Ayub 18

18:1 Dob ai nini si Bildad na hun Sua ma mambalosi: 18:1 Maka Bildad, orang Suah, menjawab:
18:2 Antigan pe ase marsaran ho na marsahapi in? Pardiateihon, anjaha lopas ma hanami sonari marsahap. 18:2 “Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara.
18:3 Mase ma songon pinahan hanami hiraon? Mase ma songon halak na oto hanami iahap ho? (bd. 17:4, 10.) 18:3 Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu?
18:4 Ho sandiri do na marsirak dirimu ibagas ringismu; tumaram ma tarulang tanoh on halani ho, barang mosor dolog batu humbani iananni? 18:4 Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentinganmukah bumi harus menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya?
18:5 Tongon tene, maningon mintop do parsuluhan ni halak parjahat, anjaha seng marsinalsal dilah ni apuyni. (ay. 18; bd. 21:17; Ps. 73:18-20; Pod. 13:9; 24:20.) 18:5 Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar.
18:6 Haliharon ai golap do ibagas lampo-lamponi, anjaha suluhni i babouni mintop. (bd. 29:3; Ps. 18:29; Pod. 13:9.) 18:6 Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam.
18:7 Hona sosak do langkah-langkahni na gogoh ai, anjaha tahi-tahini mangonai hubani sandiri. (Est. 9:25; Ps. 7:17; 18:37; Pod. 4:12.) 18:7 Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia.
18:8 Naheini sandiri patongon-tongonkonsi hubagas tirangkap, anjaha mardalan ia ibabou ni siding ni godung. (Ps. 9:16.) 18:8 Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan.
18:9 Hona gansip do tambihulni ibahen ragum, anjaha siding manjorotisi. 18:9 Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat.
18:10 Hona taon do siding bani ibagas tanoh, anjaha hona baen godung i abalanni. 18:10 Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya.
18:11 Hamagouan do manonggotisi inggot, anjaha ipardakdak ia bani langkah-langkahni. (bd. 15:21; 3 Mus. 26:36; Jer. 6:25.) 18:11 Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah.
18:12 Sihol-siholan do hasedaon mambondutsi, anjaha hamagouan ai tagang mandabuhkonsi. 18:12 Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh.
18:13 Domma bois ibahen naborit huling-kulingni, anjaha bunga tubuh ni hamateian mamangani pagorini. 18:13 Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah.
18:14 Hona sarad do ia humbani lampo-lamponi, hatengeran ni uhurni hinan, anjaha tarboban hulobei ni raja sipanonggoti. (bd. 8:13, 14; Ps. 18:5; 49:15; Heb. 2:14, 15.) 18:14 Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan.
18:15 Halak na legan mando marianan ibagas lampo-lamponi, anjaha hirtah itirtirhon bani iananni. (1 Mus. 19:24, 25; Ps. 11:5; Jes. 34:9.) 18:15 Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia, di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang.
18:16 Horah do uratni hun toruh, anjaha melus dangkahni hun datas. (bd. 8:16, 17; 15:3; Jes. 5:24; Ams. 2:9.) 18:16 Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya.
18:17 Masab do pardingatan bani hun tanoh on, anjaha seng hona singatan be goranni i alaman. (5 Mus. 32:26; Ps. 9:7; 109:13; Pod. 10:7; 2:22.) 18:17 Ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong.
18:18 Hona onjar do ia hun haliharon hu hagolapan, anjaha ipabali do ia hun tanoh on. 18:18 Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia.
18:19 Seng tubuhan anak barang pahompu ia itongah-tongah ni bangsani, sabonar seng dong sima-simani tading bani iananni. 18:19 Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya.
18:20 Songgotan tumang ma halak na maposo mangidah ari hamagouanni ai, anjaha gobir halak na matua. (Ps. 37:13.) 18:20 Atas hari ajalnya orang-orang di Barat akan tercengang, dan orang-orang di Timur akan dihinggapi ketakutan.
18:21 Tongon, sonai ma masa bani rumah ni halak pargeduk, anjaha sonai do ianan ni halak na so mananda Naibata. 18:21 Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang, begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah.”
<< Ayub 17 Ayub 19 >>