Amos 7

7:1 Sonon do ipataridahkon Tuhan Jahowa bangku: Tonggor ma, manjadihon balang do Ia bani mulani martumbor poyon-poyon, anjaha tonggor ma, sagak ni panabian ni raja in do ai. 7:1 Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku: Tampak Ia membentuk kawanan belalang, pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja.
7:2 Jadi dob bois igagati suan-suanan ni tanoh ai, ningku ma: Ham Tuhan Jahowa, marpangulaki ma uhurmu! Sonaha ma partahan ni Jakob jongjong? Etek tumang do ia. 7:2 Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku: “Tuhan ALLAH, berikanlah kiranya pengampunan! Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil?”
7:3 Jadi marpangulaki ma uhur ni Jahowa pasal ai. Seng pala saud be in, nini Jahowa. 7:3 Maka menyesallah TUHAN karena hal itu. “Itu tidak akan terjadi,” firman TUHAN.
7:4 Sonon do ipataridahkon Jahowa bangku: Tonggor ma, idilo Tuhan Jahowa do apuy laho manguhum, domma pala iboiskon luhung bagas ai, anjaha ipangan homa tanoh ai. 7:4 Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku: Tampak Tuhan ALLAH memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang.
7:5 Jadi ningku ma, Ham Tuhan Jahowa, mahua parontihon Ham ma in! Sonaha ma partahan ni Jakob jongjong! Etek tumang do ia. 7:5 Lalu aku berkata: “Tuhan ALLAH, hentikanlah kiranya! Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil?”
7:6 Jadi marpangulaki ma uhur ni Jahowa pasal ai. On pe seng pala saud be, nini Tuhan Naibata. 7:6 Maka menyesallah TUHAN karena hal itu. “Ini pun tidak akan terjadi,” firman Tuhan ALLAH.
7:7 Sonon do ipataridahkon Jahowa bangku: Tonggor ma, jongjong do Tuhan in iatas ni sada tembok, manjolom batu baragu ibagas tanganni. (Jes. 34:11.) 7:7 Inilah yang diperlihatkan-Nya kepadaku: Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangan-Nya ada tali sipat.
7:8 Dob ai nini Jahowa ma hubangku: Aha do na niidahmin Amos? Ningku ma: Sada batu baragu. Dob ai nini Tuhan ma: Tonggor ma, hupagistang do batu baragu itongah-tongah ni bangsangku, Israel. Seng marpangulaki be uhurhu mangidahsi. (bd. 8:2; 2 Raj. 21:13; Jes. 34:11.) 7:8 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Apakah yang kaulihat, Amos?” Jawabku: “Tali sipat!” Berfirmanlah Tuhan: “Sesungguhnya, Aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umat-Ku Israel; Aku tidak akan memaafkannya lagi.
7:9 Maningon tarulang ma paturuton tanoh dolog ni si Isak, anjaha sedaonkon rumah panumbahan ni Israel, anjaha Ahu jongjong mangimbang ginompar ni si Jerobeam marhitei podang. (Jer. 17:2.) 7:9 Bukit-bukit pengorbanan dari pada Ishak akan dilicintandaskan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan Aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang.”
7:10 Jadi isuruh si Amasya, malim ni Betel ma suruhanni hubani si Jerobeam, raja ni Israel, nini ma: Martahi-tahi do si Amos dompak ham itongah-tongah ni ginompar ni Israel, seng tartaron tanoh in hata-hatani ganup. (2 Raj. 14:23; Jer. 38:4.) 7:10 Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan: “Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel; negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya.
7:11 Ai sonon do nini si Amos: Maningon matei si Jerobeam marhitei podang, anjaha maningon tarbuang Israel daoh hun tanohni. 7:11 Sebab beginilah dikatakan Amos: Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan.”
7:12 Dob ai nini si Amasya ma dompak si Amos: E, parpanonggoran, laho ma ho, maporus hu tanoh Juda, anjaha ijai ma ho mangan ruti, anjaha ijai ma ho manjahai! (1 Sam. 9:9.) 7:12 Lalu berkatalah Amazia kepada Amos: “Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda! Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana!
7:13 Ulang ma nunuti manjahai anggo i Betel, ai huta hapansingon ni raja in do in, anjaha rumah panumbahan harajaon. (bd. 2:12; Jes. 30:10.) 7:13 Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan.”
7:14 Dob ai ibalosi si Amos ma si Amasya: Seng nabi namin ahu barang anak ni nabi, tapi parmahan do ahu anjaha sipaturei-turei hayu ara. (bd. 1:1.) 7:14 Jawab Amos kepada Amazia: “Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan.
7:15 Tapi ibuat Jahowa do ahu humbani na mangalai biri-biri, anjaha ihatahon Jahowa hubangku: Laho ne, manjahai dompak bangsangku Israel! (Hes. 21:2.) 7:15 Tetapi TUHAN mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan TUHAN berfirman kepadaku: Pergilah, bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel.
7:16 On pe, tangihon ma hata ni Jahowa. Nimu: Ulang ho manjahai dompak Israel, anjaha ulang hatahon hatamu dompak ginompar ni si Isak. (ay. 13; bd. 2:12.) 7:16 Maka sekarang, dengarlah firman TUHAN! Engkau berkata: Janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak.
7:17 Halani ai, sonon do hata ni Jahowa: Gabe boru jalang ma parinangonmu ibagas huta, anjaha anakmu pakon borumu rasei ma ibahen podang, anjaha bagion tanohmu marhitei tali sibar-sibar; anjaha ho sandiri matei i tanoh na mabutak, anjaha Israel maningon tarbuang daoh hun tanohni. (Hos. 4:13.) 7:17 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Isterimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang; tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan.”
<< Amos 6 Amos 8 >>