Ayub 6

6:1 Dob ai nini si Job ma mambalosi: 6:1 Lalu Ayub menjawab:
6:2 Ah, ambit tangkas ma namin itimbang pusok ni uhurhu, anjaha ganup sitarononku itibalhon bani timbangan! (bd. 5:2.) 6:2 “Ah, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca!
6:3 Ra boratan ma ai nuan humbani horsik na itopi ni laut, halani ai do ase lepak-lepak parsahapku. 6:3 Maka beratnya akan melebihi pasir di laut; oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku.
6:4 Ai marpantikan do bangku panah ni Sipargogoh na so tarimbang in, ionsop tonduyhu do bisani; songgot-songgot ni Jahowa marodor manunsahi ahu. (bd. 34:6; 5 Mus. 28:45; 32:23; 2 Kron. 14:13; Ps. 38:3; 88:17.) 6:4 Karena anak panah dari Yang Mahakuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku; kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku.
6:5 Tumaram ma marlingik halode harangan anggo sungkup do poyon-poyon sampalonni? Barang marumboh lombu anggo sungkup do gagatonni? 6:5 Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya?
6:6 Mintor tarpangan ma na so mardai lang pala margaram? barang mardai do silopak ni tolur? 6:6 Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam atau apakah putih telur ada rasanya?
6:7 Magigi do ahu manjamah ai; songon sipanganon na maginei do ai bangku. 6:7 Aku tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku.
6:8 Ah, sai jumpah ma namin na hupindo, anjaha ibere Naibata ma namin sura-surangku. 6:8 Ah, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan!
6:9 Ambit marosuh ma namin uhur ni Naibata manropuki ahu, anjaha idurdurhon tanganni manrotapkon hosahku! 6:9 Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tangan-Nya dan menghabisi nyawaku!
6:10 Na boi gabe apoh-apoh bangku, anjaha marolob-olob ope ahu ibagas na maborit na so maralang-alang, ai ma, halani seng huparnalang hata ni Namapansing in. 6:10 Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Mahakudus.
6:11 Ai aha ope gogohku, ase mangarap ope ahu? anjaha aha ope siarapkononku, ase boi marsabar ni uhur ahu? 6:11 Apakah kekuatanku, sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku, sehingga aku harus bersabar?
6:12 Ai doskon gogoh ni batu gogohku, barang tombaga angkulangku? 6:12 Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga?
6:13 Tongon, seng dong be pangurupion bangku, anjaha na boi haluahon bangku domma mandaoh humbangku. 6:13 Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku, dan keselamatan jauh dari padaku?
6:14 Halak na lang padalan holong atei bani hasomanni, ai ma na manalduskon biar dompak Pargogoh na so tarimbang in. 6:14 Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Mahakuasa.
6:15 Seng hatengeran saninangku, ai songon bah etek, songon bah na marbanggal do sidea, (bd. 19:13; Ps. 38:12.) 6:15 Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar dari pada sungai yang mengalir lenyap,
6:16 bah na gombur ibahen es, anjaha salju mabaor malala hubagas; 6:16 yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair,
6:17 na marsik sanggah logou ni ari, anjaha anggo milas ari horah do iananni. (Pod. 17:17.) 6:17 yang surut pada musim kemarau, dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas;
6:18 Marlegot-legot do pardalanni, laho hu halimisan, lanjar magou. 6:18 berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus, lalu lenyap.
6:19 Manatap-natap do kafilah na hun Tema dompak jai, anjaha saudagar na hun Seba mangarap hunjai. (bd. 1:15; 1 Mus. 25:3, 15.) 6:19 Kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Syeba mengharapkannya,
6:20 Hiranan do sidea bani pangarapan ni sidea ai, roh sidea hujai, gabe tarbador do sidea. 6:20 tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka, mereka tertipu setibanya di sana.
6:21 Usih hujai do hanima nuan bangku, iidah hanima honsi otik na majangin mabiar ma hanima. 6:21 Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu.
6:22 Ongga huhatahon: Bere otik bangku? Barang: Boan hanima siluah bangku humbani artanima? 6:22 Pernahkah aku berkata: Berilah aku sesuatu, atau: Berilah aku uang suap dari hartamu,
6:23 Barang: Paluah ma ahu humbani tangan ni sipanunsahi? Barang: Tobus ma ahu humbani tangan ni sipangunsagahkon gogoh? 6:23 atau: Luputkan aku dari tangan musuh, atau: Tebuslah aku dari tangan orang lalim?
6:24 Ajari hanima ma ahu, ase sip ahu; patugah hanima bangku, ija ahu kahou. 6:24 Ajarilah aku, maka aku akan diam; dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat.
6:25 Margogoh tumang do hata hasintongan. Tapi aha ma arti ni hutuk-hutuknima in? (Par. 12:11; Heb. 4:12.) 6:25 Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur! Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu?
6:26 Ai na sihol maminsang parsahapan do uhurnima? Doskon logou do hiraon sahap ni sada halak na marpandoleian? (Jes. 41:29.) 6:26 Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin?
6:27 Dakdanak na tading maetek pe ra do hanima marruji-rujihon, sonai homa manjualhon hasomannima pe. 6:27 Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan.
6:28 Ai pe, dompakkon hanima ma ahu; ai seng ra ahu marladung i lobeinima. 6:28 Tetapi sekarang, berpalinglah kepadaku; aku tidak akan berdusta di hadapanmu.
6:29 Parimbagaskon hanima ma, ulang masa na so pintor. Nai ma, parimbagaskon hanima ma, totap do hapintoronku. 6:29 Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan, berbaliklah, aku pasti benar.
6:30 Ai adong na lepak bani dilahku? Mintor seng ma nani ibotoh pamanganku mangahap na ija na salah? (bd. 12:11.) 6:30 Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana?”
<< Ayub 5 Ayub 7 >>