Ayub 30

30:1 Hape sonari, halak siposonan humbangku manartawai ahu, bapa ni sidea hurang tunggung hinan huahap mangkasomani baliang sijaga biri-biringku. (bd. 29:8-11.) 30:1 “Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka, yang umurnya lebih muda dari padaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku.
30:2 Tapi aha ma gunani bangku gogoh ni tangan ni sidea ai? Ai bani sidea pe domma salpu hagogohon ai. 30:2 Lagipula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga,
30:3 Marhalanihon ni na hurang ampa lohei, gabe laho do sidea manggagat hu tanoh horah ampa halimisan, 30:3 mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara;
30:4 laho mambuat pahu hun tongah-tongah ni poyon-poyon, ampa suhat panganon ni sidea. 30:4 mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka.
30:5 Hona usir do sidea humbagas huta, anjaha hona surak do sidea songon halak panangko. 30:5 Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri.
30:6 Ibagas lombang bagas mando sidea marianan, Ibagas lubang-lubang atap ibagas liang ni dolog batu. 30:6 Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung;
30:7 Itongah-tongah ni rambah sidea doruh-doruh, itoruh ni tatada manggompang. 30:7 di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju;
30:8 Halak na oto anjaha na mahiri do sidea, na binogbogan luar hun nagori on. 30:8 mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri.
30:9 Hape sonari gabe sidoding-dodingkonon ni sidea do ahu, gabe siparumpamahonon ni sidea. (bd. 17:6; Ps. 69:13; Tangis 3:14, 63.) 30:9 Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka.
30:10 Magigi do sidea bangku, mandaoh-daoh sidea humbangku; anjaha itijuri do ahu bani bohingku. (Mat. 26:67; 27:30.) 30:10 Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri dari padaku, mereka tidak menahan diri meludahi mukaku,
30:11 Halani domma itanggali Naibata tali ni lampo-lampongku anjaha ipatoruh ahu, seng malang be sidea i lobeihu. (bd. 29:20.) 30:11 karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkan-Nya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku.
30:12 Hampit siamunhu mandurgak halak na janglas-janglas, ikaishon ahu, ipajunjun sidea dompak ahu hamagouan ni sidea. (bd. 19:12; Ps. 109:6; Sak. 3:1.) 30:12 Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku;
30:13 Iparseda sidea do dalanku, anjaha ipabanggal sidea hamagouanku, anjaha ise pe lang na mangulangi sidea. 30:13 mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku; tidak ada yang menghalang-halangi mereka.
30:14 Songon humbani buntas ni partoguh sidea roh mandorab ahu, hun tongah-tongah ni haruntason ai sidea marrohan. 30:14 Seperti melalui tembok yang terbelah lebar mereka menyerbu, mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan.
30:15 Songgot-songgot do manlingkubi ahu; songon pinurpurhon ni alogou hasangaponku, anjaha hasonanganku masab songon hombun. (bd. 7:9; Jes. 44:22.) 30:15 Kedahsyatan ditimpakan kepadaku; kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan.
30:16 Halani ai usei do uhurhu ibagas, anjaha ari-ari panaronon manjorot ahu. (Ps. 42:5.) 30:16 Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku; hari-hari kesengsaraan mencekam aku.
30:17 Songon tinobak do huling-kulingku borngin, anjaha borit ni angkulangku seng marnamaronti. 30:17 Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti.
30:18 Isontap Naibata do hiouhu ibagas hagogohon, gabe tarsongkik ahu binahenmu ai. (bd. 7:5; 16:15.) 30:18 Oleh kekerasan yang tak terlawan koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja.
30:19 Domma isampakkon Naibata ahu hubagas hubang, gabe doskon orbuk pakon abuan do ahu. 30:19 Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu.
30:20 Doruh-doruh do namin ahu bamu, tapi seng itangihon Ham ahu; jongjong do ahu i lobeimu, tapi seng marpanatap Ham dompak ahu. (bd. 19:7; 31:35; Ps. 22:3.) 30:20 Aku berseru minta tolong kepada-Mu, tetapi Engkau tidak menjawab; aku berdiri menanti, tetapi Engkau tidak menghiraukan aku.
30:21 Mubah do Ham bangku gabe na so paridop ni uhur; ipardakdak tanganmu na margogoh in do ahu. (bd. 16:9; Jes. 63:10.) 30:21 Engkau menjadi kejam terhadap aku, Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tangan-Mu.
30:22 Iangkat Ham do ahu laho mamurpurhon bani logou, anjaha ipaturut Ham do ahu ihabangkon haba-haba. 30:22 Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut.
30:23 Tongon, hubotoh do, sihol bobanonmu do ahu hu hamateian, hu rumah, partumpuan ni sagala na manggoluh. (Par. 12:3; Heb. 9:27.) 30:23 Ya, aku tahu: Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan.
30:24 Tapi tene, ai lang durdurhonon ni halak na laho mogap do tanganni, anjaha doruh-doruh bani parmaraanni ai? 30:24 Sesungguhnya, masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya?
30:25 Ai lang tangis do ahu mangidah halak na susah? Ai lang horu do uhurhu mangidah halak na musil? (Ps. 35:13; Rom 12:15.) 30:25 Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin?
30:26 Na madear do namin hupaima-ima, tapi hasedaon do roh, na siang do namin huarapkon, tapi hagolapan do das. (Jes. 59:9; Jer. 14:19.) 30:26 Tetapi, ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang; ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang.
30:27 Bulinsah do uhurhu ibagas, seng ra soh; ari hamagouan do mandorab ahu. (ay. 16.) 30:27 Batinku bergelora dan tak kunjung diam, hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku.
30:28 Birong do ahu mardalani, tapi seng binahen ni mata ni ari; jongjong do ahu itongah-tongah ni tumpuan, anjaha tangis mangindo pangurupion. 30:28 Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran; aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong.
30:29 Domma gabe hasoman ni baliang harangan ahu, gabe huan-huan ni burung unta. (Mik. 1:8.) 30:29 Aku telah menjadi saudara bagi serigala, dan kawan bagi burung unta.
30:30 Gabe birong do huling-kulingku anjaha mardabuhan humbangku, anjaha horah do holi-holingku halani milasni. (Ps. 119:83; 102:4; Tangis 4:8; 5:10.) 30:30 Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku, tulang-tulangku mengering karena demam;
30:31 Mubah do sora ni husapingku gabe tangis-tangis, anjaha sora ni tulilangku gabe doruh-doruh. (Ps. 30:12; Tangis 5:15; Ams. 8:10.) 30:31 permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis.”
<< Ayub 29 Ayub 31 >>