Amos 8

Ambilan Minggu 18 September 2016, Amos 8: 4-7; Pembacaan Lukas 16: 1-13
8:1 Sonon do ipataridahkon Jahowa hubangku: Tonggor ma, sada hirang marisi buah na dob mabei. 8:1 Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku: Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau.
8:2 Dob ai nini ma: Aha do na niidahmu Amos? Jadi ningku ma: Sada hirang marisi buah na dob mabei. Dob ai nini Jahowa ma dompak ahu: Domma jumpah ujung ni bangsangku, Israel, seng marpangulaki be uhurhu mangidahsi. (bd. 7:8; Hes. 7:6.) 8:2 Lalu berfirmanlah Ia: “Apakah yang kaulihat, Amos?” Jawabku: “Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau.” Berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Kesudahan telah datang bagi umat-Ku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi.
8:3 Gabe tangis-tangis ma pandoding naboru na i rumah panumbahan bani panorang ai, nini Tuhan Jahowa; radag ma holi bangkei bani ganup ianan, panggijingkononkon ma ai sip-sip. (bd. 6:10.) 8:3 Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu,” demikianlah firman Tuhan ALLAH. “Ada banyak bangkai: ke mana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam.”
8:4 Tangar ma on, nasiam na mandogei-dogei na musil anjaha na mangodoh-odoh halak na masombuh i tanoh on, (bd. 2:7.) 8:4 Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini
8:5 na mangkatahon: Antigan pe salpu poltak ni bulan, ase manjual omei hita? Antigan salpu homa ari Sabat, ase boi aruhononta omeita laho manjual ai, ase boi paetek-etekonta tumba anjaha panaikonta harga, anjaha boi hita mandalankon sipaoto-oto marhitei timbangan palsu, (Neh. 10:32; 13:15; Hos. 12:8.) 8:5 dan berpikir: “Bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang dengan neraca palsu,
8:6 ase boi bolionta halak na musil marhitei pirak ampa halak na masombuh marhitei sapasang sipatu, sonai homa manjualhon lapung ni gandum? (bd. 2:6.) 8:6 supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut; dan menjual terigu rosokan?”
8:7 Domma pala marbulawan Jahowa bani hamuliaon ni si Jakob: Tongon, seng anjai halupahononku be pambahenan ni sidea ai ganup. (bd. 6:8.) 8:7 TUHAN telah bersumpah demi kebanggaan Yakub: “Bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka!
8:8 Mintor lang ma dugur tanoh on halani ai, anjaha marpusok ni uhur sagala pangisini? Mintor lang ma sampur ganupan ai songon bah Nil anjaha ipalindak-lindak, dob ai surut use songon bah Masir? (bd. 9:5.) 8:8 Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir?”
8:9 Bani panorang ai, nini Tuhan Jahowa: Bahenonku ma mata ni ari sundut tongah ari, anjaha manggolapi tanoh on arian. (Jer. 15:9.) 8:9 “Pada hari itu akan terjadi,” demikianlah firman Tuhan ALLAH, “Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah.
8:10 Paubahonku ma ari rayanima gabe pusok ni uhur, anjaha ganup doding-dodingnima gabe tangis-tangis. Nahkononku ma guni bani binongeinima ampa hapalpalon bani ganup ulu. Bahenonku ma ai songon pusok ni uhur bani parmatei ni anak sasada, anjaha ujung ni ai songon ari na gok hapaeton. (Jer. 6:26; 48:37; Hes. 7:18; Sak. 12:10.) 8:10 Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih.”
8:11 Tonggor ma, na roh ma ari, nini Tuhan Jahowa, tongosonku ma lohei hu tanoh on, sedo lohei bani ruti barang horah bani bah, tapi bani hata ni Jahowa do, sihol tangaronni namin. 8:11 “Sesungguhnya, waktu akan datang,” demikianlah firman Tuhan ALLAH, “Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman TUHAN.
8:12 Jadi madou-adou ma sidea hun laut na sada hu laut na sada nari, anjaha hun utara hu hapoltakan; mardalani sidea hujai hujon, laho mangindahi hata ni Jahowa, tapi seng anjai jumpah sidea ai.(Mik. 3:7.) 8:12 Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman TUHAN, tetapi tidak mendapatnya.
8:13 Bani ari na sada ai mandatei ma anak boru na majenges ampa anak parana halani horahan. (Hos. 2:5.) 8:13 Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus;
8:14 Sidea na marbulawan bani Asera ni Samaria, anjaha na mangkatahon: Songon sintongni manggoluh naibatamu, ale Dan, anjaha: Songon naibata, parlingodamu manggoluh do, ale Barseba, maningon ragei do sidea holi, anjaha seng be tarjongjongkonsi. (bd. 5:5; 1 Raj. 12:29.) 8:14 mereka yang bersumpah demi Asima, dewi Samaria dan yang berkata: Demi allahmu yang hidup, hai Dan! serta: Demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersyeba! mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi.”
<< Amos 7 Amos 9 >>