Ayub 32

32:1 Dob ai maronti ma sitolu halak ai marsahap pakon si Job, halani sai ipintori dirini. 32:1 Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar.
32:2 Jadi gajag ma ringis ni si Elihu, anak ni si Barakel, halak Busi ai, humbani ginompar ni si Ram; manringis tumang do ia bani si Job, halani sai ipintori dirini ilobei ni Naibata. (1 Mus. 22:21; bd. 4:17; 9:20; 13:18; 19:6, 7; 23:7; 27:2, 6; 31:35; 35:2; Jer. 25:23.) 32:2 Lalu marahlah Elihu bin Barakheel, orang Bus, dari kaum Ram; ia marah terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya lebih benar dari pada Allah,
32:3 Manringis homa do ia bani huan-huanan ni si Job sitolu halak ai, halani seng tarbalosi sidea si Job, age pe domma ipatorang sidea parsalah do si Job. (bd. 15:5; 18:21; 20:29; 22:5.) 32:3 dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu, karena mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan sanggahan.
32:4 Ai domma ngolngolan hinan si Elihu laho mangkatahon hatani hubani si Job, halani torasan halak ai humbani. 32:4 Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub, karena mereka lebih tua dari pada dia.
32:5 Tapi dob iidah si Elihu lang tarbalosi sitolu halak ai si Job, manringis tumang ma ia. 32:5 Tetapi setelah dilihatnya, bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia.
32:6 Dob ai nini si Elihu, anak ni si Barakel, halak Busi ai ma mambalosi: Poso ope namin ahu, tapi nasiam domma ubanon, halani ai malang anjaha mabiar do ahu patorangkon pingkiranku bani nasiam. (ay. 10, 17; bd. 36:3.) 32:6 Lalu berbicaralah Elihu bin Barakheel, orang Bus itu: “Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi; oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu.
32:7 Ningku ibagas uhurhu: Na matua ma lobei mangkatahon hatani, anjaha sigijangan umurni mangajarhon hapentaran. (bd. 12:12.) 32:7 Pikirku: Biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat.
32:8 Tapi tonduy na ibagas jolma in, ai ma hosah ni Pargogoh na so tarimbang in, ai ma mambere pangarusion bani. (bd. 20:3; 27:3, 4; 33:4; 38:36; Pod. 2:6; 20:27; Par. 2:26; Luk. 11:35; 1 Kor. 2:11; Jak. 1:5.) 32:8 Tetapi roh yang di dalam manusia, dan nafas Yang Mahakuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian.
32:9 Seng sai halak na matua tong sipentaran, anjaha seng halak na ubanon tong na mambotoh na sintong. (Ps. 119:100.) 32:9 Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan.
32:10 Halani ai do ase huhatahon: Tangar nasiam ma ahu, sihol do homa patugahonku hapentaranku. (ay. 6.) 32:10 Oleh sebab itu aku berkata: Dengarkanlah aku, aku pun akan mengemukakan pendapatku.
32:11 Tonggor ma, domma ngolngolan ahu paima-imahon hatanasiam, sai hupatangi-tangi do sipaingatnasiam, paima jumpah nasiam balos na hona. 32:11 Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat.
32:12 Huparimbagaskon do namin hatanasiam ai, hape, tonggor ma, seng dong na mantaluhon si Job, seng dong humbani nasiam, na mambalosi hatani. 32:12 Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya, tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya.
32:13 Ulang ma nini uhurnasiam: Domma jumpah hanami hapentaran; Naibata ma na manaluhonsi, jolma seng mangasup. 32:13 Jangan berkata sekarang: Kami sudah mendapatkan hikmat; hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia.
32:14 Seng dompak ahu hatani na hinatahonni ai, anjaha seng marhitei sahapnasiam ai ia balosanku. 32:14 Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu.
32:15 Domma humationg, seng tarbahen be marbalos, domma jut sidea mangkatahon sihatahononni. 32:15 Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi.
32:16 Mintor soh ma ahu, halani na so marsahap ai be sidea, halani na jonong ai sidea jongjong, lang marbalos? 32:16 Haruskah aku menunggu, karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi?
32:17 Ahu pe sihol marbalos do, ahu pe sihol do patugahonku pingkiranku. (ay. 6, 10.) 32:17 Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku, aku pun akan mengemukakan pendapatku.
32:18 Ai domma gok bangku sahap, sai iajar tonduy na ibagas ahu do ahu. 32:18 Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku.
32:19 Tonggor ma, doskon anggur na so binuha do tontonku, doskon gusi bobak na baru na sihol pultak. (Mat. 9:17; Luk. 5:39.) 32:19 Sesungguhnya, batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup.
32:20 Halani ai maningon marsahap do ahu, ase luas huahap, maningon buhaanku do bibirhu laho marbalos. 32:20 Aku harus berbicara, supaya merasa lega, aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan.
32:21 Seng martonggor jumbak ahu, barang sihol mamuji-muji atap ise. 32:21 Aku tidak akan memihak kepada siapa pun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapa pun,
32:22 Ai seng hubotoh naha palemes-lemes parsahapan, halani anggo sonai, tontu podas do ahu masab ibahen Sitompa ahu. (bd. 31:23.) 32:22 karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung; jika demikian, maka segera Pembuatku akan mencabut nyawaku.”
<< Ayub 31 Ayub 33 >>