Ayub 8

8:1 Dob ai nini si Bildad na hun Sua ma mambalosi: 8:1 Maka berbicaralah Bildad, orang Suah:
8:2 Sadia dokah on nunutonmu sonai marsahap, anjaha songon logou madoras parsahap ni pamanganmu? 8:2 “Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu?
8:3 Mintor ra ma Naibata papeol uhum? Barang ra ma Pargogoh na so tarimbang in papeol hapintoron? (bd. 34:10-12.) 8:3 Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan Yang Mahakuasa membengkokkan kebenaran?
8:4 Anggo mardousa anakmu dompakSi, jadi ihonahon ma bani sidea hajahaton ni sidea ai. (bd. 1:18, 19.) 8:4 Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka.
8:5 Anggo ra ho mangindahi Naibata, anjaha mangindo idop ni uhur ho humbani Pargogoh na so tarimbang in, (bd. 22:23.) 8:5 Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah, dan memohon belas kasihan dari Yang Mahakuasa,
8:6 anggo pitah uhurmu anjaha bonar, sai hehe do Ia manatap ho, pasuangonni do use ianan ni hapintoranmu. (Ps. 35:23; Jer. 31:23.) 8:6 kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu.
8:7 Age pe etek pamungkahanni, sai banggal tumang do hadoharonmu bani ujungni. (bd. 42:10.) 8:7 Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia.
8:8 Mahua papangkei ma sundut na basaia, anjaha pardiateihon ma podah na jumpah ompung ni sidea. (5 Mus. 32:7; 4:32.) 8:8 Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang.
8:9 Ai jolma sinantuari do hita, seng dong na binotohta, anjaha halinoh tumang do ari-arinta i tanoh on. (bd. 14:2; Ps. 102:12.) 8:9 Sebab kita, anak-anak kemarin, tidak mengetahui apa-apa; karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi.
8:10 Ai lang sidea do siajari ho, na patugahkon bam, anjaha na manluarhon hata podah humbagas uhur ni sidea? (bd. 34:10, 34.) 8:10 Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu, dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka?
8:11 Tumaram ma tubuh arung-arung, anggo lang adong paya-paya? Mintor tarbahen ma dulas ganjang poyon-poyon bah, anggo seng dong bah? (1 Mus. 41:2.) 8:11 Dapatkah pandan bertumbuh tinggi, kalau tidak di rawa, atau mensiang bertumbuh subur, kalau tidak di air?
8:12 Sanggah martumbor ope, lape isabi, tapi melus do ai, parlobei humbani poyon-poyon na legan. (bd. 5:3; Ps. 129:6; Mat. 6:30.) 8:12 Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu dari pada rumput lain.
8:13 Sonai do dalan ni ganup na mangkalupahon Naibata, maningon magou do pangarapan ni halak parjahat. (bd. 11:20; 18:14; Pod. 10:28.) 8:13 Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah; maka lenyaplah harapan orang fasik,
8:14 Mapuntar do hatengeran ni uhurni, doskon asar ni lawah-lawah do pos ni uhurni. (Jes. 59:6.) 8:14 yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba.
8:15 Mangunsandei ia bani rumahni, hape seng tahan jongjong ia, marsijoloman ia hujai, hape seng totap. 8:15 Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak, ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan.
8:16 Gok gotah do ia namin ibagas milas ni mata ni ari, anjaha manggargar dangkahni ibabou ni pohonni. 8:16 Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, sulurnya menjulur di seluruh taman.
8:17 Manjulur do andorni bani timbunan batu, anjaha itolpusi longkit-longkit ni batu. 8:17 Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu.
8:18 Tapi anggo niruntun ia humbani iananni, parnalangonni ai ma ia, nini: Seng ongga huidah ho. (bd. 7:10.) 8:18 Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi, katanya: Belum pernah aku melihat engkau!
8:19 Tonggor ma, ai ma olob-olob ni goluhni, anjaha humbani orbuk ai martumbor use halak na legan. 8:19 Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah.
8:20 Tonggor ma, seng tumaram ambungkonon ni Naibata halak na daulat maruhur, barang tumpakonni tangan ni parjahat. 8:20 Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat.
8:21 Gok tawa do use pamanganmu bahenonni, anjaha bibirmu gok parolob-oloban. (Ps. 126:2.) 8:21 Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak.
8:22 Pailaonni do halak na marsogam ni uhur bam, anjaha boiskononni do lampo-lampo ni parjahat. (Ps. 35:26; 109:29; 132:18.) 8:22 Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi.”
<< Ayub 7 Ayub 9 >>