Ayub 38

38:1 Dob ai roh ma balos ni Naibata hubani si Job marhitei haba-haba, nini ma: (bd. 31:35; 1 Raj. 19:11; Hes. 1:4.) 38:1 Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub:
38:2 Ise do in, na sihol pagolap uhur ni Naibata marhitei hata na so marpanimbangon? (bd. 34:35; 42:3.) 38:2 “Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan?
38:3 Mahua gonditi ma binongeimu songon dalahi, ase husungkun ho, anjaha ajari ma ahu. (bd. 40:7.) 38:3 Bersiaplah engkau sebagai laki-laki! Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku.
38:4 Ija do ho, sanggah hubahen onjolan ni dunia on? Patugah ma bangku, anggo na maruhur do ho. (bd. 34:13; Pod. 30:4.) 38:4 Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian!
38:5 Ise do na mambahen sibaranni? Ai lang ibotoh ho do gakni ai! Ise do na pagistang tali panibar i atasni? (Pod. 30:4.) 38:5 Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? — Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya?
38:6 I atas aha do ipajonam tiang partunggulni, anjaha ise do na patibal batu parsuhini, (bd. 26:7.) 38:6 Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya
38:7 sanggah rap mandoding bintang sogod-sogod anjaha marolob-olob ganup anak ni Naibata? (bd. 1:6; Esr. 3:10; Ps. 19:2; Jes. 13:10.) 38:7 pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai?
38:8 Ise do na manutup laut bani labah, sanggah pultak bahni hun partapaan, (1 Mus. 1:2, 9, 10; 7:11; Ps. 104:6; Pod. 8:29.) 38:8 Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual ke luar dari dalam rahim? —
38:9 sanggah hujadihon hombun gabe hiouni, pakon hagolapan gabe hiou ampanni? (1 Mus. 2:6.) 38:9 ketika Aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya;
38:10 Sanggah na hutontuhon parbaloganni, anjaha na hubahen ransang-ransang ampa labahni, (bd. 26:10; Pod. 8:29; Jer. 5:22.) 38:10 ketika Aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu;
38:11 anjaha ningku: Sibar jon do ho bulih roh, seng bulih lopusanmu, anjaha ijon do maningon marsaran gunsang ni gilumbangmu! (Ps. 89:10; 104:8, 9.) 38:11 ketika Aku berfirman: Sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan!
38:12 Ongga do ho sadokah goluhmu mangkatahon siang ari, barang patugahkon hubani sibalik huning iananni, (1 Mus. 1:5.) 38:12 Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dinihari atau fajar kautunjukkan tempatnya
38:13 ase ijolom ujung ni tanoh on, anjaha iusir hunjai halak parjahat? (Mat. 13:41, 42; 21:31; 25:31-46.) 38:13 untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan dari padanya?
38:14 Salih ma ai songon tanoh halampung na hona tokan, anjaha iset songon hiou. 38:14 Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain.
38:15 Itarik do humbani halak parjahat haliharon ni sidea, anjaha iponggolhon tangan na mangondam. (bd. 24:16, 17; Ps. 10:15; Ep. 5:13.) 38:15 Orang-orang fasik dirampas terangnya, dan dipatahkan lengan yang diacungkan.
38:16 Ongga do ho masuk hu sombul ni laut, anjaha ongga idalani ho tondolan ni luhung ai? (1 Mus. 7:11; 8:7; Ps. 77:20.) 38:16 Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya?
38:17 Ongga do iidah ho buha labah ni hamateian, atap ongga do iidah ho horbangan ni halotiron? (bd. 26:6; 10:21; Ps. 9:14.) 38:17 Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu, atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat?
38:18 Ongga do tartatap ho habolagon ni dunia on, patugah, anggo ibotoh ho do ganupan ai. 38:18 Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah, kalau engkau tahu semuanya itu.
38:19 Ija do dalan laho hu ianan ni haliharon, anjaha ija do ianan ni hagolapan, (bd. 26:10.) 38:19 Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan,
38:20 ase boi boanonmu ai mulak bani iananni, anjaha ibotoh ho do dalan laho hu rumahni? 38:20 sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya, dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya?
38:21 Ibotoh ho do hap ai, ai ijia do ho tubuh, anjaha domma buei bilangan ni ari-arimu! 38:21 Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak!
38:22 Domma ongga ho hu kamar panimpanan ni salju, anjaha domma ongga iidah ho gudang ni sira-sira, 38:22 Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu,
38:23 na hutagangi bani panorang hasosakan, bani panorang marsimunsuhan ampa porang? (Jos. 10:11; Jes. 30:30.) 38:23 yang Kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan?
38:24 Ija do dalan hu ianan parbolahan ni logou, barang ianan parserakan ni logou hapoltakan hu tanoh in? 38:24 Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi?
38:25 Ise do mambahen bondar bani bah udan, anjaha ise do mambahen dalan bani hilap, (bd. 28:26.) 38:25 Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh,
38:26 laho mangarbahi tanoh na so marisi jolma, ampa halimisan na so marisi jolma, 38:26 untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia;
38:27 laho pabosur tanoh dorging-dorging anjaha horah-horah, anjaha mambahen martumbor poyon-poyon na maratah? 38:27 untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda?
38:28 Naha, ai marbapa do udan, anjaha ise do na manubuhkon tektek ni namur? 38:28 Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun?
38:29 Ise do na manubuhkon es, anjaha ise do na manjadihon salju? (Ps. 147:16.) 38:29 Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya?
38:30 Gabe mapir do bah ai songon batu, anjaha sisik ni luhung ai marhimpang. 38:30 Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera raya mengeras.
38:31 Mangasup do ho mamudun tali ni bintang hala, barang mangkarhari tali ni bintang pariama? (bd. 9:9.) 38:31 Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika, dan membuka belenggu bintang Belantik?
38:32 Boi do paluaronmu bintang na marlinang-linang bani panorangni bei, barang boi do togu-toguonmu bintang gipul ampa anakni? 38:32 Dapatkah engkau menerbitkan Mintakulburuj pada waktunya, dan memimpin bintang Biduk dengan pengiring-pengiringnya?
38:33 Ibotoh ho do undang-undang ni langit? Ho do na manontuhon kuasani i tanoh on? (Ps. 148:6; Jes. 47:13; Jer. 31:35-37.) 38:33 Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi?
38:34 Boi do pagijangonmu soramu das hu hombun ai, anjaha ra do udan mapor mambalosi ho? (bd. 22:11.) 38:34 Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau?
38:35 Ai ho do marsuruh, ase laho hilap ai, anjaha ihatahon bam: Tonggor ma, andon ma hanami roh! (Ps. 104:4; 33:9.) 38:35 Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung-menyabung, sambil berkata kepadamu: Ya?
38:36 Ise do na mannahkon hapentaran ibagas hombun ai, anjaha ise do na mambere uhur bani hombun na marganjang ai? (bd. 32:8; Ps. 51:8.) 38:36 Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung?
38:37 Ise do na boi mamilangi hombun ai marhasoman hapentaran, anjaha boi manguseihon gusi ni langit ai, (1 Mus. 7:11.) 38:37 Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit,
38:38 sanggah mapir tanoh ai songon bosi, anjaha rapat bei ulbakni? 38:38 ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-lekatan?
38:39 Ai ho do na marburu sipanganon ni singa boru-boru, barang na pabosurhon lohei ni anak ni singa, (bd. 4:11; Ps. 104:21.)
38:40 sanggah modom sidea ibagas liangni, barang sanggah mangonggopi ibagas naporon? (bd. 37:8; Ps. 10:9.)
38:41 Ise ma na pasirsirhon sipanganon bani kawak, sanggah siok-siok anakni hubani Naibata, sanggah mordong ia halani seng dong sipanganon? (Ps. 147:9; Luk. 12:24.)
<< Ayub 37 Ayub 39 >>