Ayub 35

35:1 Dob ai nini si Elihu ma use: 35:1 Maka berbicaralah Elihu:
35:2 Ai sintong ma ai nini uhurmu? Nimu: Marhapintoran do ahu ilobei ni Naibata, (bd. 32:2; 34:5.) 35:2 “Inikah yang kauanggap adil dan yang kausebut: kebenaranku di hadapan Allah,
35:3 gabe isungkun ham: Aha ma gunani ai bangku? Aha ma hasurunganku anggo seng mardousa ahu? (bd. 34:9.) 35:3 kalau engkau bertanya: Apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa?
35:4 Ahu, ahu ma mambalosi ham, ampa huan-huanmu na rapkon ham. 35:4 Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau:
35:5 Mangkawah ma ham dompak langit, anjaha idah ham ma hombun ai, na gijangan ase ham. (bd. 42:3; Jes. 55:9.) 35:5 Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi dari padamu!
35:6 Anggo mardousa ham, aha do na binahenmu bani Naibata? Anggo lambin bueini panlanggaronmu, aha ma ibahen ham Bani? (bd. 7:20.) 35:6 Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kaulakukan terhadap Dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kaubuat terhadap Dia?
35:7 Anggo pintor ham, aha pamberemu Bani? Atap aha dong ijalo humbamu? (bd. 22:2, 3; 41:2; Rom 11:35.) 35:7 Jikalau engkau benar, apakah yang kauberikan kepada Dia? Atau apakah yang diterima-Nya dari tanganmu?
35:8 Bani jolma na songon ham tumang mangonai hajahatonmu, anjaha bani anak ni sada jolma marguna hapintoronmu. 35:8 Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu.
35:9 Doruh-doruh do namin halak binahen ni buei ni pangarsikon, anjaha doruh-doruh do sidea mangindo pangurupion halani kuasa ni halak na sangap-sangap. 35:9 Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa;
35:10 Tapi seng dong na mangkatahon: Ija do Naibata Sitompa ahu, na mambere doding bangku borngin, (Ps. 10:3; 42:9; Jer. 2:6, 8; Lah. 16:25.) 35:10 tetapi orang tidak bertanya: Di mana Allah, yang membuat aku, dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam;
35:11 na mangajari hita lobihan humbani binatang na i tanoh on, anjaha na papentar hita lobihan humbani manuk-manuk na i awang-awang? (bd. 12:7; 18:3; 2 Ptr. 2:12.) 35:11 yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi, dan hikmat melebihi burung di udara?
35:12 Dilo-dilo pe sidea, tapi seng ibalosi, halani hajungkaton ni halak parjahat. (bd. 27:9; Jer. 11:11.) 35:12 Ketika itu orang menjerit, tetapi Ia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat.
35:13 Tongon, seng itangihon Naibata dilo-dilo na lumei, seng ikawahkon Pargogoh na so tarimbang in na sonai ai. (bd. 27:8-10; Ps. 66:18; Joh. 9:31.) 35:13 Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Mahakuasa.
35:14 Lambin naha ma anggo ihatahon ham, seng iidah ham Ia? Botoh ham ma: Domma das i lobei-lobeini parkaramu. Paima ham ma putusanni. (bd. 23:8, 9; Par. 3:17.) 35:14 Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata, bahwa engkau tidak melihat Dia, bahwa perkaramu sudah diadukan kehadapan-Nya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan Dia!
35:15 Sonari, halani seng marbalos ope Naibata ibagas ringisni, anjaha seng sadiha ipardiatei ope salah, (Par. 8:11; 2 Ptr. 3:3-11.) 35:15 Tetapi sekarang: karena murka-Nya tidak menghukum dan Ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran,
35:16 ibuha si Job do pamanganni mangkatahon hata na lumei, anjaha ipabuei sahap-sahap na so marpanimbangon. (bd. 34:37.) 35:16 maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian.”
<< Ayub 34 Ayub 36 >>