Amsal 15

Minggu 12 Mei 2019, Jubilate: Sibasaon, Podah 15: 1-9; Ambilan, Johannes 15: 1-8
1 Balos na lamlam pahombun ringis, tapi hata na kasar mamuhoi gila, 1 Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah.
2 Dilah ni halak na maruhur mantektekkon habotohon, tapi haotoon do puas humbani pamangan ni halak na bodoh. 2 Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan.
3 Dompak sab dunia on do pangkawah ni Jahowa, ipardiatei do halak parjahat ampa sidear uhur. 3 Mata TUHAN ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik.
4 Dilah na lamlam, ai ma hayu hagoluhan; tapi dilah siparladung mambahen maborit uhur. 4 Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati.
5 Halak na oto magigi do bani pangajaran ni bapani, tapi halak na marimbagaskon pinsang-pinsang, ai ma siparuhur. 5 Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak.
6 I rumah ni halak parpintor buei do arta, tapi masese do pansarian ni halak parjahat. 6 Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan.
7 Bibir ni halak na pentar manuan habotohon, tapi seng sonai anggo uhur ni halak na bodoh. 7 Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur.
8 Galangan ni halak parjahat hagigi do ai bani Jahowa, tapi marosuh do Ia bani tonggo ni halak parpintor. 8 Korban orang fasik adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi doa orang jujur dikenan-Nya.
9 Hagigi ni Jahowa do dalan ni halak parjahat, tapi holong do uhur-Ni bani halak siparayak hapintoron. 9 Jalan orang fasik adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihi-Nya.
10 Pangajaran na parah do mangonai bani halak sipanlembang, anjaha maningon matei do na mangkagigihon pinsang-pinsang. 10 Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati.
11 Nagori toruh ampa naraka, talar do ai i lobei ni Jahowa, samintolah uhur ni jolma ma lang. 11 Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan TUHAN, lebih-lebih hati anak manusia!
12 Halak parrisa seng marosuh ia ipaingat, seng ra ia marayak halak na pentar. 12 Si pencemooh tidak suka ditegur orang; ia tidak mau pergi kepada orang bijak.
13 Uhur na megah mambahen bohi minar, tapi marhitei uhur na marhoru galek do tonduy. 13 Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat.
14 Uhur na pantas mangindahi habotohon, tapi babah ni halak na bodoh mansahapkon haotoon. 14 Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan.
15 Bani halak na marhoru sambor do sagala panorang, tapi bani halak siparmalas uhur hira ari pesta do tongtong. 15 Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta.
16 Rahanan na otik marhasoman biar bani Jahowa, ase mararta na buei, tapi marhasunsahan. 16 Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan TUHAN dari pada banyak harta dengan disertai kecemasan.
17 Rahanan do na mangankon lowoh ibagas holong, ase mangankon lombu na mombur ibagas domdom. 17 Lebih baik sepiring sayur dengan kasih dari pada lembu tambun dengan kebencian.
18 Halak parringis mamuhoi paringoran, tapi halak parsabar mangintopi partinggilan. 18 Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan.
19 Dalan ni halak parrayoh songon hondor duri do, tapi hornop do anggo dalan ni halak parpintor. 19 Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata.
20 Anak na pentar pamalas uhur ni bapani, tapi halak na oto mapas do ia bani inangni. 20 Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya.
21 Haotoon, malas ni uhur do ai bani na hurang uhur, tapi halak na pantas maruhur, pintor do pardalanni. 21 Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus.
22 Sundat do ranggian anggo hurang panriahan, tapi saud do ai anggo buei sipamodahi. 22 Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak.
23 Malas ni uhur do ai bani halak anggo hona balosni, anjaha jengesan ai, sangkababah hata na topat bani panorangni. 23 Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya!
24 Dalan hagoluhan bani halak na maruhur manuju dompak datas, laho manimbili nagori toruh ai. 24 Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah.
25 rumah ni sigijang uhur iparseda Jahowa do. tapi ipatotap do parbalogan ni naboru na mabalu. 25 Rumah orang congkak dirombak TUHAN, tetapi batas tanah seorang janda dijadikan-Nya tetap.
26 Hagigi ni Jahowa do riah ni halak parjahat, tapi pansing do hata na madear i lobei-Ni. 26 Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi perkataan yang ramah itu suci.
27 Na parsedahon rumahni sandiri do halak sibuat untung na so tiba dalanni, tapi sai manggoluh do halak sihagigihon sisip. 27 Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup.
28 Uhur ni halak parpintor ipingkiri do balos sibereonni, tapi humbani pamangan ni halak parjahat marjullak-jullak do hajahaton. 28 Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat.
29 Daoh do Jahowa humbani halak parjahat, tapi itangihon do tonggo ni halak parpintor. 29 TUHAN itu jauh dari pada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar-Nya.
30 Pangkawah na basar pamalas uhur, anjaha barita na madear pahisar holi-holi. 30 Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang.
31 Halak na ra manangihon podah na madear, marianan do ia i tongah-tongah ni halak na maruhur. 31 Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak.
32 Halak na manulak podah, dirini do iparseda, tapi na manangihon pangajaran dapotan hapentaran. 32 Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi.
33 Biar bani Jahowa ai ma pangajaran, na mambahen pentar, anjaha toruh ni uhur do parlobei ni hasangapon. 33 Takut akan TUHAN adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan.
<< Amsal 14 Amsal 16 >>