Amsal 25

Sibasaon Minggu 28 Agustus 2016, Podah 25: 6-7; Ambilan 1 Johannes 3: 18-24
25:1 On pe podah ni raja Salomo, ai ma na pinahumpul ni juak-juak ni si Hiskia, raja ni Juda. 25:1 Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, raja Yehuda.
25:2 Hamuliaon ni Naibata do ai mangadongkon rusia, tapi hamuliaon ni raja, ai ma na manulimati. (Rom 11:33.) 25:2 Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu.
25:3 Gijang ni langit, bagas ni tanoh ampa pingkiran ni raja-raja seng tardoudou ai. 25:3 Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga.
25:4 Iambukkon ma humbani pirak, jadi boi ma ai topaon ni tukang gabe parugas. 25:4 Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas.
25:5 Padaoh ma halak parjahat hun lobei-lobei ni raja, gabe totap ma paratasni marhitei hapintoron. (bd. 16:5.) 25:5 Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah takhtanya oleh kebenaran.
25:6 Ulang ma pabanggal-banggal dirimu ilobei ni raja, atap hundul ho bani ianan ni halak na sangap-sangap; 25:6 Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar.
25:7 ai rahanan do hatahonon ni halak bam: Hu luluan ma ham! humbani na ipatoruh halak ho ilobei ni na sangap. (Luk. 14:7-11.) 25:7 Karena lebih baik orang berkata kepadamu: “Naiklah ke mari,” dari pada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat,
25:8 Na niidah ni matamu, ulang aduhon ai mapodastu, ai sonaha ma holi ho, anggo bador ho ibahen hasomanmu? 25:8 jangan terburu-buru kaubuat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan, kalau sesamamu telah mempermalukan engkau?
25:9 Parkarahon parkaramu dompak hasomanmu, tapi ulang patugah rusia ni halak na legan, (bd. 20:19.) 25:9 Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain,
25:10 ase ulang bador ho ibahen halak na manangar ai, gabe sambor baritamu lalab. 25:10 supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang.
25:11 Doskon jambu omas na iatas ni pinggan pirak do, hata na niluarhon topat bani panorangni. (bd. 15:23.) 25:11 Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak.
25:12 Doskon tintin omas atap ugas-ugas omas do, halak siparpodah na pentar bani halak na ra manangihon. 25:12 Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar.
25:13 Songon bah tubuh na patorsukkon bani musim sabion, sonai do suruhan hatengeran ni uhur bani na marsuruhsi, ipahisar do uhur ni tuanni. 25:13 Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya.
25:14 Songon hombun pakon logou na so marhasoman udan, sonai do halak na marbagah sibere-bere, hape seng ipasaud. (2 Ptr. 2:17.) 25:14 Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya.
25:15 Marhitei hasabaron do dapot uhur ni na markuasa, anjaha hata na lamlam mamonggolhon holi-holi. (bd. 15:1; 16:14.) 25:15 Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang.
25:16 Anggo jumpah ho manisan, pangan ma ansa na porlu bam. ase ulang mabosurtu ho, gabe iutahkon ho ai. 25:16 Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya.
25:17 Ulang magatitu ho martandang hu rumah ni hasomanmu, ase ulang sobalan ia bam, gabe hagigini ho. 25:17 Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu.
25:18 Songon ompong-ompong, podang atap panah na marot, sonai do halak na manaksihon ladung dompak hasomanni. (bd. 19:5.) 25:18 Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada, atau pedang, atau panah yang tajam.
25:19 Songon ipon na mulluk-ulluk atap nahei na tarlandit, sonai do halak na so hatengeran bani panorang hasosakan. 25:19 Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah.
25:20 Songon halak na mananggali bajuni bani musim borgoh, anjaha songon na migar na mangonai bani ugah, sonai do halak na mandodingkon doding bani halak paruhur na seda. 25:20 Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka.
25:21 Anggo loheian munsuhmu, bere ia mangan, anggo horahan ia, bere ia minum;(2 Raj. 6:22; Mat. 5:44; Luk. 14:8-14; Rom 12:20.) 25:21 Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air.
25:22 ai na pajunjun narnar do ho bani uluni marhitei ai, anjaha Jahowa ma na mambalaskon ai bam. 25:22 Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan TUHAN akan membalas itu kepadamu.
25:23 Logou na hun utara paroh udan, tapi hata tundal mambahen bohi marringis. 25:23 Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah.
25:24 Rahanan do marianan i suhi-suhi ni tayub, ase rap sajabu pakon parinangon partinggil-tinggil. (bd. 21:9, 19.) 25:24 Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah dari pada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar.
25:25 Songon bah na torsuk hubani halak na horahan, sonai do barita na madear hun tanoh na madaoh. 25:25 Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh.
25:26 Songon pansur na gombur atap bah tubuh na binutakan, sonai do halak parpintor, na mambahen parsangsian ilobei ni halak parjahat. 25:26 Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang kuatir di hadapan orang fasik.
25:27 Seng dear panganon manisan mabueitu, halani ai asok ma mambere puji-pujian. 25:27 Tidaklah baik makan banyak madu; sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu.
25:28 Songon huta na mareong, na so martembok be, sonai do halak na so boi manrajai dirini. (bd. 16:32; 29:11.) 25:28 Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.
<< Amsal 24 Amsal 26 >>