Ayub 14

14:1 Ia jolma na tubuh humbani naboru, otik do umurni, tapi buei do hasunsahanni. (bd. 7:7; Ps. 39:6, 7.) 14:1 “Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan.
14:2 Songon bunga-bunga do ia pondang, dob ai melus, songon halinoh do parmagouni, seng dong hatotaponni. (bd. 8:9; 1 Kron. 29:15; Ps. 90:5, 6; 102:12; Jes. 40:6; Par. 6:12.) 14:2 Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan.
14:3 Hape pala ma tataponmu jolma na sonai ai, anjaha iboan Ham ia hu paruhuman, hu lobeimu? (Ps. 103:14.) 14:3 Masakan Engkau menujukan pandangan-Mu kepada orang seperti itu, dan menghadapkan kepada-Mu untuk diadili?
14:4 Ise ma na boi parohkon sada halak na pansing humbani na mabutak? Sahalak pe lang dong. (Ps. 14:3; 51:7; Rom 5:12; Ep. 2:3.) 14:4 Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak!
14:5 Halani domma binuhul ari-arini, anjaha itotaphon Ham bilangan ni bulanni, ibahen Ham balogni, na so bulih sidiparanni, (Ps. 31:16; 39:5.) 14:5 Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu pada-Mu, dan batas-batasnya sudah Kautetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya,
14:6 padaoh Ham ma panonggormu humbani, ase jumpahan hasonangan ia, ase tarhamalaskonsi ari-arini songon halak gajian. (bd. 7:1, 2.) 14:6 hendaklah Kaualihkan pandangan-Mu dari padanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya.
14:7 Adong ope siarapkonon bani hayu, age domma iroboh, martumbor do use, anjaha seng maronti martunas. 14:7 Karena bagi pohon masih ada harapan: apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh.
14:8 Age pe domma matua uratni ibagas tanoh, anjaha matei pe tutuhoni, (Jes. 11:1.) 14:8 Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu,
14:9 mintor martunas do use dobkonsi hona bah, anjaha marranting use songon na baru sinuan. 14:9 maka bersemilah ia, setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai.
14:10 Tapi matei honsi jolma in, lanjar tibal sonin, anjaha rotapkonsi hosahni, huja be ia? (Par. 3:21.) 14:10 Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia, bila orang binasa, di manakah ia?
14:11 Songon bah na manguap hun tao, songon binanga na marsik anjaha horah dobni. (2 Sam. 11:14.) 14:11 Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering,
14:12 Sonai ma modom manisia, seng be puho, sadokah adong ope langit seng bodak be ia, atap puho humbani na modom. (bd. 7:10; 19:25-27.) 14:12 demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga, dan tidak bangun dari tidurnya.
14:13 Ambit ra ma namin Ham mamonopkon ahu i nagori toruh, iondingkon Ham ahu paima mombun ringismu, anjaha ibahen Ham namin buhulni bangku, dob ai mardingat Ham use bangku. (Ps. 27:5; 31:21; Jes. 26:20.) 14:13 Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku, sampai murka-Mu surut; dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula!
14:14 Anggo matei sada jolma, tumaram ma ia manggoluh? Ambit tongon sonai, marpangarapan do ahu bani ganup ari-ari ni paruntolonku, paima roh ari ni haluahonku. (bd. 7:1.) 14:14 Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku;
14:15 Anggo mardilo Ham mintor balosanku do Ham, tontu siholan Ham bani jadi-jadian ni tanganmu. (bd. 10:3; Jes. 54:8.) 14:15 maka Engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut; Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu.
14:16 Jadi bilanganmu ma langkah-langkahku, tapi seng pardiateihononmu dousangku. (bd. 13:27; 34:21; Ps. 56:9; Jes. 32:19.) 14:16 Sungguhpun Engkau menghitung langkahku, Engkau tidak akan memperhatikan dosaku;
14:17 Domma tartokan panlanggaronku ibagas ranjut, anjaha irungkub Ham do hajahatonku. (5 Mus. 32:34, 35; Jer. 17:1; Hos. 13:12; Rom 2:5.) 14:17 pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan Kaututup dengan lepa.
14:18 Tapi maningon marumbak do age dolog, anjaha dolog batu mosor humbani iananni, (bd. 9:5, 6; 18:4; Jes. 34:4; 54:10.) 14:18 Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya,
14:19 mangkaturtur batu ibahen bah, anjaha bah marbanggal mangayubkon tanoh; sonai do iparseda Ham pangarapan ni jolma in. (Rom 5:5.) 14:19 seperti batu-batu dikikis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah Kauhancurkan harapan manusia.
14:20 Ipatunduk Ham do ia ronsi sadokah ni dokahni, gabe salpu ia, ipaubah Ham do bohini, dob ai ipalaho Ham ia. 14:20 Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia, Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi.
14:21 Marmulia pe anakni, seng ipabotoh-botoh, gabe madorun pe sidea, seng i ahapkon. (Par. 9:5, 6; Jes. 63:16.) 14:21 Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu; atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya.
14:22 Pitah borit ni angkulani mando iahapkon, pasal ia tumang mando itangishon tonduyni. 14:22 Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita.”
<< Ayub 13 Ayub 15 >>