Ayub 20

20:1 Dob ai nini si Sopar na hun Naama ma mambalosi: 20:1 Maka Zofar, orang Naama, menjawab:
20:2 Iojur pingkiranku do ahu marbalos, anjaha margilumbang do ai ibagas diringku. 20:2 “Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi.
20:3 Ai hubogei do pangajaran na pahirihon ahu, tapi marbalos do tonduy ai ibagas uhurhu, nini: (bd. 21:25; Jes. 53:5.) 20:3 Kudengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian.
20:4 Ai seng ibotoh ho, humbani sapari nari ope, singgan ni dong jolma inahkon iatas tanoh on, 20:4 Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi,
20:5 paboa tongkin tumang do surak-surak ni halak parjahat, anjaha tongkin tumang malas ni uhur ni halak silupahon Naibata? (Ps. 37:35, 36.) 20:5 bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata?
20:6 Age pe ronsi langit naik gijang ni uhurni, anjaha uluni das bani hombun na iatas ai, (Jes. 14:13-15; Dan. 4:8; Obj. 4.) 20:6 Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan,
20:7 maningon masab do ia songon ginagatni sandiri sadokah ni dokahni, halak na ongga mangidahsi, mangkatahon: Ai ija do ia? (1 Raj. 14:10.) 20:7 namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya; siapa yang pernah melihatnya, bertanya: Di mana dia?
20:8 Songon nipi do ia habang, gabe seng jumpah be; masab do ia songon panonggoran borngin. (Ps. 73:20; 90:5; Jes. 29:7.) 20:8 Bagaikan impian ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam.
20:9 Mata na ongga mangidahsi, seng idahonni be ia, anjaha iananni hinan pe seng idahonni be ia. (Ps. 37:10.) 20:9 Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi.
20:10 Anakni pe maningon mangindo holong atei ni halak na musil, anjaha tanganni sandiri paulakkon na nirampokni. (bd. 27:14.) 20:10 Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya.
20:11 Age pe gok hagogohon hinan holi-holini, maningon tibal do ai holi rapkonsi ibagas orbuk. (bd. 17:16; 19:25.) 20:11 Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu.
20:12 Age pe tobu hajahaton ai ibagas pamanganni, anjaha iponopkon ai itoruh ni dilahni, (Pod. 9:17.) 20:12 Sungguhpun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya,
20:13 isimpan pe ai, anjaha seng ra ia palahohon ai, iongom-ongom pe ai ibagas pamanganni, 20:13 menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya,
20:14 salih do na pinanganni ai ibagas boltokni, jadi bisa ni ulog darih ibagas dirini. (ay. 16; 5 Mus. 32:33.) 20:14 namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya.
20:15 Habayakon na dob binondutni ai, lang boi lang utahkononni use, Naibata sandiri padaratkon ai humbagas boltokni. 20:15 Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi, Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya.
20:16 Domma ionsop bisa ni ulog darih, gabe dilah ni ulog darih mamunuhsi. (Ps. 140:4; Pod. 23:32.) 20:16 Bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular.
20:17 Seng bulih ia mangkamalashon minak na buei, barang manisan atap dadih na mabaor songon bah. (2 Mus. 3:8, 17.) 20:17 Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih.
20:18 Maningon paulakonni buah ni na hinalojahonni, seng bulih bondutonni ai; humbani untung ni partiga-tigaonni, seng jumpahan malas ni uhur ia hunjai. (5 Mus. 28:30-33; 38-41.) 20:18 Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya; ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya.
20:19 Halani na dob pinisatni anjaha pinaturutni sonin halak na musil, anjaha na nirampasni rumah, na so pinaulini. (Jes. 5:8.) 20:19 Karena ia telah menghancurkan orang miskin, dan meninggalkan mereka terlantar; ia merampas rumah yang tidak dibangunnya.
20:20 Ai seng ra sombuh uhur hautni ai, anjaha seng tarpaluahsi dirini marhitei artani ai. (Jes. 59:8.) 20:20 Sesungguhnya, ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya.
20:21 Haganup do ibangkuhon hisapni ai, halani ai seng totap hauntunganni. 20:21 Suatu pun tidak luput dari pada lahapnya, itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal.
20:22 Age pe bayak tumang ia, sai tarsosak do ia, anjaha mangonai do bani hamagouan na gok. (ay. 19.) 20:22 Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh kuatir; ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya.
20:23 Laho manggoki boltokni ai, suruhon ni Naibata do bani gajag ni ringisni ai, anjaha iudanhon do ai bahen sipanganonni. (Ps. 11:6.) 20:23 Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murka-Nya yang menyala-nyala, dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya.
20:24 Maluah pe ia humbani sinjata bosi, sai na tolpuson ni sior tombaga do ia, (Ams. 5:19.) 20:24 Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia.
20:25 mandarat do sior ai humbani gurungni, ujungni ai mandarat humbani poguni; sogop do bani hagobiron. (5 Mus. 32:41; Ps. 7:13; Neh. 3:3; Hab. 3:11.) 20:25 Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya, mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya: ia menjadi ngeri.
20:26 Lotir ni na lotir ipasirsir mamboiskon artani; apuy na so nipagara ni jolma mambondutsi, aha na teba ibagas lampo-lamponi bois mosog. (bd. 1:16; 5 Mus. 32:22; Jes. 58:11; Rom 2:5; Jak. 5:3.) 20:26 Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia, api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya.
20:27 Patalaron ni langit ai do hajahatonni, anjaha tanoh on jongjong mangimbangsi. (bd. 16:18, 19.) 20:27 Langit menyingkapkan kesalahannya, dan bumi bangkit melawan dia.
20:28 Maningon bobanon ni halak do arta na ibagas rumahni, masab ganup bani ari panringison ni Naibata. 20:28 Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murka-Nya.
20:29 Ai ma rupei ni halak parjahat humbani Naibata, tean-teanan na tinontuhon ni Naibata bani. (bd. 18:21; 27:13; Jes. 17:11.) 20:29 Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya.”
<< Ayub 19 Ayub 21 >>