Ayub 21

21:1 Dob ai nini si Job ma mambalosi: 21:1 Tetapi Ayub menjawab:
21:2 Tangi ma hanima bani hatangku, ai ma gabe pangapoh bangku humbannima. (bd. 15:11.) 21:2 “Dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu.
21:3 Sabar ma hanima, ase marsahap ahu, anggo salpu ma ahu marsahap, age pe nunut hanima manrehei. 21:3 Bersabarlah dengan aku, aku akan berbicara; sehabis bicaraku bolehlah kamu mengejek.
21:4 Bani jolma do ahu na adu-adu ai? Mase ma lang unduk uhurhu? (bd. 6:11; 4 Mus. 21:4.) 21:4 Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati?
21:5 Dompakkon hanima ma ahu, anjaha hirjat ma, anjaha songom hanima ma pamangannima. (bd. 29:9; 40:4.) 21:5 Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan!
21:6 Anggo hudingat ai, jadi gobir do ahu, manorgi ambulu ni angkulangku. (bd. 18:20.) 21:6 Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut, dan gemetarlah tubuhku.
21:7 Mase ma manggoluh halak parjahat, das bani na sayur matua anjaha lambin margogoh? (bd. 20:5; Ps. 37, 73; Jer. 12:1-3.) 21:7 Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat?
21:8 Marsonang-sonang dakdanakni i lambungni, anjaha sombuh paidah-idah ginomparni. (Ps. 127:5.) 21:8 Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka.
21:9 Marsonang-sonang do rumah ni sidea, seng marhabiaran, anjaha seng ongga mangonai simambu ni Naibata bani sidea. (bd. 9:34; Jes. 10:24-26.) 21:9 Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka.
21:10 Manggargar jonggini, jadi-jadi maranaki lombuni, seng ongga molei. 21:10 Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal, lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran.
21:11 Isuruh sidea anakni mardalani doskon hulanan ni biri-biri, anjaha manontor-nontori anakni. 21:11 Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba, anak-anak mereka melompat-lompat.
21:12 Mandoding sidea marpangiring gonrang ampa husapi, anjaha marolob-olob sidea pabogei-bogei tarompet. (Jes. 5:12.) 21:12 Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling.
21:13 Manggoluh sidea ibagas na marsonang-sonang, anjaha ibagas damei tuad sidea hu nagori toruh. 21:13 Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati.
21:14 Nini sidea dompak Naibata: Laho humbannami! Seng marosuh hanami pabotoh-botoh dalanmu! (bd. 22:17.) 21:14 Tetapi kata mereka kepada Allah: Pergilah dari kami! Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu.
21:15 Ise ma Ia pargogoh na so tarimbang in, ase pabalos-balosannami Ia? Anjaha aha ma untung bannami, anggo martonggoi hanami bani? (2 Raj. 6; Mal. 3:14; Ams. 3:16.) 21:15 Yang Mahakuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepada-Nya, dan apa manfaatnya bagi kami, kalau kami memohon kepada-Nya?
21:16 Tonggor ma, lang ibagas tangan ni sidea hadoharon ni sidea. Sai daoh ma humbangku pingkiran ni halak parjahat. (bd. 22:18.) 21:16 Memang, kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri! Rancangan orang fasik adalah jauh dari padaku.
21:17 Ai gati do mintop suluh ni halak parjahat, anjaha sogop hamagouan bani sidea? Ai gati do iparoh Naibata hinamagou bani sidea ibagas ringisni? (bd. 18:5, 12; 20:29.) 21:17 Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murka-Nya!
21:18 Songon anggala do sidea ilobei ni alogo, anjaha songon omei lapung pinurpurhon ni haba-haba. (bd. 20:8, 9; Ps. 1:4; Jes. 17:13.) 21:18 Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai.
21:19 Isimpan Naibata do papani bani ginompar ni sidea. Sai bani sidea sandiri ma namin ai ibalashon Naibata, ase mangahap sidea ijai. (bd. 20:10; 2 Mus. 20:5.) 21:19 Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya, orang itu sendiri diganjar Allah, supaya sadar;
21:20 Sai sompat ma namin iidah mata ni sidea sandiri hamagouan ni sidea ai, sidea sandiri ma namin minum humbani ringis ni Pargogoh na so tarimbang in. (bd. 20:23; Jes. 51:17.) 21:20 sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka Yang Mahakuasa!
21:21 Ai ia ope na sari bani ginomparni, dob matei ia, dobkonsi gok bilangan ni bulanni? 21:21 Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya?
21:22 Ai jolma do na mangajarhon parbinotohan bani Naibata, Ia, siuhumi parnagori atas? (bd. 4:8; 15:12-15; Par. 5:17; Jes. 40:13.) 21:22 Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi?
21:23 Adong deba na matei ibagas hadoharon, marsonang-sonang anjaha mardamei-damei, 21:23 Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa;
21:24 sanggah gok taboh-taboh angkulani, anjaha gok utok-utok ope holi-holini. (Pod. 3:8.) 21:24 pinggangnya gemuk oleh lemak, dan sumsum tulang-tulangnya masih segar.
21:25 Adong deba nari matei marpusok ni uhur tumang, seng ongga mandai hasonangan. 21:25 Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan.
21:26 Hape rap sidea modom ibagas orbuk, anjaha gilokni manrungkub sidea. (bd. 3:13-19; 17:14; Jes. 14:11.) 21:26 Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, dan berenga-berenga berkeriapan di atas mereka.
21:27 Tonggor ma, hubotoh do pingkirannima in, ampa sura-suranima na sihol mangodoh ahu. 21:27 Sesungguhnya, aku mengetahui pikiranmu, dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku.
21:28 Nini hanima: Ija do nuan rumah ni halak siparkuasa, anjaha ija do rumah ni halak parjahat? (bd. 18:15.) 21:28 Katamu: Di mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik?
21:29 Naha, ai lang ongga isungkun hanima halak sipardalan daoh, anjaha seng tarporsou hanima hasaksian ni sidea ai, 21:29 Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka,
21:30 paboa seng marmara halak parjahat bani ari hamagouan, anjaha bansah sidea bani ari pambalason? (bd. 15:32; Pod. 16:4; 2 Ptr. 2:9.) 21:30 bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan, dan diselamatkan pada hari murka Allah?
21:31 Ise ma na mangkutuksi pasal parlahouni i lobeini? Anjaha ise ma na mambalashon bani, domu hubani na binahenni ai? 21:31 Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya, dan mengganjar perbuatannya?
21:32 Dob itaruhkon ia hu tanoman, ibahen do parjaga bani tanomanni. (bd. 18:17.) 21:32 Dialah yang dibawa ke kuburan, dan jiratnya dirawat orang.
21:33 Lampot marradagan i atasni tanoh himpal ni habungan ai, ganup jolma mangihut hun pudini, anjaha halak na dob parlobei humbani seng tarhira. (Ps. 49:14.) 21:33 Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah; setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya.
21:34 Mase ma nunutonnima mangapoh ahu? Ah, soyani in pangapohnima bangku, anjaha balosnima ai, na so sintong hansa ai. 21:34 Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku! Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka!”
<< Ayub 20 Ayub 22 >>