Ayub 11

 
11:1 Dob ai nini si Sopar, halak Naama ai ma mambalosi: 11:1 Maka berbicaralah Zofar, orang Naama:
11:2 Mintor lang ma balosan halak sibuei sahap, anjaha tumaram ma pintor halak sihertep bibir? (Pod. 10:19.) 11:2 “Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan?
11:3 Mintor boi ma sahap-sahapmin pasip halak, anjaha manrehei hape seng dong na pabador ho? (Jes. 16:6.) 11:3 Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau?
11:4 Nim do: Pitah do podahku, anjaha bujur do ahu i lobei-lobeimu. (bd. 9:21; 10:7.) 11:4 Katamu: Pengajaranku murni, dan aku bersih di mata-Mu.
11:5 Tapi tene, ambit marsahap ma namin Naibata, ibuha namin pamanganni dompak ho, (bd. 38:1.) 11:5 Tetapi, mudah-mudahan Allah sendiri berfirman, dan membuka mulut-Nya terhadap engkau,
11:6 anjaha ipatugah bam rusia ni hapentaranni, ai ipaganda ai do pangarusion. Botoh ma, na marpangulaki ope uhur ni Naibata bam pasal hajahatonmu. (bd. 28:38; 38:36; Ps. 51:8; Rom 11:33.) 11:6 dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui, bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian dari pada kesalahanmu.
11:7 Mintor tardadap ho ma rusia ni Naibata? Mintor tararusi ho ma hagokdearon ni pargogoh na so tarimbang in? 11:7 Dapatkah engkau memahami hakekat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan Yang Mahakuasa?
11:8 Gijangan do ai ase langit, aha ma boi ibahen ho? Bagasan do ai ase nagori toruh, aha ma ibotoh ho? (Ep. 3:18.) 11:8 Tingginya seperti langit — apa yang dapat kaulakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati — apa yang dapat kauketahui?
11:9 Ganjangan do sibar-sibarni humbani tanoh on, anjaha bolagan humbani laut. 11:9 Lebih panjang dari pada bumi ukurannya, dan lebih luas dari pada samudera.
11:10 Anggo montas ia laho manrantei, anjaha idilo hu paruhuman, ise ma na boi manlanglangisi? 11:10 Apabila Ia lewat, melakukan penangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalangi-Nya?
11:11 Ai itandai do halak sipakulah-kulah, iidah hajahaton, seng pala lobei ipareksa. (bd. 34:23; Ps. 26:4.) 11:11 Karena Ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya.
11:12 Ai boi do halak na lontong dapotan uhur, atap anak ni halode salih gabe jolma? 11:12 Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia.
11:13 Anggo ipasirsir ho uhurmu, anjaha ipaherbang ho tanganmu dompaksi (bd. 8:5; 1 Sam. 7:3; 1 Raj. 8:22; 2 Kron. 20:33; Ps. 78:8; Jes. 1:15.) 11:13 Jikalau engkau ini menyediakan hatimu, dan menadahkan tanganmu kepada-Nya;
11:14 (anggo adong hajahaton ibagas tanganmu, padaoh ma ai, anjaha ulang paturut hagedukon marianan ibagas lampo-lampomu), (bd. 22:23; Jes. 1:15-17.) 11:14 jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu,
11:15 ijai ma tarbahen ho padirgak bohimu, seng pala bador; totap ma uhurmu, anjaha seng marhabiaran. (bd. 10:15.) 11:15 maka sesungguhnya, engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut,
11:16 Lupa ma ho bani sitarononmu; songon bah na dob salpu mabaor, pardingatmu ijai. (bd. 9:27.) 11:16 bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu.
11:17 Jadi siangan ma goluhmu humbani tongah ari, hagolapanni ai, songon golap sogod-sogod hansa. (Ps. 37:6; Jes. 58:8, 10.) 11:17 Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang dari pada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari.
11:18 Martenger ni uhur ma ho, ai adong do pangarapanmu; dob mangkawah ho inggot, sonang ma ho modom. (Ps. 4:9.) 11:18 Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteram;
11:19 Patibalonmu ma dirimu, seng dong na mambibiari; anjaha buei ma halak na mangindahi holong ni atei bam. (3 Mus. 26:6; Ps. 3:6; 4:9; Pod. 3:24; Jes. 45:14.) 11:19 engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu.
11:20 Tapi horlom do mata ni halak parjahat, seng dong haporusanni; sada mando pangarapanni, ai ma rotap ni hosahni. 11:20 Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi; yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas.”
<< Ayub 10 Ayub 12 >>