Ayub 13

13:1 Tonggor ma, haganup ai domma iidah matangku, domma ibogei pinggolhu, anjaha iarusi do ai. 13:1 “Sesungguhnya, semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku.
13:2 Aha na binotohnima, ai pe hubotoh do, seng talu ahu marimbang hanima. (bd. 12:3; 15:9.) 13:2 Apa yang kamu tahu, aku juga tahu, aku tidak kalah dengan kamu.
13:3 Tapi sihol do ahu marsahap pakon Pargogoh na so tarimbang in, anjaha sihol do uhurhu marsisungkunan pakon Naibata. 13:3 Tetapi aku, aku hendak berbicara dengan Yang Mahakuasa, aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah.
13:4 Anggo hanima, ladung do ibahen hanima palemes-lemeshon, panambari na so marguna do hanima ganup. (bd. 16:2.) 13:4 Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu sekalian.
13:5 Dearan hanima namin sip, ai ma gabe hapentaran bannima. (Pod. 17:28.) 13:5 Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan dari padamu.
13:6 Tangar hanima ma hatoranganku, anjaha pardiateihon hanima ma panlawanan ni bibirhu. 13:6 Dengarkanlah pembelaanku, dan perhatikanlah bantahan bibirku.
13:7 Mintor sahapkononnima ma na so sintong, laho mangapiti Naibata? Anjaha hatahononnima ma sipaoto-oto, laho mangkombarisi? 13:7 Sudikah kamu berbohong untuk Allah, sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia?
13:8 Sihol hampit Naibata hanima, anjaha hanima marnagodangkon paharani? 13:8 Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia?
13:9 Mintor tumaram ma sonang hanima anggo ipareksa hanima? Barang tartipu hanima ma Ia, songon sada halak na manipu hasomanni jolma? 13:9 Apakah baik, kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia?
13:10 Borat do panguhumni bannima, anggo songon sipangapit-apiti hanima. 13:10 Kamu akan dihukum-Nya dengan keras, jikalau kamu diam-diam memihak.
13:11 Mintor lang ma songgotan ni hamuliaonni hanima, anjaha biar dompaksi manjombai hanima? 13:11 Apakah kebesaran-Nya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepada-Nya menimpa kamu?
13:12 Hata sipaingatnima ai, doshon abuan do ai; partahanannima ai, partahanan tanoh halampung. 13:12 Dalil-dalilmu adalah amsal debu, dan perisaimu perisai tanah liat.
13:13 Sip ma hanima anjaha palopas hanima ma ahu marsahap; paturut roh bangku atap aha pe ai. 13:13 Diam! Aku hendak bicara, apa pun yang akan terjadi atas diriku!
13:14 Sihol boanonku do sibukku iholang-kolang ni iponku, anjaha nahkononku tonduyhu ibagas tanganku. (Panguh. 12:3; 1 Sam. 19:5.) 13:14 Dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku.
13:15 Tonggor ma, sihol bunuhonni do ahu, seng dong siaraphononku; tapi sihol patidakonku do dalanku hu lobeini. 13:15 Lihatlah, Ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapan-Nya.
13:16 Age on hatuahon do bangku, na so bolas ai halak parjahat roh hu lobeini. 13:16 Itulah yang menyelamatkan aku; tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepada-Nya.
13:17 Tangar ma hatangku pangkei-pangkei, anjaha itangihon pinggolnima ma hatoranganku. (ay. 6.) 13:17 Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku.
13:18 Tonggor ma, domma sirsir hinan hatoranganku, anjaha hubotoh pintoranni do ahu. (bd. 11:2.) 13:18 Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku, aku yakin, bahwa aku benar.
13:19 Mintor adong ma na pag mangaduhon ahu, ase sip namin ahu anjaha matei? (bd. 4:7; Jes. 50:9; Rom 8:34.) 13:19 Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa.
13:20 Pitah na dua pahara on ulang bahen Ham bangku, jadi seng ponopkononku be bohingku hunlobei ni bohimu: 13:20 Hanya janganlah Kaulakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap Engkau:
13:21 Padaoh Ham ma tanganmu humbangku, anjaha ulang ma hirjaton ahu ibahen songgot-songgotmu. (bd. 9:34; 33:7.) 13:21 jauhkanlah kiranya tangan-Mu dari padaku, dan kegentaran terhadap Engkau janganlah menimpa aku!
13:22 Dob ai dilo Ham ma ahu, sai balosanku do; atap lopas Ham ahu marsahap, anjaha balosi Ham ahu. 13:22 Panggillah, maka aku akan menjawab; atau aku berbicara, dan Engkau menjawab.
13:23 Sadiha ma gakni buei ni hajahatonku ampa dousangku? Pabotohkon Ham ma bangku panlanggaronku ampa dousangku. 13:23 Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu.
13:24 Mase ma ponopkononmu bohimu, anjaha ikira Ham ahu songon imbangmu? (bd. 19:11; 33:10.) 13:24 Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu, dan menganggap aku sebagai musuh-Mu?
13:25 Sihol songgotonmu ope sada bulung ni hayu na matangtang, anjaha pardakdakonmu sada anggala ni omei na dob masak, 13:25 Apakah Engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin, dan mengejar jerami yang kering?
13:26 ase ipaporsankon Ham bangku na mapaet, anjaha manginsonoh bangku hajahaton ni haposoonku, (Ps. 25:7; Jer. 31:19.) 13:26 Sebab Engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku;
13:27 ase ibayangkon Ham naheihu, itulimati Ham ganup dalanku, anjaha ibahen Ham ambat-ambat ilobei ni tapak-tapak ni naheihu? (Ps. 105:18; bd. 14:16; 18:7; 33:11.) 13:27 kakiku Kaumasukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku Kauawasi, dan rintangan Kaupasang di depan tapak kakiku?
13:28 Age pe domma bois diri songon hayu na burburon, anjaha songon hiou na pinangan ni ngitngit? (bd. 4:19.) 13:28 Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat!”
<< Ayub 12 Ayub 14 >>