tahunmu doskon tahun ni sada halak dalahi, (Ps. 102:28.) 10:5 Apakah hari-hari-Mu seperti hari-hari manusia, tahun-tahun-Mu seperti hari-hari orang laki-laki,
10:6 ase sonai pangindahimu bani salahku, anjaha ipareksai Ham dousangku, 10:6 sehingga Engkau mencari-cari kesalahanku, dan mengusut dosaku,
10:7 age pe domma ibotoh Ham hinan seng parjahat ahu, anjaha seng dong halak na boi paluahkon ahu hun tanganmu? (1 Kor. 4:4; 5 Mus. 32:30.) 10:7 padahal Engkau tahu, bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tangan-Mu?
10:8 Domma itompa anjaha ijadihon tanganmu ahu, gok jengesni, tapi sonari sihol parsedaonmu ahu? (Ps. 119:73; 139:13-16.) 10:8 Tangan-Mulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian Engkau berpaling dan hendak membinasakan aku?
10:9 Dingat Ham ma na dob binahenmu ai ahu humbani tanoh halampung, anjaha paulakonmu ma ahu use gabe orbuk? (bd. 33:6; 1 Mus. 2:7; 3:19; Jes. 29:16; 45:9; Jer. 18:6; Rom 9:20, 21.) 10:9 Ingatlah, bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi Engkau hendak menjadikan aku debu kembali?
10:10 Ai lang domma iuseihon Ham ahu songon dadih, anjaha songon dadih nialhotan ahu ibahen Ham? (Ps. 139:14-16.) 10:10 Bukankah Engkau yang mencurahkan aku seperti air susu, dan mengentalkan aku seperti keju?
10:11 Ihioui Ham do ahu bani huling-kuling pakon sibuk, anjaha isirat Ham ahu marhitei holi-holi ampa urat-urat. (Hes. 37:6.) 10:11 Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat.
10:12 Ilayak-layakkon Ham do bangku goluh ampa idop ni uhur, anjaha iramotkon panatapmu do ahu.(Dan. 5:23.) 10:12 Hidup dan kasih setia Kaukaruniakan kepadaku, dan pemeliharaan-Mu menjaga nyawaku.
10:13 Tapi iponopkon Ham do on ibagas uhurmu, hubotoh sonon do sura-suramu: 10:13 Tetapi inilah yang Kausembunyikan di dalam hati-Mu; aku tahu, bahwa inilah maksud-Mu:
10:14 Anggo mardousa ahu, iingat Ham do ai, anjaha seng paluahonmu ahu humbani hajahatonkai. (bd. 9:28.) 10:14 kalau aku berbuat dosa, maka Engkau akan mengawasi aku, dan Engkau tidak akan membebaskan aku dari pada kesalahanku.
10:15 Anggo marsalah ahu, magou ma ahu! Anggo pintor ahu, seng tarpadurgak ahu ulungku, ai domma gok habadoron ahu, paidah-idah sitarononku. (bd. 11:15; 22:26; Luk. 21:28.) 10:15 Kalau aku bersalah, celakalah aku! dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan, dan karena melihat sengsaraku.
10:16 Porini pe napadurgak, mintor dorabonmu do ahu songon singa, anjaha ulakanmu do patuduhkon kuasamu bangku. (Jes. 38:13; 31:4; Jer. 25:38; Tangis 3:10; Hos. 5:14; 13:7; Ams. 3:12.) 10:16 Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa Engkau akan memburu aku, dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib kepadaku.
10:17 Mardapot-dapot saksimu idilo Ham manalahkon ahu, anjaha ipaganda Ham ringismu dompak ahu; iparoh Ham do bala mandorab ahu. (bd. 16:8.) 10:17 Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku, — Engkau memperbesar kegeraman-Mu terhadap aku — dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku.
10:18 Mase ma padaratonmu ahu hun partapaan? Mase ma lang mintor rotap hosahku, ase ulang dong mata na mangidah ahu? (bd. 3:3, 11; Jer. 20:14-18.) 10:18 Mengapa Engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa, sebelum orang melihat aku!
10:19 Doskon halak na so ongga adong do ahu, na mintor iusung hun partapaan hu tanoman. 10:19 Maka aku seolah-olah tidak pernah ada; dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur.
10:20 Ai lang otik do ari-ari ni goluhku? Mahua paturut Ham ma ahu, ase boi marmalas ni uhur ahu tongkin, (bd. 7:19; Ps. 39:14.) 10:20 Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak,
10:21 paima laho ahu, anjaha seng sinmulak-mulak be, hu tanoh na golap anjaha na lotir, (bd. 16:22; 7:7-10.) 10:21 sebelum aku pergi, dan tidak kembali lagi, ke negeri yang gelap dan kelam pekat,
10:22 hu nagori na lotir anjaha na geor, na lihar ijai doskon na golap. 10:22 ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan.”
<< Ayub 9 Ayub 11 >>