2 Samuel 6

6:1 Dob ai iulaki si Daud ma use patumpuhon ganup na pinilih i Israel, tolu puluh ribu halak bueini. 6:1 Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, tiga puluh ribu orang banyaknya.
6:2 Dob ai bingkat ma si Daud rap pakon hasomanni ai hu Baale-Juda, laho mamboan tangkog hunjai poti parpadanan ni Jahowa, na ginoran romban hubani goran ni Jahowa Zebaot, na marparataskon Herubim. (2 Mus. 25:22; Jos. 15:9; 1 Sam. 4:4; Ps. 80:2.) r (ay. 3-16: pausih 4 Mus. 4:4-15.) 6:2 Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale-Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama TUHAN semesta alam yang bertakhta di atas kerubim.
6:3 Dob ai iangkat sidea ma poti ni Naibata ai huatas ni sada gareta na baru, anjaha iboan sidea ma ai hun rumah ni si Abinadab, na iatas ni buntu-buntu ai; si Usa pakon si Ahio, anak ni si Abinadab ai do manogu gareta na baru ai. (1 Sam. 6:7; 7:1.) 6:3 Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu.
6:4 Si Usa mardalan romban hubani poti parpadanan ni Jahowa ai, anjaha si Ahio mardalan i lobeini. 6:4 Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu.
6:5 Ia si Daud pakon ganup ginompar ni halak Israel manortori do ilobei ni Jahowa humbani sagala gogohni, marhasoman doding pakon na pahatahon arbab, sordam, tambur, ogung pakon mungmung. (1 Sam. 10:5.) 6:5 Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap.
6:6 Jadi dob das sidea hu pardogeian Nakon, isurdukkon si Usa ma tanganni hu poti ni Jahowa ai anjaha itagangi ma ai, halani sihol tompas lombu ai. 6:6 Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir.
6:7 Jadi manringis tumang ma Jahowa mangidah si Usa; ibunuh Jahowa ma ia ijai ilambung poti ni Naibata halani lanseini. (4 Mus. 4:15; 1 Sam. 6:19.) 6:7 Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu; ia mati di sana dekat tabut Allah itu.
6:8 Seda tumang do uhur ni si Daud halani parsirangan na binahen ni Jahowa ai bani si Usa, jadi ibahen ma goran ni ianan ai Peres-Usa (panontapkon bani si Usa), ronsi sadari on. 6:8 Daud menjadi marah, karena TUHAN telah menyambar Uza demikian hebatnya; maka tempat itu disebut orang Peres-Uza sampai sekarang.
6:9 Jadi mabiar ma si Daud mangidah Jahowa bani na sadari ai, nini ma: Sonaha ma pamboan bani poti ni Jahowa das bani iananku? (Luk. 5:8.) 6:9 Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada TUHAN, lalu katanya: “Bagaimana tabut TUHAN itu dapat sampai kepadaku?”
6:10 Halani ai seng marosuh si Daud mamboan poti ni Jahowa ai hu huta ni si Daud, tapi ihatahon si Daud ma na manaruhkon poti ai hu rumah ni si Obed-Edom, halak Gat ai. 6:10 Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut TUHAN itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu.
6:11 Tading i rumah ni si Obed-Edom, halak Gat ai ma poti ni Jahowa tolu bulan dokahni; jadi ipasu-pasu Jahowa ma si Obed-Edom pakon ganup isi ni rumahni. r (ay. 12-16: pausih 1 Kron. 15.) 6:11 Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gat itu, dan TUHAN memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya.
6:12 Adong ma halak na patugahkon hubani si Daud: Ipasu-pasu Jahowa do rumah ni si Obed-Edom ampa haganup na dong bani halani poti ni Naibata. Jadi laho ma si Daud mamboan poti ni Naibata tangkog hun rumah ni si Obed-Edom hu huta ni si Daud marhasoman malas ni uhur. 6:12 Diberitahukanlah kepada raja Daud, demikian: “TUHAN memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu.” Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita.
6:13 Jadi dob manlangkah halak siusung poti ni Jahowa onom langkah daohni igalangkon ma sada lombu jonggi pakon sada anak ni lombu na pinamombur. (1 Raj. 8:5.) 6:13 Apabila pengangkat-pengangkat tabut TUHAN itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan.
6:14 Tapi manortori do si Daud humbani gogohni ilobei ni Jahowa; margondithon baju Epod do si Daud ai. (1 Sam. 2:18; 22:18.) 6:14 Dan Daud menari-nari di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga; ia berbaju efod dari kain lenan.
6:15 Sonai ma pamboan ni si Daud pakon ganup halak Israel bani poti ni Jahowa marhasoman olob-olob pakon sora ni tarompet. (1 Kron. 15:16.) 6:15 Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut TUHAN itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala.
6:16 Jadi dob das poti ni Jahowa ai hu huta ni si Daud, manungkir ma si Mikal, boru ni si Saul ondi hun jandela, jadi iidah ma raja Daud marinjak-injak anjaha manortori ilobei ni Jahowa; gabe mapas ma uhurni mangidahsi. (1 Sam. 19:13; 1 Kron. 13:3.) r (ay. 17-19: pausih 1 Kron. 16.) 6:16 Ketika tabut TUHAN itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan TUHAN. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya.
6:17 Dob iboan masuk poti ni Jahowa, inahkon ma ai bani iananni, itongah-tongah ni lampo-lampo, na dob pinajongjong ni si Daud hinan; dob ai igalangkon si Daud ma galangan situtungon pakon galangan pardameian ilobei ni Jahowa. 6:17 Tabut TUHAN itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu, kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan TUHAN.
6:18 Jadi dobkonsi igalangkon si Daud galangan situtungon ai pakon galangan pardameian ai, ipasu-pasu si Daud ma bangsa ai marhitei goran ni Jahowa Zebaot, (1 Raj. 8:55.) 6:18 Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama TUHAN semesta alam.
6:19 anjaha isuruh ma na mamberehon hubani ganup bangsa ai, hubani ganup halak Israel, dalahi age naboru, ganup sada be ruti, santoktok gulei ampa kuei na maragu buah anggur. Dob ai mulak ma ganup bangsa ai hu rumahni bei. 6:19 Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya.
6:20 Tapi sanggah mulak si Daud sihol mamasu-masu isi ni rumahni namin, luar ma si Mikal boru ni si Saul ondi manjumpahkon si Daud, nini ma: Tunggungni ai pangulah ni raja ni Israel sadari on, na patoruh dirini sadari on ilobei ni boru ni juak-juakni, songon sada halak na so mambotoh maila, ijanggai dirini! 6:20 Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti Saul mendapatkan Daud, katanya: “Betapa raja orang Israel, yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya!”
6:21 Tapi nini si Daud ma mambalosi si Mikal ai: Napuji ma Jahowa, na mamilih ahu bahen gantih ni bapamu pakon ginomparni, na pabangkit ahu gabe pambobai ni bangsa ni Jahowa, halak Israel, ilobei ni Jahowa do ahu sihol manortori; (bd. 5:2.) 6:21 Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal: “Di hadapan TUHAN, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat TUHAN, yakni atas Israel, — di hadapan TUHAN aku menari-nari,
6:22 lobih hunjai ope patoruhonku diringku, anjaha sihol ope lambin etekni diringku bahenonku ilobeini; tapi bani naboru-naboru na hinatahonmai, lambin marmulia do ahu bahenon ni sidea. (Ps. 131:1; Mat. 23:12.) 6:22 bahkan aku akan menghinakan diriku lebih dari pada itu; engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kaukatakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati.”
6:23 Tapi anggo si Mikal, boru ni si Saul ondi, lanjar do seng tubuhan tuah das bani parmateini. 6:23 Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya.
<< 2 Samuel 5 2 Samuel 7 >>