Ayub 25

25:1 Dob ai nini si Bildad na hun Sua ma mambalosi: 25:1 Maka Bildad, orang Suah, menjawab:
25:2 Bani Naibata do panrajaion pakon panonggotion; Ia do sibahen damei ibagas langitni na gijang ai. 25:2 “Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia, yang menyelenggarakan damai di tempat-Nya yang tinggi.
25:3 Mintor tarbilangi ma balani? Ise ma na so ihonai panondangni? (bd. 19:12; Mat. 5:45.) 25:3 Dapatkah dihitung pasukan-Nya? Dan siapakah yang tidak disinari terang-Nya?
25:4 Sonaha ma parjadini boi pintor jolma ilobei ni Naibata? Sonaha ma tarbahen pansing tubuh ni sada naboru? (bd. 4:17; 9:2; 15:14.) 25:4 Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih?
25:5 Tonggor ma, gari bulan seng lihar sinalsalni, anjaha bintang pe, seng pansing bani panonggorni. (bd. 14:1-4; 15:14, 15.) 25:5 Sesungguhnya, bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di mata-Nya.
25:6 Samintolah jolma ma na doskon gilok-gilok in, barang anak ni jolma, na doskon goya in? (bd. 4:18-20.) 25:6 Lebih-lebih lagi manusia, yang adalah berenga, anak manusia, yang adalah ulat!”
<< Ayub 24 Ayub 26 >>