Ayub 37

37:1 Tongon tene, pala do manlobuk taroktokku halani ai, anjaha lumpat humbani iananni. 37:1 “Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya.
37:2 Tangar, tangar nasiam ma pardorom ni sorani, ampa sora na luar hun pamanganni. (bd. 38:1; Ps. 29:3.) 37:2 Dengar, dengarlah gegap gempita suara-Nya, guruh yang keluar dari dalam mulut-Nya.
37:3 Ipaturut do sorani ai marguling-guling itoruh ni ganup langit in, anjaha hilapni ai das hu ujung ni tanoh on. (Luk. 17:24.) 37:3 Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petir-Nya ke ujung-ujung bumi.
37:4 Irik hujai mardorom ponggeini, marsora ia marhitei sora ni hajombutonni, anjaha seng ijolomi hilapni sanggah tarbogei sorani. 37:4 Kemudian suara-Nya menderu, Ia mengguntur dengan suara-Nya yang megah; Ia tidak menahan kilat petir, bila suara-Nya kedengaran.
37:5 Marsangap do Naibata marhitei ponggeini na jombut tumang, Ia do mambahen habanggalon, na so tararusi hita. (bd. 5:9; 9:10; 36:26; Dan. 8:24; Ps. 65:6; 139:14.) 37:5 Allah mengguntur dengan suara-Nya yang mengagumkan; Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita;
37:6 Ia do mangkatahon hubani salju: Turun ho hu tanoh! hubani udan haba-haba ampa udan: Gobas ma! (bd. 38:28; Ps. 147:16; Jes. 55:10, 11.) 37:6 karena kepada salju Ia berfirman: Jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras: Jadilah deras!
37:7 Ia do na manokan ganup tangan ni jolma, ase ganup jolma na tinompani manandai pambahenanni. (bd. 34:19.) 37:7 Tangan setiap manusia diikat-Nya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatan-Nya.
37:8 Laho do binatang-binatang hu parponopanni, anjaha manggompang ibagas liangni. (Ps. 104:22.) 37:8 Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya.
37:9 Roh do halisungsung humbani kamarni, anjaha na borgoh roh humbani logou. (bd. 9:9; Jes. 21:1.) 37:9 Taufan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara.
37:10 Marhitei hosah ni Naibata roh es, himpang gabe bah na bolag. (bd. 38:30; Ps. 147:17, 18.) 37:10 Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku.
37:11 Boratan do hombun ibahen bani udan, Ia do mangerapkon hombunni na marisi hilap ai. 37:11 Awan pun dimuati-Nya dengan air, dan awan memencarkan kilat-Nya,
37:12 Ia do pahusor-husorhon hombun ai marguru bani panoguni, laho pasaudkon na pinarentahkonni bani sidea i sab dunia on. 37:12 lalu kilat-Nya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinan-Nya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkan-Nya.
37:13 Barang bahen ukuman bani duniani, barang bahen tuah mambahen ipalopas ai masa. (bd. 21:9; Ps. 65:10, 11.) 37:13 Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi bumi-Nya maupun untuk menyatakan kasih setia.
37:14 Tangar ham ma in Job, soh ham lobei, anjaha parimbagashon ham ma halongangan, na binahen ni Naibata. 37:14 Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah, dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah.
37:15 Ai ibotoh ham do, naha pangondoskon ni Naibata parentahni bani sidea, anjaha naha ase marsinalsal hombunni marhitei hilap? (bd. 38.) 37:15 Tahukah engkau, bagaimana Allah memberi tugas kepadanya, dan menyinarkan cahaya dari awan-Nya?
37:16 Iarusi ham do parmayap-ayab ni hombun ai ampa horja halongangan ni Parpambotoh na gokan dear in? 37:16 Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Mahatahu,
37:17 Ham, na dob mohopan ibahen pakeianmu, anggo masip tanoh on halani logou na hun dangsina, 37:17 hai engkau, yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan?
37:18 ham do hasomanni paherbangkon langit ai, jonam songon sormin na tinuang? (2 Mus. 24:10.) 37:18 Dapatkah engkau seperti Dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan?
37:19 Ajarhon ham ma bannami sihatahononnami bani; aha pe lang tarpajojor hanami halani hagolapan ni uhurnami. 37:19 Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepada-Nya: tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan.
37:20 Adong do nani na palumbahonsi, anggo sihol marsahap ahu? Adong do nani jolma na marsura-sura sihol magou Ia? 37:20 Apakah akan diberitahukan kepada-Nya, bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata, bahwa ia ingin dibinasakan?
37:21 Tongon sonari seng naidah sinalsal ni mata ni ari, halani ilingodi hombun sinalsalni in; sompong montas ma logou, gabe torang ma use ibahen. (ay. 11.) 37:21 Seketika terang tidak terlihat, karena digelapkan mendung; lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca.
37:22 Hun utara do roh sinalsal na maromas, hamuliaon na majombut do manginggoti Naibata. (Ps. 104:1.) 37:22 Dari sebelah utara muncul sinar keemasan; Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat.
37:23 Pargogoh na so tarimbang in seng tarjumpahi hita Ia; parhagogohan banggal do Ia anjaha parhabonaron, seng ra Ia papeolhon uhum. (bd. 28:12-28.) 37:23 Yang Mahakuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilan-Nya; walaupun kaya akan kebenaran Ia tidak menindasnya.
37:24 Halani ai, talup do Ia habiaran ni jolma; seng ikawahkon Ia halak na mangahap pentar ia. (bd. 34:19.) 37:24 Itulah sebabnya Ia ditakuti orang; setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukan-Nya.”
<< Ayub 36 Ayub 38 >>