Amos 1

1:1 Hata ni si Amos, sada halak humbani parmahan na hun Tekoa, ai ma na niidahni pasal Israel bani panorang ni si Usia, raja ni Juda, ampa bani panorang ni si Jerobeam, anak ni si Joas, raja ni Israel, dua tahun ilobei ni lalou ai. (bd. 7:14; 2 Raj. 15:1; 14:23; Hos. 1:1; Sak. 14:5.) 1:1 Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, dua tahun sebelum gempa bumi.
1:2 Jadi nini ma: Martaur do Jahowa hun Sion, anjaha ipagogoh sorani hun Jerusalem. Jadi marhoru ma sampalan ni parmahan, anjaha melus ma pakpak ni Karmel. (Jer. 25:3; Joel 4:16.) 1:2 Berkatalah ia: “TUHAN mengaum dari Sion dan dari Yerusalem Ia memperdengarkan suara-Nya; keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel.”
1:3 Sonon do hata ni Jahowa: Halani na tolu panlanggaron ni Damaskus ampa halani na ompat ai seng pasurutonku uhum ai, halani na dob idogei sidea Gilead marhitei pambogbog bosi ni omei. (2 Raj. 13:7; Jes. 17:1-3.) 1:3 Beginilah firman TUHAN: “Karena tiga perbuatan jahat Damsyik, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi,
1:4 Halani ai tongoshononku ma apuy hubani rumah ni si Hasael, anjaha siapkononni ma benteng-benteng ni si Benhadad. (2 Raj. 13:3.) 1:4 Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga puri Benhadad dimakan habis;
1:5 Ropukanku ma pating-pating ni Damaskus, anjaha siapkononku pangisi ni Bikat-Aven ampa sijolom tungkot harajaon na hun Bet-Eden; anjaha halak Aram tarbuang hu Kir, nini Jahowa. (2 Raj. 16:9.) 1:5 Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat-Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet-Eden; dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir,” firman TUHAN.
1:6 Sonon do hata ni Jahowa: Halani na tolu panlanggaron ni Gasa ampa halani na ompat ai seng pasurutonku uhum ai, ai ibuangkon sidea do hibul pangisi ni sada nagori, iondoskon hu Edom. (2 Kron. 21:16, 17; 28:17, 18; Jer. 47:1.) 1:6 Beginilah firman TUHAN: “Karena tiga perbuatan jahat Gaza, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya, untuk diserahkan kepada Edom,
1:7 Halani ai tongosonku do apuy bani tembok ni Gasa, anjaha siapkononni ma benteng-bentengni. 1:7 Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis;
1:8 Anjaha siapkononku ma pangisi ni Asdod ampa sijolom tungkot harajaon hun Askalon, patoltolonku ma tanganku dompak Ekron, anjaha magou ma sima-sima ni Palistim, nini Tuhan Jahowa. 1:8 Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon; Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin,” firman Tuhan ALLAH.
1:9 Sonon do hata ni Jahowa: Halani na tolu panlanggaron ni Tirus ampa halani na ompat ai seng pasurutonku uhum ai, ai iondoskon sidea do hibul pangisi ni sada nagori hu Edom, anjaha seng idingat padan parsaninaon. (1 Raj. 5:26; Jes. 23; Joel 4:4.) 1:9 Beginilah firman TUHAN: “Karena tiga perbuatan jahat Tirus, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan,
1:10 Halani ai tongosonku do apuy bani tembok ni Tirus, anjaha siapkononni ma benteng-bentengni. 1:10 Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis.”
1:11 Sonon do hata ni Jahowa: Halani na tolu panlanggaron ni Edom ampa halani na ompat ai seng pasurutonku uhum ai, ai ipardakdak do saninani marhitei podang, anjaha iintopi holongni, gabe torus mansiraki ringisni, anjaha tongtong ipinah-pinah gilani. (1 Mus. 27:40; 5 Mus. 23:8; Jer. 49:7; Obj. 10.) 1:11 Beginilah firman TUHAN: “Karena tiga perbuatan jahat Edom, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya,
1:12 Halani ai tongosonku ma apuy hu Teman, anjaha siapkononni ma benteng-benteng ni Borsa. (Jes. 34:6.) 1:12 Aku akan melepas api ke dalam Téman, sehingga puri Bozra dimakan habis.”
1:13 Sonon do hata ni Jahowa: Halani na tolu panlanggaron ni halak Ammon ampa halani na ompat ai seng pasurutonku uhum ai, ai ilapahi sidea do naboratan rumah i Gilead, laho pabolakkon parbalokan ni sidea. (1 Sam. 11:2; 2 Raj. 8:12; 15:16; Jer. 49:1-6.) 1:13 Beginilah firman TUHAN: “Karena tiga perbuatan jahat bani Amon, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri,
1:14 Halani ai pagaraonku ma apuy bani tembok ni Rabba, gabe bois panganonni benteng-bentengni marhasoman surak-surak bani mata ni parporangan, marhasoman haba-haba bani panorang hamamasa ni halisungsung. 1:14 Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba, sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung;
1:15 Anjaha raja ni sidea tarboan hu habuangan, ia rap pakon raja-raja na i toruhni, nini Jahowa. 1:15 dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya,” firman TUHAN.
<< Yoel 3 Amos 2 >>