Ayub 4

4:1 Dob ai nini si Elipas, halak Teman ai ma mambalosi: (bd. 2:11.) 4:1 Maka berbicaralah Elifas, orang Téman:
4:2 Anggo dong na marsahap dompak ham, sogam do uhurmu? Tapi ise ma na mangasup mangorom marsahap? 4:2 “Kesalkah engkau, bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya?
4:3 Tonggor ma, buei ma halak na dob niajaranmu, anjaha ipargogohi ham do tangan na galek. (Jes. 35:3.) 4:3 Sesungguhnya, engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan;
4:4 Halak na jomba ipajongjong ham do marhitei hatamu, anjaha nahei ni halak na rebad-rebad ipatoguh ham do. 4:4 orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kaukokohkan;
4:5 Tapi nuan dob mangonai on bamu, gabe mandolei ham; dob mangonai on bamu, gabe gamang ham. 4:5 tetapi sekarang, dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut.
4:6 Ai lang biarmu dompak Naibata hatengeran ni uhurmu, anjaha habonaran ni langkahmu pangarapanmu hinan? 4:6 Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu?
4:7 Dingati ham ma, nantigan ma ongga magou halak na so marsalah? Barang ija ongga masab na pintor maruhur? 4:7 Camkanlah ini: siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan?
4:8 Songon na dob huidah, halak sitinggalahon hajahaton ampa sitidahkon hamagouan, ai do pariamaonni. (Pod. 22:8; Hos. 10:13.) 4:8 Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga.
4:9 Mogap do sidea ibahen hosah ni Naibata, anjaha bois sidea ibahen panompul ni ringisni. (Jes. 11:4; 40:7.) 4:9 Mereka binasa oleh nafas Allah, dan lenyap oleh hembusan hidung-Nya.
4:10 Paraung ni singa, sora ni singa panoroh, ipon ni singa poso-poso, iropangi do. (bd. 29:17.) 4:10 Singa mengaum, singa meraung — patahlah gigi singa-singa muda.
4:11 Magou do singa halani hurang sorohan, anjaha anak ni singa boru-boru merap do. (bd. 38:39.) 4:11 Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai.
4:12 Roh do bangku hata, sipsip, anjaha ijalo pinggolhu do husipni ai. (bd. 26:14.) 4:12 Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya,
4:13 Sanggah mamingkir-mingkiri alatan borngin, sanggah rengesni modom jolma, (bd. 33:15.) 4:13 waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang.
4:14 sogop ma bangku biar pakon gobir, na mambahen hitir ganup holi-holingku. (1 Mus. 15:12; Dan. 7:15.) 4:14 Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar.
4:15 Montas do sada Tonduy hun lobeihu; manimbor ma ambulu ni badanku. 4:15 Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku.
4:16 Soh ma ia, tapi seng tartandai ahu rupani. Dong do na jongjong i lobeihu, anjaha hubogei ma sora na husip-husip: (1 Raj. 19:12.) 4:16 Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar:
4:17 Mintor boi ma jolma manusia pintor ilobei ni Naibata? Mintor boi ma sada dalahi pansing ilobei ni Sitompasi? (bd. 25:4; 32:2.) 4:17 Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah, mungkinkah seseorang tahir di hadapan Penciptanya?
4:18 Tonggor ma, gari bani juak-juakni seng tenger uhurni, anjaha bani malekatni iidah hakahouon, (bd. 15:15.) 4:18 Sesungguhnya, hamba-hamba-Nya tidak dipercayai-Nya, malaikat-malaikat-Nya pun didapati-Nya tersesat,
4:19 samintolah ma bani jolma na marianan ibagas rumah tanoh halampung, na marbona humbani orbuk, na boi pisathonon songon ngitngit? (bd. 13:28; Ps. 39:12; 2 Kor. 5:1.) 4:19 lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat.
4:20 Holang-kolang ni sogod pakon bodari iagou, iropuki sidea; magou do sidea sadokah ni dokahni, seng dong na mansahapkon. (bd. 36:12; Ps. 90:5, 6; Jes. 38:12, 13.) 4:20 Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya.
4:21 Ai lang, anggo iparreong ma lampo-lampo ni goluh ni sidea, matei ma sidea, tapi seng ibagas hapentaran. (Ps. 49:21; Jer. 38:12.) 4:21 Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat.
<< Ayub 3 Ayub 5 >>