Ayub 5

5:1 Dilo ham ma, adong do na sihol mambalosi ham? Hubani ise, humbani halak na pansing ai sihol mangadu-adu ham? (bd. 15:15.) 5:1 Berserulah — adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling?
5:2 Tongon, pandoleianni do mamunuh halak na oto, anjaha simburu do pamatei halak na bodoh. (Par. 7:9.) 5:2 Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati.
5:3 Huidah do halak na oto manjulur uratni, tapi sompong melus iananni. (Ps. 37:35, 36.) 5:3 Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya.
5:4 Daoh do anakni humbani hatuahon, hona dogei-dogei sidea i horbangan, anjaha seng dong na paluahkon sidea. (5 Mus. 16:18; 17:5, 8; Pod. 22:22.) 5:4 Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya.
5:5 Halak na loheian do mangankon na sinabini, gari hun tongah-tongah ni rungga-rungga ibuat do ai; anjaha halak na horahan do manginum na dong bani. (bd. 1:10; 31:8.) 5:5 Apa yang dituainya, dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya.
5:6 Ai seng humbani orbuk roh ni hasedaon, anjaha seng humbani tanoh roh ni hasunsahan. (bd. 4:8; Par. 1:8, 13.) 5:6 Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan;
5:7 Tapi jolma do na manubuhkon sitaronon, songon dilah ni apuy habang dompak datas. (bd. 14:1, 2.) 5:7 melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi.
5:8 Porini ahu, Naibata do hupindahi, hubani Naibata do ondoskononku parniahapanku. 5:8 Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku.
5:9 Ia do sibahen pambahenan na banggal na so tarpareksa, ampa halongangan na so tarhira. (bd. 9:10.) 5:9 Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya;
5:10 Ia do sibere udan hu tanoh in, anjaha Ia do sitongos bah hu juma. 5:10 Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang;
5:11 Ia do na patimbulhon halak na musil, anjaha na mangangkat hu hatuahon halak na pusok uhur. (Ps. 75:8; Luk. 1:52.) 5:11 Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berdukacita mendapat pertolongan yang kuat;
5:12 Ia do parsedahon tahi-tahi ni siparakal-akal, gabe seng manjadi hinorjahon ni tangan ni sidea. 5:12 Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil;
5:13 Ia do manangkap halak na pentar ibagas akal ni sidea sandiri, ibahen soya tahi-tahi ni siparakal-akal. (1 Kor. 3:19.) 5:13 Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan.
5:14 Dorabon ni na golap do sidea arian, anjaha dadap-dadap sidea arian songon borngin-borngin. (Jes. 59:9, 10.) 5:14 Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam.
5:15 Tapi ipaluah do halak na maetek humbani podang, anjaha halak na musil humbani tangan ni halak na gogoh. 5:15 Tetapi Ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat.
5:16 Gabe marpangarapan ma halak na galek, tapi ipasip do halak parjahat. 5:16 Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut.
5:17 Tonggor ma, martuah ma jolma na niajar ni Naibata, halani ai ulang ma teoskon pinsang-pinsang ni Sitimbulan in!(Ps. 94:12; Pod. 3:11.) 5:17 Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah; sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang Mahakuasa.
5:18 Ia do mangugahi, lanjar Ia do mambaluti: Ia do mambogbog, lanjar tanganni do pamalumhon.(5 Mus. 32:39; Hos. 6:1.) 5:18 Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat; Dia yang memukuli, tetapi yang tangan-Nya menyembuhkan pula.
5:19 Onom hali ho tarsosak, Ia do paluahkon ho: papituhalihon seng mangonai be hamagouan bam.(Pod. 21:16.) 5:19 Dari enam macam kesesakan engkau diluputkan-Nya dan dalam tujuh macam engkau tidak kena malapetaka.
5:20 Sanggah lohei, Ia do paluahkon ho humbani hamateian, sanggah porang, humbani kuasa ni podang. 5:20 Pada masa kelaparan engkau dibebaskan-Nya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang.
5:21 Ondinganni do ho humbani lonsing-lonsing ni dilah, anjaha seng pala habiaranmu hasedaon porini pe roh. 5:21 Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut, bila kemusnahan datang.
5:22 Tawa do ho mangidah hasedaon ampa lohei, anjaha seng pala habiaranmu binatang na i tanoh in. 5:22 Kemusnahan dan kelaparan akan kautertawakan dan binatang liar tidak akan kautakuti.
5:23 Ai ibagas padan do ho pakon batu na i talun, binatang na i harangan pe mardamei do pakon ho. (Hos. 2:20; Jes. 11:6-9.) 5:23 Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau.
5:24 Jadi botohonmu ma, ibagas hasonangan do lampo-lampomu; anjaha anggo ipareksa ho alamanmu, aha pe lang dong na magou. 5:24 Engkau akan mengalami, bahwa kemahmu aman dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa.
5:25 Botohonmu do homa, lambin gargarni do dakdanakmu, anjaha ginomparmu songon suan-suanan na i tanoh in. (Ps. 72:16.) 5:25 Engkau akan mengalami, bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah.
5:26 Palobei sayur matua do ho ase surukonmu tanoman, songon omei na sinopouhon bani panorangni. (1 Mus. 15:15.) 5:26 Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya.
5:27 Tonggor ma, sonai ma domu hubani pamareksaannami! Tangar ma ai, anjaha paratei-ateihon ma! 5:27 Sesungguhnya, semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya; dengarkanlah dan camkanlah itu!”
<< Ayub 4 Ayub 6 >>