Amsal 7

Marjaga ma dompak Akal-akal ni Naboru Parbangkis
1 Ale anakku, ramotkon ma hatangku, anjaha simpan ma bahen parentahku; 1 Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu.
2 jaga ma parentahku ase manggoluh ho, ampa titahku songon anak ni matamu. 2 Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup; simpanlah ajaranku seperti biji matamu.
3 Sangkutkon ma ai bani jari-jarimu, bani uhurmu ma suratkon ai. 3 Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu.
4 Hatahon ma bani hapentaran, “Botouhu do ham” anjaha huanmu ma goran hauhuron ai, 4 Katakanlah kepada hikmat: “Engkaulah saudaraku” dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu,
5 ase ia ma na manramotkon ho dompak parinangon ni halak, dompak parinangon na legan siparsahap na landit. 5 supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing, yang licin perkataannya.
6 Mangkawah do ahu sahali humbani jendela ni rumahku, humbani jaring-jaringni ai, 6 Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat, dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku,
7 gabe huidah ma sahalak na so maruhur, dapot panonggorhu ma sada garama, na so marpangartian, 7 kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi,
8 montas i pasar, dohorhon suhi-suhi ni rumahni, mardalan bani dalan hu rumahni ai, 8 yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu,
9 sanggah samun ari, sanggah bodari, sanggah borngin anjaha golap ari. 9 pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap.
10 Anjaha tonggor ma, sada naboru roh manjumpahkonsi, marpakeian boru jalang, maruhur akal-akal. 10 Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik;
11 Seng marhatontuan panlangkahni, garang do ia, seng tarsohkonsi be naheini i rumahni; 11 cerewet dan liat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah,
12 tongkin ia i alaman, tongkin nari domma i tiga, bani ganup sirpang ni dalan do ia manggompangi. 12 sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang.
13 Itangkap ma parana ai anjaha isummah, marhasoman bohi na so maila iparsahapkon ma ia, nini, 13 Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya, dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya:
14 “Marutang galangan banggal ni uhur do ahu, sadari on do hugalar bagah-bagahku. 14 “Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu.
15 Ai do ase luar ahu manjumpahkon ham, laho mangindahi bohimu, gabe jumpah do ham. 15 Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau.
16 Domma huamparhon apei bani podomanku, marhasoman linnen Masir sibagei rupa. 16 Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir.
17 Domma hupamisbou podomanku marhitei mir, aloe ampa kulit manis. 17 Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis.
18 Laho ma hita pasombuh-sombuh uhurta ronsi patar. 18 Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara.
19 Ai seng i rumah dalahingku, bani pardalanan na madaoh do ia nuan. 19 Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh,
20 Iboan do ranjut parduitanni, bani bulan tula pe ia mulak.” 20 sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama.”
21 Taroto do ia ibahen marhitei buei ni hatani, teleng do uhurni marhitei landit ni parsahapni. 21 Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya.
22 Iihutkon ma ia torus songon lombu na tinogu hu pamotongan, songon ursa na masuk hubagas jarot, 22 Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum,
23 ronsi hona tiham atei-ateini ibahen tanja; songon manuk-manuk do ia mandorab sambil, seng ibotoh hosahni sandiri do na niagouni ijai. 23 sampai anak panah menembus hatinya; seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar, bahwa hidupnya terancam.
24 Ai pe, ale anakku, tangihon ma ahu anjaha paruhurhon ma hata ni pamanganku. 24 Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku.
25 Ulang ma manirpang uhurmu dompak dalanni ai, ulang ma kahou ho bani dalanni. 25 Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya.
26 Ai buei ma halak matei na niraseihonni, anjaha bahat ma na nibunuhni. 26 Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya.
27 Dalan manuju dompak nagori toruh do rumahni, tuad hu kamar ni hamatean. 27 Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut.
<< Amsal 6 Amsal 8 >>