Ayub 26

26:1 Dob ai nini si Job ma mambalosi: 26:1 Tetapi Ayub menjawab:
26:2 Dear ni pambahenmin tene, mangurupi halak na so margogoh, anjaha itungkol ho do tangan na so margolle! 26:2 “Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya!
26:3 Dear ni pamodahimin bani halak na hurang uhur, anjaha bueini in pingkiran na bagas ipabotohkon ho! 26:3 Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat, dan pengertian yang kauajarkan dengan limpahnya!
26:4 Ise do na pabotohkon parsahapan on bam? Anjaha tonduy ni ise do na luar humbam? 26:4 Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kaunyatakan?
26:5 Mangidah-Si gobir do tonduy ni na dob matei, na itoruh ni laut bolag ampa na mangingani ai. 26:5 Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya.
26:6 Tidak do nagori toruh ilobei ni Naibata, anjaha urung habeguon seng martutup. (bd. 38:17; Ps. 139:8; Pod. 15:11; Heb. 4:13.) 26:6 Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya.
26:7 Ia do na paherbangkon langit parutara iatas ni na lumei, anjaha Ia do manggantungkon tanoh iatas ni na lang. (Ps. 104:2.) 26:7 Allah membentangkan utara di atas kekosongan, dan menggantungkan bumi pada kehampaan.
26:8 Ia do na manampin bah ibagas hombunni, anjaha seng marigat hombun ai ibahen. (Ps. 104:3.) 26:8 Ia membungkus air di dalam awan-Nya, namun awan itu tidak robek.
26:9 Ia do na manrungkub bohi ni paratasni, anjaha ipaherbang iatas ni hombunni. 26:9 Ia menutupi pemandangan takhta-Nya, melingkupinya dengan awan-Nya.
26:10 Ia do mamasuk parbalogan ni bah inggot, tontang parbalogan ni na siang pakon na golap. (bd. 38:10, 11; 1 Mus. 8:22; Pod. 8:27-29; Jer. 5:22.) 26:10 Ia telah menarik garis pada permukaan air, sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap;
26:11 Rebad-rebad do tiang ni langit, anjaha songgotan halani ondam-ondamni. 26:11 tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardik-Nya.
26:12 Ipaminop do laut marhitei hagogohonni, anjaha marhitei hapentaranni ipatunduk Rahab. (bd. 38:11; Jes. 51:15.) 26:12 Ia telah meneduhkan laut dengan kuasa-Nya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaan-Nya.
26:13 Marhitei hosahni siang ibahen langit, anjaha tanganni mamantom ulog na lingkat. (Ps. 33:6; Jes. 27:1.) 26:13 Oleh nafas-Nya langit menjadi cerah, tangan-Nya menembus ular yang tangkas.
26:14 Tonggor ma, sisi ni dalanni tumang ope in, anjaha sada husip tumang ope na binogeita in humbani. Ise ma na mangasup mangarusi longgur ni hagogohonni ai? (1 Kor. 13:9.) 26:14 Sesungguhnya, semuanya itu hanya ujung-ujung jalan-Nya; betapa lembutnya bisikan yang kita dengar dari pada-Nya! Siapa dapat memahami guntur kuasa-Nya?”
<< Ayub 25 Ayub 27 >>