Ayub 33

33:1 Tapi, tangar ham ma sahapkon, ale Job, bogei ma ganup hatangku! (bd. 34:2.) 33:1 “Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku, dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku.
33:2 Tonggor ma, domma huungkab pamanganku, domma marsahap dilahku ibagas pamanganku. 33:2 Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara.
33:3 Humbani bujur ni uhurhu do huhatahon hatangkon, anjaha torang patugahon ni bibirhu parbinotohan. 33:3 Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui.
33:4 Tonduy ni Naibata do na dob manjadihon ahu, anjaha hosah ni Pargogoh na so tarimbang do pagoluhkon ahu. (Ps. 33:6.) 33:4 Roh Allah telah membuat aku, dan nafas Yang Mahakuasa membuat aku hidup.
33:5 Anggo boi ibahen ham, balosi ham ma ahu; dear ma balosi ham ahu, marugas ma ham. (bd. 13:22; 32:14.) 33:5 Jikalau engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu.
33:6 Tonggor ma, songon ahu sonai do ham ilobei-lobei ni Naibata, ahu pe humbani sangkimpal tanoh halampung do ijadihon. (bd. 10:9; 1 Mus. 2:7; Jes. 45:9; Jer. 18:6; Rom 9:20, 21.) 33:6 Sesungguhnya, bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat.
33:7 Tonggor ma, ulang pala mabiar ham mangidah ahu, seng borat pangodohkonku bamu. (bd. 9:32; 13:21; Ps. 32:4.) 33:7 Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat.
33:8 Nimu nongkan hubogei, anjaha sora ni hatamu hutangar; 33:8 Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar:
33:9 Borsih do ahu, seng marpipot; pitah do ahu, anjaha seng dong hajahaton ibagas diringku. (bd. 9:21; 10:7; 16:17; 23:10; 27:5, 6; 31.) 33:9 Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan.
33:10 Tonggor ma, na mangindahi sindir do Ia dompak ahu, munsuhni do ahu ihira. (bd. 10:14-17; 13:24; 19:11; 30:21.) 33:10 Tetapi Ia mendapat alasan terhadap aku, Ia menganggap aku sebagai musuh-Nya.
33:11 Inahkon do naheihu hubagas bayangan, anjaha itulimati do ganup dalanku. (bd. 13:27.) 33:11 Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung, Ia mengawasi segala jalanku.
33:12 Tonggor ma, ibagas on ma lang bujur ham, ai ma baloshu bamu. Banggalan do Naibata ase jolma. 33:12 Sesungguhnya, dalam hal itu engkau tidak benar, demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih dari pada manusia.
33:13 Mase ma marhutuk ham dompaksi, nimu: Sada pe lang humbani hatangkai na ibalosi! (bd. 7:20; 10:18; 13:24.) 33:13 Mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menjawab segala perkataanmu?
33:14 Ia Naibata, tongon marsahap do Ia sahali dua hali, seng iparimbagaskon jolma. (bd. 35:13.) 33:14 Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya.
33:15 Marhitei nipi, marhitei panonggoran borngin, sanggah renges jolma modom, sanggah modom-modom bani podomanni, (1 Mus. 20:3; 31:24; Dan. 4:2; Mat. 2:19.) 33:15 Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur,
33:16 ijai do iungkab pinggol ni jolma, anjaha ihirjati sidea marhitei lumba-lumbani, (bd. 36:10; Ps. 16:7; Jes. 50:5.) 33:16 maka Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran
33:17 laho paholangkon jolma humbani hasalahan, laho manjora jolma humbani pangenjengon, (Ps. 119:67, 71.) 33:17 untuk menghalangi manusia dari pada perbuatannya, dan melenyapkan kesombongan orang,
33:18 laho paluahkon tonduyni humbani tanoman, anjaha goluhni ulang magou ibahen podang. (Ps. 16:10; 30:4, 10.) 33:18 untuk menahan nyawanya dari pada liang kubur, dan hidupnya dari pada maut oleh lembing.
33:19 Ambah ni ai ipalumba do ia marhitei naborit sanggah tibal bani podomanni, sanggah maborit iahap das ronsi holi-holini. (bd. 30:17.) 33:19 Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya;
33:20 Pala gineian iahap mangidah sipanganon, anjaha sobalan ia bani sipanganon harosuhni hinan. (Ps. 107:18.) 33:20 perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat;
33:21 Marherut sibukni, seng haidahon be, anjaha holi-holini, na so taridah hinan, boi bilangan. 33:21 susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi, tulang-tulangnya, yang mula-mula tidak tampak, menonjol ke luar,
33:22 Dohor-dohor mando hosahni hu tanoman, anjaha goluhni bani malekat pamunuh. (ay. 18.) 33:22 sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut.
33:23 Porini adong hasomanni sada malekat, pangapiti, sada humbani na saribu, na patorangkon bani jolma ai ukumanni, (bd. 9:33; 2 Mus. 23:20-23; Ps. 68:18; Doding 5:10; Jes. 5:14; Mat. 3:1; 1 Tim. 2:5; Heb. 1:14.) 33:23 Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah, satu di antara seribu, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia,
33:24 jadi maidop ma uhurni bani, anjaha hatahononni ma: Tobus ma ia, ase ulang tuad ia hu tanoman, ai domma jumpah ahu tobus ni tonduyni, (ay. 18, 22, 30; Heb. 9:12; 1 Tim. 2:6.) 33:24 maka Ia akan mengasihaninya dengan berfirman: Lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur; uang tebusan telah Kuperoleh.
33:25 jadi suang ma jorgit angkulani lobih humbani haposoonni hinan; mulak poso ma ia. (2 Raj. 5:14; Ps. 103:5.) 33:25 Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya.
33:26 Martonggo ma ia bani Naibata, jadi balosan ni Naibata ma ia; pataridahkononni ma bani bohini ibagas malas uhur, anjaha pasuangonni hapintoranni hubani jolma. (Ps. 50:15; Jes. 58:9; Dan. 9:24.) 33:26 Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya; ia akan memandang wajah-Nya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia.
33:27 Jadi mandoding-doding ma ia ilobei ni jolma, nini ma: Domma mardousa ahu, anjaha hupapeol uhum, tapi seng hona balos ai bangku. 33:27 Ia akan bernyanyi di depan orang: Aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku.
33:28 Ipaluah do tonduyhu, ase ulang tuad hu tanoman, anjaha marmalas uhur goluhku mangidah haliharon. (ay. 18.) 33:28 Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang.
33:29 Tonggor ma, ganup na sonai ai, ibahen Naibata, dua barang tolu hali bani jolma manisia, (ay. 14.) 33:29 Sesungguhnya, semuanya ini dilakukan Allah dua, tiga kali terhadap manusia:
33:30 laho mamboan tonduyni mulak humbani tanoman, ase marmalas uhur ia ibagas sinalsal ni hagoluhan on. (ay. 24; Ps. 56:14; Ps. 103:4.) 33:30 mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup.
33:31 Parimbagaskon ham ma on, ale Job, tangihon ham ma ahu! Sip ma ham, ase hutoruskon mangkatahon hatangku. 33:31 Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara.
33:32 Anggo adong ope sihatahononmu, bere ham ma balosmu bangku; marsahap ma ham, ai isura uhurhu do mamintori ham. (Ps. 35:27.) 33:32 Jikalau ada yang hendak kaukatakan, jawablah aku; berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau.
33:33 Tapi anggo seng dong be, tangar ham ma ahu; sip ma ham, ase huajarhon bamu hapentaran. 33:33 Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku; diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu.”
<< Ayub 32 Ayub 34 >>