Ayub 39

39:1 Ibotoh ho do sadihari maranak bedar? Ongga do ipardiatei ho sanggah laho marmurik ursa boru-boru? (Ps. 29:9.) 39:1 Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina, dan memuaskan selera singa-singa muda,
39:2 Ibotoh ho do bilangan ni bulanni rambong, anjaha ibotoh ho do panorangni manunas? 39:2 kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar?
39:3 Iundukkon bani, jadi tubuh ma anakni, dob ai salpu ma pangarouonni ai. 39:3 Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak, apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan?
39:4 Lambin gogohni ma anakni anjaha marbanggal ibagas naporon; dob ai lahou ma sidea, seng simulak-mulak bani indungni. 39:4 Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak?
39:5 Ise do na pajalang halode liar? Ise do na mangkarhari tali ni halode na lingkat? (bd. 24:5; Jer. 2:24.) 39:5 Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak?
39:6 Bani do hubere tanoh pamah bahen rumahni, anjaha tanoh garam bahen iananni. 39:6 Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya, dan mengeluarkan isi kandungannya.
39:7 Ipartawai do harameion ni kota, seng itangihon sorgang ni sais. 39:7 Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang, mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya.
39:8 Mawat-awat do ia i dolog mangindahi sampalanni, anjaha ipindahi do poyon-poyon simaratah. 39:8 Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang?
39:9 Ai ra do badak ai gabe parhorjamu! Mintor ra ma ia marborngin ilambung ni palangkamu? 39:9 Kepadanya telah Kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya dan padang masin sebagai tempat tinggalnya.
39:10 Mintor mangasup ma ho manambat badak laho maninggala, barang tumaram ma balosanni ho manisir i habungan? 39:10 Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring;
39:11 Boi ma marnalom ni uhur ho bani halani na margogoh tumang ai ia, barang tarondoskon ho ma bani horjamu? 39:11 ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau.
39:12 Tenger do uhurmu bani laho manarui gandummu, barang patumpuhon ai bani pardogeianmu? 39:12 Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu?
39:13 Jenges do pamerper ni habang ni burung unta; tapi siparholong atei do ia? 39:13 Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluan, atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau?
39:14 Itolurhon tolurni hu tanoh, anjaha ipaturut do tanoh ai mamosahi ai; 39:14 Percayakah engkau kepadanya, karena kekuatannya sangat besar? Atau kauserahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat?
39:15 lupa do ia, na boi ai posah bahenon ni nahei, anjaha na boi lotlotan ni binatang. 39:15 Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya, bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu, dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu?
39:16 Lang maruhur holong ia bani anakni, hira seng ia simadasi; seng iuhurhon atap sisoya-soya holi halojaanni ai, 39:16 Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang?
39:17 halani seng ibere Naibata bani hapentaran, anjaha marrupei ia bani panimbangon. 39:17 Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah, dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir,
39:18 Sanggah iperperhon habongni laho lintun, ipartawai do huda ampa na mangajaksi. 39:18 tetapi lupa, bahwa telur itu dapat terpijak kaki, dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar.
39:19 Ai ho do sibere gogoh bani huda? Ho do na mannahkon jumbakni hubani borgokni? 39:19 Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri; ia tidak peduli, kalau jerih payahnya sia-sia,
39:20 Ho do mambahen lumpat-lumpat ia songon balang? Jangin do parihei-iheionni. (Joel 2:4.) 39:20 karena Allah tidak memberikannya hikmat, dan tidak membagikan pengertian kepadanya.
39:21 Kais-kais do ia i tanoh habungan anjaha malas uhurni, ibagas hagogohon luar do ia manjumpahkon sinjata. 39:21 Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya.
39:22 Ipartawai do habiaran, seng haru uhurni, seng manlembang ia mulak mangidah podang. 39:22 Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya?
39:23 Mardapar-dapar pe sarung ni sior i babouni, marhilap lombing pakon tanja; 39:23 Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan.
39:24 marah anjaha maranjak do ia, ikaisi tanoh, seng tartagangi, dob marhata tarompet. 39:24 Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata.
39:25 Marhatahonsi tarompet marihei-ihei ma ia, humbani na daoh ope domma taranggosi uap ni parporangan, sonai homa sora gogoh ni puanglima ampa surak-surak. 39:25 Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang.
39:26 Halani hapentaranmu do ase habang hu atas haluhuy, anjaha iherbangkon habongni dompak dangsina? 39:26 Di atas dia tabung panah gemerencing, tombak dan lembing gemerlapan;
39:27 Halani parsuruhmu do ase habang manuk-manuk nanggordaha dompak datas, anjaha ibahen asarni bani ianan na gijang? (Jer. 49:16; Obj. 4.) 39:27 dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala;
39:28 Iatas dolog batu do iananni pakon asarni, i ujung ni dolog batu ampa i pakpak ni dolog. 39:28 ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup; dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik.
39:29 Hunjai do itungkir-tungkir sorohanni, daoh do panatap ni matani. 39:29 Oleh pengertianmukah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan?
39:30 Daroh do isopsop anakni, anjaha ija halak na tartampul ijai do ia. (Hab. 1:8; Mat. 24:28.) 39:30 Atas perintahmukah rajawali terbang membubung, dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi?
39:31 Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi.
39:32 Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati;
39:33 anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, di situlah dia.”
39:34 Maka jawab TUHAN kepada Ayub:
39:35 “Apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Mahakuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab!”
39:36 Maka jawab Ayub kepada TUHAN:
39:37 “Sesungguhnya, aku ini terlalu hina; jawab apakah yang dapat kuberikan kepada-Mu? Mulutku kututup dengan tangan.
39:38 Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi; bahkan dua kali, tetapi tidak akan kulanjutkan.”
<< Ayub 38 Ayub 40 >>