2 Samuel 4

4:1 Dob ibogei si Isboset, anak ni si Saul ai, na dob matei si Abner i Hebron, miloh ma hinsah ni uhurni, anjaha tarsonggot ganup halak Israel. (Jes. 13:7.) 4:1 Ketika didengar anak Saul, bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya, dan terkejutlah seluruh orang Israel.
4:2 Tapi adong do dua halak hasoman ni anak ni si Saul ai, ai ma pambobai ni balani; goran ni na sada si Baana, anjaha goran ni na sadanari si Rekab, anak ni si Rimmon, halak Beerot, humbani marga Benjamin. Masuk hu Benjamin do ihira Beerot ai; 4:2 Anak Saul mempunyai dua orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekhab, keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot. — Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin.
4:3 na maporus do halak Beerot ai hu Gitaim, lanjar manginsolat sidea ronsi sadari on. 4:3 Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. —
4:4 Ambahni ai adong do bani si Jonatan, anak ni si Saul ai, sada anak, na repat naheini duasi. Lima tahun do umurni sanggah roh barita pasal si Saul ampa si Jonatan ai hun Jesreel. Jadi iangkat na marorotsi ma ia laho maporus, gabe madabuh ma ia lanjar repat. Ia goranni si Mepiboset do. (bd. 9:3.) 4:4 Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki, yang cacat kakinya. Ia berumur lima tahun, ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yizreel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset.
4:5 Dob ai laho ma na dua anak ni si Rimmon, halak Beerot ai, si Rekab pakon si Baana, gabe masuk ma sidea hira-hira tongah arian hu rumah ni si Isboset, tudu sanggah modom arian ia. 4:5 Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekhab dan Baana, pergi, lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isyboset, ketika ia sedang berbaring siang hari.
4:6 Jadi masuk ma sidea hu parsitongahan ni rumah ai, ipakulah songon na mangalop gandum. Tonggor ma, adong do sada naboru ijai na mangkoseihon gandum, gabe itobak sidea ma boltokni, gabe boi ma si Rekab pakon si Baana anggini ai masuk torus hu rumah ai. 4:6 Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur, ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekhab dan Baana menyusup ke dalam.
4:7 Sanggah na masuk ai sidea hubagas rumah ai, tudu modom ia bani podomanni ibagas kamar podomanni, gabe ibunuh sidea ma ia anjaha itampul sidea ma uluni. Iboan sidea ma uluni ai, dob ai laho ma sidea mandalani hanopan ai torus sabornginni ai; 4:7 Mereka masuk ke dalam rumah itu, ketika Isyboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba-Yordan.
4:8 iboan sidea ma ulu ni si Isboset ai hubani si Daud i Hebron. Nini sidea ma dompak raja ai: Andon ma ulu ni si Isboset, anak ni si Saul, imbang-imbangmu ai, na mangindahi hosahmu; Jahowa do na mambalaskon tuannami, raja in sadari on hubani si Saul pakon hubani ginomparni. 4:8 Kepala Isyboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron dan mereka berkata kepada raja: “Inilah kepala Isyboset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu; TUHAN pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya.”
4:9 Tapi nini si Daud ma mambalosi si Rekab pakon si Baana anggini ai, anak ni si Rimmon halak Beerot ai: Songon sintongni manggoluh Jahowa, na paluahkon tonduyhu humbani ganup hasosakan; (bd. 1 Mus. 48:15; 1 Sam. 26:24.) 4:9 Tetapi Daud menjawab Rekhab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka: “Demi TUHAN yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan!
4:10 halak na mamboan barita bangku: Domma matei si Saul! na mangagan siboan barita na madear ia, hutangkap do ia anjaha hubunuh i Ziklag, ai ma upah na hubere bani halani baritani ai. (bd. 1:15.) 4:10 Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian: Saul sudah mati! dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya;
4:11 Samintolah halak parjahat ma, na mamunuh sada halak na bonar i rumahni, mintor lang ma tungguonku darohni hun tangannima, anjaha siapkononni hanima hun tanoh on? (5 Mus. 19:13.) 4:11 terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar, di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya dari pada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?”
4:12 Dob ai ihatahon si Daud ma juak-juakni mambunuh sidea; itampul ma tangan ni sidea pakon nahei ni sidea anjaha igantungkon ma sidea dohorhon bongbongan na i Hebron. Ibuat sidea ma homa ulu ni Isboset, anjaha itanom ma ai ibagas tanoman ni si Abner i Hebron. (5 Mus. 21:22.) 4:12 Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka; tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isyboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron.
<< 2 Samuel 3 2 Samuel 5 >>