Amos 6

Sibasaon Minggu 25 September 2016,  Amos 6: 1a, 4-7; Ambilan 1 Timoteus 6: 6-19
6:1 Bursik ma halak na so marpanarian i Sion, ampa halak na mangahapkon aman i dolog Samaria, ai ma halak na sangap itongah-tongah ni bangsa sibetengan. tuan-tuan ni ginompar ni Israel. (Luk. 6:21.) 6:1 “Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tenteram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang!
6:2 Mandipar ma nasiam manorih hu Kalne, dob ai laho ma nasiam hu Hamat, huta na bolon ai; dob ai tuad ma nasiam hu Gat, huta ni halak Palistim. Mintor dearan ma sidea ase harajaon on? Atap bolagan ma tanoh ni sidea ase tanohnasiam? (1 Mus. 10:10; 2 Kron. 26:6; Jes. 10:9.) 6:2 Menyeberanglah ke Kalne, dan lihat-lihatlah; berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin! Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu?
6:3 E nasiam na mangagankon daoh ari hamagouan ai, hape lambin ipadohor nasiam do tahun hasedaon ai; 6:3 Hai kamu, yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan;
6:4 nasiam na martibalan iatas ni podoman gading, na patordangkon diri iatas ni podoman-podomanni, na mangankon biri-biri humbani hulanan ampa anak ni lombu humbani harang; (bd. 3:15.) 6:4 yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang; yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun;
6:5 nasiam na mandoding-doding pairik-irik sora ni husapi ampa na padomu-domu doding songon si Daud; (2 Kron. 23:5; Jes. 5:12.) 6:5 yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya;
6:6 nasiam na manginum anggur simantinan ampa na mamminaki diri marhitei minak sidearan, tapi na so mangkaruhon hasedaon ni si Josep. 6:6 yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf!
6:7 Halani ai maningon sidea ma na parlobei tarbuang humbani na tarbuang, anjaha maronti ma surak-surak ni halak na pasonang-sonangkon dirini. 6:7 Sebab itu sekarang, mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu.”
6:8 Domma pala marbulawan Jahowa bani dirini, nini Jahowa Naibata Zebaot do: Magigi do Ahu mangidah gijang ni uhur ni Jakob, anjaha sogam do uhurhu bani benteng-bentengni, anjaha palopasonku ma tarulang huta ai ampa ganup pangisini. 6:8 Tuhan ALLAH telah bersumpah demi diri-Nya, — demikianlah firman TUHAN, Allah semesta alam –: “Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub, dan benci kepada purinya; Aku akan menyerahkan kota serta isinya.”
6:9 Anjaha porini tading ope sapuluh halak ibagas rumah, maningon matei do sidea. 6:9 Dan jika masih tinggal sepuluh orang dalam satu rumah, mereka akan mati.
6:10 Jadi anggo dong sindohorni atap na mananomsi sihol mambuatsi, laho padaratkon holi-holi ai hun rumah ai, jadi hatahononni ma hubani halak na i kamar parbagas ni rumah ai: Adong ope atap ise rapkon ho? Jadi hatahononni ma: Ise pe lang! Tapi hatahononni ma: Sip! Seng bulih diloon goran ni Jahowa. (bd. 8:3.) 6:10 Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah: “Adakah lagi orang bersama-sama engkau?” dan dijawab: “Tidak ada,” ia akan berkata: “Diam!” Sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama TUHAN!
6:11 Ai tonggor ma, Jahowa do na mamarentahkon, gabe iropuki halak rumah na bolon, anjaha itahai rumah na etek-etek. 6:11 Sebab sesungguhnya, TUHAN memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi rosokan.
6:12 Mintor mardingkal ma huda iatas dolog batu, barang adong ma na maninggala laut marhitei lombu? Tapi ipaubah hanima do hasintongan gabe rasun ampa buah ni hapintoran gabe pogu. (bd. 5:7.) 6:12 Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh!
6:13 Hanima na mangkamalaskon Lodebar, na mangkatahon: Ai lang domma italuhon hita banta Karnaim marhitei gogohta? (1 Raj. 22:11.) 6:13 Hai kamu, yang bersukacita karena Lodabar, dan yang berkata: “Bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita?”
6:14 Tonggor ma, puhoanku ma sada bangsa ase iimbang hanima, alo ginompar ni Israel, nini Jahowa, Naibata Zebaot, jadi sosakonni ma hanima olat ni dalan laho hu Hamat das hu bah na i Araba. (2 Kron. 7:8; Jes. 7:17.) 6:14 “Sebab sesungguhnya, Aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel,” demikianlah firman TUHAN, Allah semesta alam, “dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba.”
<< Amos 5 Amos 7 >>