Ayub 31

31:1 Domma marpadan ahu pakon matangku, seng anjai mangkawah ahu dompak anak boru. (Mat. 5:28, 29.) 31:1 “Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara?
31:2 Aha do nani rupei bereon ni Naibata na iatas in, barang parbagianan bahenon ni Pargogoh na so tarimbang hun nagori atas? 31:2 Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang ditetapkan Yang Mahakuasa dari tempat yang tinggi?
31:3 Ai lang hamagouan do bani halak pargeduk, anjaha hasedaon bani sihorjahon hajahaton? 31:3 Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan?
31:4 Seng nani iidah Naibata dalanku, anjaha na so ihira do nani ganup langkah-langkahku? (bd. 23:10; 2 Kron. 16:9; Ps. 139:2-5.) 31:4 Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku?
31:5 Ambit marsipakulah-kulah namin parlahouhu, anjaha naheihu mangolos mangkorjahon sipaoto-oto, 31:5 Jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya,
31:6 itimbang ma namin ahu bani timbangan na sintong, tontu akuonni ma, na so marsalah ahu. (Dan. 5:25.) 31:6 biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui, bahwa aku tidak bersalah.
31:7 Anggo manlembang langkah-langkahku humbani dalan hasintongan, iihutkon uhurhu rosuh-rosuh ni matangku, anjaha longkot bani tanganku habadoron, (5 Mus. 13:11; Ps. 7:4-6.) 31:7 Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku,
31:8 halak na legan ma mangankon na hutidahkon, anjaha iorbati na dob husuan. (3 Mus. 26:16; 5 Mus. 28:38; Mik. 6:15.) 31:8 maka biarlah apa yang kutabur, dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku.
31:9 Anggo ongga tartarik uhurhu bani sada naboru, anjaha mangonggopi ahu ilambung labah ni hombar rumahku, 31:9 Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku menghadang di pintu sesamaku,
31:10 parinangonku ma panduda bani halak na legan, anjaha halak na legan mambangkisisi. (5 Mus. 28:30; 2 Sam. 12:11.) 31:10 maka biarlah isteriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia.
31:11 Ai pantang do na sonai ai, tongon, hajahaton na patut siuhumon ni panguhum. (1 Mus. 38:24; 3 Mus. 20:10; 5 Mus. 22:22.) 31:11 Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan, yang patut dihukum oleh hakim.
31:12 Ai apuy do ai, na manggagat ronsi nagori toruh, anjaha talup manmosogkon ganup na husari. (Pod. 6:27-29; Jak. 3:6.) 31:12 Sesungguhnya, itulah api yang memakan habis, dan menghanguskan seluruh hasilku.
31:13 Anggo ongga lang pintor hubahen bani juak-juakku dalahi barang naboru, ai ma sanggah marsalisih sidea pakon ahu, (bd. 22:6-9; Ep. 6:9.) 31:13 Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka beperkara dengan aku,
31:14 aha ma na sihol bahenonku porini roh Naibata? Anggo ibahen parturiakan, aha ma baloshu bani? 31:14 apakah dayaku, kalau Allah bangkit berdiri; kalau Ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepada-Nya?
31:15 Ai lang Ia, na manjadihon ahu i partapaan do homa na manjadihonsi? Ai lang lanjar sasadasi do na manjadihon hanami ibagas partapaan? (bd. 34:19; Pod. 14:31; Mal. 2:10; Ep. 6:9.) 31:15 Bukankah Ia, yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim?
31:16 Anggo ongga lang hubere pangindo ni halak na musil, atap motei-otei hubahen mata ni naboru na mabalu, (bd. 29:12.) 31:16 Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar,
31:17 atap sahalak ahu mangankon rotingku, anjaha seng dihut na tading maetek mangankon ai, 31:17 atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya
31:18 ai humbani haposoonni ahu do na songon bapani na pagodangkonsi, anjaha humbani partapaan ni inangni ahu do na mangiring-iringsi; (bd. 29:16.) 31:18 — malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia –;
31:19 anggo ongga huidah sada halak lajang-lajang lang marhiou, barang sada halak na musil lang marsiluban, (bd. 24:7; Jes. 58:7.) 31:19 jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut,
31:20 anggo lang hupamalas binongeini, anjaha anggo lang malas ia halani bobak ni biri-biringku, (bd. 29:13.) 31:20 dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku;
31:21 anggo ongga mangonai tangan ahu bani sada halak na tading maetek, halani adong huidah na mangurupi i horbangan, (bd. 29:7.) 31:21 jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku,
31:22 tanggal ma lah abarangku humbani sasaphu, anjaha tanganku sirang humbani ringringni. 31:22 maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan dari persendiannya.
31:23 Ai mabiar do ahu tong bani uhum ni Naibata, anjaha seng tahan ahu mangkawahkon hatunggungonni. (bd. 32:22.) 31:23 Karena celaka yang dari pada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhuran-Nya.
31:24 Anggo ongga omas hubahen pangarapanku, anjaha dompak omas pitah ningku: Ho do hatengeranku; (Ps. 52:9; Mrk. 10:24; 1 Tim. 6:17.) 31:24 Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas, dan berkata kepada kencana: Engkaulah kepercayaanku;
31:25 anggo ongga marmalas uhur ahu, halani buei artangku, barang buei na sinari ni tanganku; (Ps. 62:11.) 31:25 jikalau aku bersukacita, karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah;
31:26 anggo ongga hukawah-kawahkon mata ni ari sonaha parsinalsalni ai, barang bulan sanggah bani rondangni mardalan, (5 Mus. 4:19.) 31:26 jikalau aku pernah memandang matahari, ketika ia bersinar, dan bulan, yang beredar dengan indahnya,
31:27 gabe tartarik uhurhu marponop-ponop, anjaha husummah tanganku padaskon sombahku; (1 Raj. 19:18; Hos. 13:2.) 31:27 sehingga diam-diam hatiku terpikat, dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya,
31:28 hajahaton do on, talup siuhumon ni panguhum, ai domma huparnalang Naibata na iatas ijai. (ay. 2, 11; bd. 16:19; 5 Mus. 17:2-7.) 31:28 maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari.
31:29 Anggo ongga marsombuh-sombuh ahu mangidah hamagouan ni munsuhku, barang marolob-olob ahu anggo maseda ia, (Ps. 35:13; Pod. 24:17.) 31:29 Apakah aku bersukacita karena kecelakaan pembenciku, dan bersorak-sorai, bila ia ditimpa malapetaka
31:30 seng ongga hulopas pamanganku mardousa marhitei na mangindohon ase matei hona papa ia. (Mat. 5:44; Rom 12:14; 1 Ptr. 3:9.) 31:30 — aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah! —
31:31 Anggo seng isaksihon hasomanku na salampo-lampo: Ise na so bosur binahen ni guleini? (ay. 17.) 31:31 Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan: Siapa yang tidak kenyang dengan lauknya?
31:32 Seng ongga marborngin panginsolat i alaman; huungkab do labahku bani halak pardalan-dalan. (1 Mus. 19:2; Panguh. 19:15; Heb. 13:2; 1 Ptr. 4:9.) 31:32 — malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar, pintuku kubuka bagi musafir! —
31:33 Anggo ongga hurungkub dousangku, ase ulang iidah halak, barang huponopkon hajahatonku ibagas uhurhu, (1 Mus. 3:10, 12; Hos. 6:7.) 31:33 Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku,
31:34 halani mabiar ahu mangidah halak na mabuei, anjaha gobir ahu bani pangapasion ni jolma marsundut-sundut, gabe sip ahu anjaha seng luar hun rumah. (2 Mus. 23:2.) 31:34 karena aku takuti khalayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu!
31:35 Ah, ambit adong ma namin sada halak na ra mambogei hatangku. Tonggor ma, tanda tanganku! Ibalosi Pargogoh na so tarimbang in ma namin ahu! Ah, ambit dong ma namin pangaduan na sinurat ni imbangku dompak ahu! (bd. 23:3-7; Kol. 2:14.) 31:35 Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku! — Inilah tanda tanganku! Hendaklah Yang Mahakuasa menjawab aku! — Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku!
31:36 Tongon, sai tampeihononku do ai iatas abarangku, anjaha sangkuthononku bangku songon sortali. (Jes. 9:5; 22:22.) 31:36 Sungguh, surat itu akan kupikul, dan akan kupakai bagaikan mahkota.
31:37 Patorangonku ma sada-sada langkahku bani, anjaha doskon raja adaponku ia. 31:37 Setiap langkahku akan kuberitahukan kepada-Nya, selaku pemuka aku akan menghadap Dia.
31:38 Anggo doruh-doruh jumangku mangaduhon ahu, anjaha ganup noranni tangis-tangis; 31:38 Jikalau ladangku berteriak karena aku dan alur bajaknya menangis bersama-sama,
31:39 anggo hupangan gogohni seng margalar, anjaha simadasi hulopas matei loheian, (bd. 24:11; Jer. 22:13.) 31:39 jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar, dan menyusahkan pemilik-pemiliknya,
31:40 dear ma tubuh bangku duri gantih ni gandum, barang poyon-poyon gantih ni jagul. Marujung ma sahap ni si Job. 31:40 maka biarlah bukan gandum yang tumbuh, tetapi onak, dan bukan jelai, tetapi lalang.” Sekianlah kata-kata Ayub.
<< Ayub 30 Ayub 32 >>