Ayub 17

17:1 Domma mandatei tonduyhu, domma mintop ari-aringku, domma ranggak tanoman bangku. 17:1 Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan.
17:2 Hape tong ope rehe-rehe bagianku, anjaha matangku manaron panlagaion ni sidea. 17:2 Sesungguhnya, aku menjadi ejekan; mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka.
17:3 Ham ma gabe jaminan bangku i lambungmu, anggo lang, ise ma na ra gabe jaminan bangku? (bd. 9:33; 16:19; Ps. 119:122; Jes. 38:14.) 17:3 Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagi-Mu sendiri! Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku?
17:4 Ai domma ilingodkon Ham panimbangon humbani uhur ni sidea, halani ai seng tumaram pamonangonmu sidea. (bd. 42:7.) 17:4 Karena hati mereka telah Kaukatupkan bagi pengertian; itulah sebabnya Engkau mencegah mereka untuk menang.
17:5 Barang ise na mantahihon hasomanni laho mambuat untung, maningon horlom mata ni anakni holi. (5 Mus. 28:65.) 17:5 Barangsiapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun.
17:6 Domma ibahen Ham ahu gabe umpama ni deba, gabe halak sitijuran ni deba do bohingku. (bd. 30:9, 10; 4 Mus. 12:14; 5 Mus. 25:9; 28:37.) 17:6 Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya.
17:7 Horlom do matangku halani pusok ni uhurhu, anjaha ganup pagoringku doskon halinoh tumang. (Ps. 6:8; 31:10.) 17:7 Mataku menjadi kabur karena pedih hati, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang.
17:8 Pala tarsonggot halak parpintor halani ai, anjaha sungkun-sungkun halak na so marpipot pasal halak parjahat. 17:8 Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik.
17:9 Tapi tene tong do marsijoloman uhur ni parpintor mandalani dalanni, lambin tambah tene gogoh ni halak siborsih tangan. (bd. 27:5; Ps. 73:23-26.) 17:9 Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat.
17:10 Mulak-ulak pe hanima roh, halak na pentar lang jumpah ahu itongah-tongahnima. 17:10 Tetapi kamu sekalian, silakan datang kembali! Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu!
17:11 Domma sayop ari-aringku, domma seda sura-surangku, pangindoan ni uhurhu. (bd. 7:7; 9:25.) 17:11 Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku.
17:12 Sihol do bahenon ni sidea borngin gabe arian, dohoran mando na siang humbani na golap. (bd. 11:17.) 17:12 Malam hendak dijadikan mereka siang: terang segera muncul dari gelap, kata mereka.
17:13 Porini pe marpangarapan ahu hujai, nagori toruh mando rumahku, anjaha ibagas hagolapan huamparhon apeihu. (Ps. 88:19.) 17:13 Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan,
17:14 Dilo-dilo pe ahu hubani tanoman ai: Bapa! ampa hubani goya ai: Inang! atap botou! (bd. 4:19; Pod. 7:4.) 17:14 dan berkata kepada liang kubur: Engkau ayahku, kepada berenga: Ibuku dan saudara perempuanku,
17:15 ija ma pangarapan-pangarapankai? Anjaha tuahkai, ise ma na boi patuduhkon ai? 17:15 maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku?
17:16 Turun do ai rapkon ahu hu nagori toruh, rap do hanami tuad hubagas orbuk. 17:16 Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu.”
<< Ayub 16 Ayub 18 >>