Amos 3

3:1 Tangar nasiam ma hata on na hinatahon ni Jahowa pasal nasiam, alo nasiam halak Israel, pasal ganup bangsa in, na huarahkon luar hun tanoh Masir. 3:1 Dengarlah firman ini, yang diucapkan TUHAN tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah Kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya:
3:2 Pitah hanima do na hutandai humbani sagala bangsa na i tanoh on, halani ai balaskononku ma bannima sagala hajahatonnima ai. (5 Mus. 4:34.) 3:2 “Hanya kamu yang Kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu Aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu.
3:3 Mintor tumaram ma odor dua halak mardalan anggo seng parlobei mardos ni uhur sidea? 3:3 Berjalankah dua orang bersama-sama, jika mereka belum berjanji?
3:4 Mintor tumaram ma maraum singa ibagas harangan anggo seng dong sorohanni? Mintor tumaram ma pamalingon ni anak ni singa sorani humbagas liangni, anggo seng dong na jumpahsi? 3:4 Mengaumkah seekor singa di hutan, apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya, jika belum menangkap apa-apa?
3:5 Mintor tumaram ma dabuh manuk-manuk bani tirangkap i tanoh, anggo seng dong sigiutini? Mintor tumaram ma tolkas siding ai hun tanoh, anggo seng dong dapotsi? 3:5 Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah, apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah, jika tidak ditangkapnya sesuatu?
3:6 Mintor tumaram ma hona sompul tarompit ibagas huta, lang gobir halak? Mintor tumaram ma masa parmaraan ibagas huta, na so binahen ni Jahowa?(Jes. 45:7; Tangis 3:37.) 3:6 Adakah sangkakala ditiup di suatu kota, dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota, dan TUHAN tidak melakukannya?
3:7 Tongon tene, seng dong ipamasa Tuhan Jahowa, anggo lang palobei ipatalar rusiani bani nabi, juak-juakni ai. 3:7 Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, para nabi.
3:8 Maraum singa, ise na so mabiar? Marsahap Tuhan Jahowa, ise ma na so manjahai? 3:8 Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan ALLAH telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat?”
3:9 Pabogeihon nasiam ma hubani benteng-benteng na i Assur ampa hubani benteng-benteng na i tanoh Masir, anjaha hatahon ma: Martumpu ma nasiam huatas dolog ni Samaria, anjaha idah nasiam ma hageoron bolon na ibagas ai, ampa pandorunon na itongah-tongahni. 3:9 Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir serta katakan: “Berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu.”
3:10 Seng ibotoh sidea be mambahen na pintor, nini Jahowa; ipajunjun sidea do panamunon ampa hagedukon ibagas benteng-benteng ni sidea. 3:10 “Mereka tidak tahu berbuat jujur,” demikianlah firman TUHAN, “mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya.”
3:11 Halani ai sonon do nini Tuhan Jahowa: Munsuh ma manginggoti tanoh on, anjaha patoruhonni ma humbam partahananmu, anjaha ayobonni ma benteng-bentengmu. 3:11 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: “Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya dari padamu, dan purimu akan dijarahi!”
3:12 Sonon do hata ni Jahowa: Songon parpaluah ni parmahan hun babah ni singa dua hae-hae barang sangkibul pinggol, sonai do paluahon halak Israel, na hundul i suhi-suhi ni podoman ampa iatas ni tutup podoman na lambut. (Hos. 5:14.) 3:12 Beginilah firman TUHAN: “Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai.”
3:13 Tangar anjaha saksihon hanima ma in dompak rumah ni si Jakob, nini Tuhan Jahowa, Naibata Zebaot. 3:13 “Dengarlah, dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub,” demikianlah firman Tuhan ALLAH, Allah semesta alam,
3:14 Bani ari panguhumhu bani Israel halani hajahaton ni sidea ai, uhumonku ma anjap-anjap ni Betel, ponggolhononku ma ijai tanduk ni anjap-anjap ai anjaha dabuh hu tanoh. (2 Mus. 27:2; 1 Raj. 12:32; 2 Raj. 23:15.) 3:14 “bahwa pada waktu Aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, Aku akan melakukan hukuman kepada mezbah-mezbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mezbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah.
3:15 Parsedaonku ma rumah musim borgoh ampa rumah musim milas, magou ma rumah gading, anjaha masabhononku ma rumah-rumah bolon ai nini Jahowa. (bd. 6:4; 1 Raj. 22:39; Ps. 45:9; Jer. 36:22.) 3:15 Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas; hancurlah rumah-rumah gading, dan habislah rumah-rumah gedang,” demikianlah firman TUHAN.
<< Amos 2 Amos 4 >>