Ayub 29

29:1 Dob ai inunut si Job ma mangkatahon hatani, nini ma: 29:1 Maka Ayub melanjutkan uraiannya:
29:2 Ah, ambit songon bani bulan-bulan sinabaruon ondi ma namin partibalhu, songon bani panorang sanggah Naibata manramotkon ahu, 29:2 “Ah, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari, ketika Allah melindungi aku,
29:3 sanggah na gara ope suluhni ibabou ni ulungku, anjaha ibagas sinalsalni hudalani na golap, (Ps. 18:29.) 29:3 ketika pelita-Nya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terang-Nya aku berjalan dalam gelap;
29:4 songon panorang haposoonku ondi, sanggah na ihasomani Naibata ope ahu ibagas lampo-lampongku; (Ps. 25:14; 55:15; Pod. 3:32; Ams. 3:7.) 29:4 seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku;
29:5 sanggah na rapkon ahu ope Pargogoh na so tarimbang in, sanggah na marloulou ope dakdanakku bangku; 29:5 ketika Yang Mahakuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku;
29:6 sanggah na marparidian dadih ondi naheihu, anjaha dolog batu na i lambungku marjullak-jullakkon bah minak bangku. (5 Mus. 32:13; 33:24.) 29:6 ketika langkah-langkahku bermandikan dadih, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku.
29:7 sanggah na luar baru on ahu hu horbangan ni huta in, anjaha husuruh na pasirsirhon hundulanku ibagas tiga, (1 Mus. 23:10.) 29:7 Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota, dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan,
29:8 marponop parana-parana dob iidah ahu, anjaha halak partua hehe lanjar jongjong; (3 Mus. 19:32.) 29:8 maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri;
29:9 maronti raja-raja marsahap, anjaha marsisongom pamanganni bei, (bd. 21:5.) 29:9 para pembesar berhenti bicara, dan menutup mulut mereka dengan tangan;
29:10 sip sora ni na sangap-sangap, anjaha dilahni longkot bani langit-langitni. (Ps. 137:6; Hes. 3:26.) 29:10 suara para pemuka membisu, dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya;
29:11 Pinggol na mambogei sorangku, mangkatahon sangap ahu, anjaha mata na mangidah ahu, mangakui ahu bujur, (Pod. 31:28; Doding. 6:9.) 29:11 apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia; dan apabila mata melihat, maka aku dipuji.
29:12 halani hupaluah do halak na masombuh, na mangindo pangurupion, pakon na tading maetek, na so adong pangadu-aduanni. (2 Mus. 22:20, 21; 3 Mus. 19:18; Ps. 72:12; 82:3, 4.) 29:12 Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya;
29:13 Jadi pasu-pasu ni halak na sihol magou sogop hubangku, anjaha uhur ni naboru na mabalu marolob-olob hubahen. 29:13 aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria;
29:14 Hapintoron do husorungkon, gabe hiou do ai bangku; habonaron jadi baju ampa gotong-gotong do ai bangku. (Ps. 132:9; Jes. 11:5; 59:17; 61:10.) 29:14 aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban;
29:15 Gabe mata do ahu bani halak na mapitung, anjaha nahei bani halak na tempang. (3 Mus. 19:14; 4 Mus. 10:31.) 29:15 aku menjadi mata bagi orang buta, dan kaki bagi orang lumpuh;
29:16 Bapa do ahu bani halak na musil, anjaha parkara ni halak na so hutandai pe hupajorei do. (bd. 31:18; Jes. 22:21.) 29:16 aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki.
29:17 Huropangi do ipon ni halak parjahat, anjaha rampasanni husontapkon hun pamanganni. (Ps. 3:8; 58:7.) 29:17 Geraham orang curang kuremuk, dan merebut mangsanya dari giginya.
29:18 Halani ai nini uhurhu do: Bani asarhu do ahu matei, anjaha pabueionku ari-aringku songon horsik. 29:18 Pikirku: Bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa, dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks.
29:19 Mangumparpar do urathu bani bah, anjaha namuron do rantingku borngin. (bd. 18:16.) 29:19 Akarku mencapai air, dan embun bermalam di atas ranting-rantingku.
29:20 Tongtong do ratah hasangaponku i lambungku, anjaha ganda gogoh ni siorhu ibagas tanganku. (1 Mus. 49:24; 1 Sam. 2:4; Ps. 46:10; 76:4; Jer. 49:35; 51:56.) 29:20 Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku.
29:21 Tangi do halak bangku, anjaha tarpaima-ima, anjaha sip mambogei hatoranganku. 29:21 Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku.
29:22 Dob marsahap ahu seng dong be na mansual, manjalir do hatangkai bani sidea. (5 Mus. 32:2; Pod. 5:3; Doding 4:11.) 29:22 Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka.
29:23 Tarpaima-ima do sidea bangku songon bani udan, anjaha ipangangang sidea do pamanganni songon sabah langit na mangkasiholhon udan. (5 Mus. 11:14; Jer. 3:3; 5:24.) 29:23 Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim.
29:24 Basar do ahu bani sidea sanggah mandolei sidea, anjaha minar ni bohingku seng ihirjati sidea. (Pod. 16:15; Ps. 44:4.) 29:24 Aku tersenyum kepada mereka, ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka.
29:25 Anggo martandang ahu bani sidea, hampit luluan do ahu hundul, songon raja hundul itongah-tongah ni balani, songon halak siapohi na marhoru ni uhur. 29:25 Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin; aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung.”
<< Ayub 28 Ayub 30 >>