Ayub 16

16:1 Dob ai nini si Job ma mambalosi: 16:1 Tetapi Ayub menjawab:
16:2 Domma buei hubogei parsahapan na sonai, pangapoh sigandai hasunsahan do hanima. (bd. 13:4; 15:11.) 16:2 “Hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua!
16:3 Sadihari pe marujung hata sisoya-soya in? Aha gakni mangonjar uhurmu marbalos sonai bangku? (bd. 15:2.) 16:3 Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah?
16:4 Ahu pe tarbahen do marhata-hata songon hanima, anggo songon partibalhon partibalnima; buei hata-hata na mantin hatahononku bannima, anjaha mupir-upir ulungku bahenonku bannima. (2 Raj. 19:21; Ps. 22:8.) 16:4 Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku; aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu, dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu.
16:5 Tarbahen ahu do patenger uhurnima marhitei pamanganku, anjaha apoh-apoh ni bibirhu palamlam pangahapnima. 16:5 Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut, dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan.
16:6 Anggo marsahapi ahu, seng lambin lamlamni pangahapanku, anjaha anggo sip ahu, lambin hampungni do? 16:6 Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang dari padaku?
16:7 Tapi sonari, domma ibuat Naibata ganup gogoh humbangku, maseda ganup sindohorhu. (Hos. 6:1; Ams. 1:11.) 16:7 Tetapi sekarang, Ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku,
16:8 Idorab Ham do ahu, gabe hasaksian do ai dompak ahu, iaduhon hamerungonku do ahu songon na boi idahon bani bohingku. (Jer. 51:34; bd. 10:17.) 16:8 sudah menangkap aku; inilah yang menjadi saksi; kekurusanku telah bangkit menuduh aku.
16:9 Iparrigat anjaha imunsuhi ringisni do ahu, harat-harat ipon Ia dompak ahu, anjaha imbangku pamarot panonggor dompak ahu. (bd. 13:24; Ps. 35:16; 112:10.) 16:9 Murka-Nya menerkam dan memusuhi aku, Ia menggertakkan giginya terhadap aku; lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api.
16:10 Ipangangang halak do babahni dompak ahu, itompas sidea huyumhu marhasoman panreheion, sauhur sidea mangimbang ahu. (Ps. 22:8; Tangis 3:46; Mik. 5:1.) 16:10 Mereka mengangakan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku.
16:11 Iondoskon Naibata do ahu bani halak pargeduk, anjaha ipadas do ahu hubagas tangan ni halak parjahat. 16:11 Allah menyerahkan aku kepada orang lalim, dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik.
16:12 Sonang hinan do ahu, tapi sompong do iropukkon ahu; itangkap do borgokku anjaha itompaskon, anjaha ipajongjong do ahu bahen panonjolanni. (Tangis 3:12.) 16:12 Aku hidup dengan tenteram, tetapi Ia menggelisahkan aku, aku ditangkap-Nya pada tengkukku, lalu dibanting-Nya, dan aku ditegakkan-Nya menjadi sasaran-Nya.
16:13 Marngongos-ngongos do siorni hun lambungku, anjaha seng maralang-alangan Ia manolpus piah-piahku; iuseihon do pogungku hu tanoh. (bd. 6:4.) 16:13 Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembus-Nya dengan tak kenal belas kasihan, empeduku ditumpahkan-Nya ke tanah.
16:14 Martambah-tambah do panluhaini bangku, anjaha idorab do ahu songon pandorab ni puanglima. 16:14 Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang.
16:15 Domma husorungkon hiou bani angkulangku, anjaha domma hutibalhon gogohku bani orbuk. (bd. 30:19; 1 Mus. 37:34; 1 Raj. 21:27.) 16:15 Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu;
16:16 Bosol do bohingku halani tangis-tangis, anjaha golap do pangidah ni matangku, (bd. 15:12.) 16:16 mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat,
16:17 age pe seng dong longkot hajahaton ibagas tanganku, anjaha pitah do partonggongku. (1 Kron. 12:17.) 16:17 sungguhpun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih.
16:18 O ale tanoh, ulang rungkub darohku, anjaha ulang ma jumpah parsaranan bani doruh-doruhku. (1 Mus. 4:10; Ps. 116:15.) 16:18 Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian!
16:19 Gari nuan, tonggor ma, i surga do saksingku, anjaha na mangapiti ahu i nagori atas. (Jes. 33:5.) 16:19 Ketahuilah, sekarang pun juga, Saksiku ada di sorga, Yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi.
16:20 Irehei hasoman-hasomanku do ahu; gok iluh mangkawah do matangku dompak Naibata, (Tangis 3:14.) 16:20 Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis,
16:21 ase iapiti dalahi on ilobei ni Naibata, anjaha ipintori halak on dompak hasomanni. 16:21 supaya Ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan sesamanya.
16:22 Halani lang piga tahun nari be, seng boi lang, dalananku dalan na so tarulaki be. (bd. 10:21.) 16:22 Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan, dari mana aku tak akan kembali lagi.
<< Ayub 15 Ayub 17 >>