2 Samuel 13

13:1 Ia si Absalom anak ni si Daud ai, adong do sada botouni na jenges, na margoran si Tamar. Rosuh do uhur ni si Amnon, anak ni si Daud ai mangidahsi. (bd. 3:2, 3.) 13:1 Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar; dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya.
13:2 Halani oji ni uhurni hubani botouni si Tamar ai, gabe boritan ma ia, ai anak boru ope ia, anjaha lang tarbahen iahap si Amnon mandohorisi. 13:2 Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia.
13:3 Tapi adong ma sada huan-huan ni si Amnon, na margoran si Jonadab, anak ni si Simea, abang ni si Daud; halak na pentar tumang do si Jonadab ai. (1 Sam. 16:9.) 13:3 Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik.
13:4 Dob ai nini ma hubani: Mahua ham, ase lambin tambah ari lambin merungni ham, alo anak ni rajanami! Ai lang tarpatugah ham do aha halani hubangku? Nini si Amnon ma hubani: Holong do uhurhu bani si Tamar, botou ni si Absalom ai. 13:4 Katanya kepada Amnon: “Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?” Kata Amnon kepadanya: “Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu.”
13:5 Jadi nini si Jonadab ma hubani: Modom ma ham hu podomanmu, anjaha pakulah ham ma boritan. Anggo roh bapanta manorih ham, hatahon ma hubani: Mahua suruh ham ma namin si Tamar botouhu ai mambere ahu mangan ruti, anjaha ilobeihu ma namin ihoseihon ai, ase hupaidah-idah anjaha hupangan ai humbani tanganni. 13:5 Lalu berkatalah Yonadab kepadanya: “Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya: Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya.”
13:6 Dob ai modom ma si Amnon, ipakulah ma boritan. Jadi dob roh raja ai manorihsi, nini si Amnon ma dompak raja ai: Ambit roh ma namin si Tamar botouhai ase ipaturei dua ruti i lobeihu, anjaha mangan ahu humbani tanganni. 13:6 Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja: “Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang dua kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya.”
13:7 Dob ai isuruh si Daud ma na mangalopi si Tamar hu rumah, nini ma: Mahua laho ma ho hu rumah, ni si Amnon, botoumai, anjaha paturei ma bani sipanganon. 13:7 Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar, ke rumahnya, dengan pesan: “Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu dan sediakanlah makanan baginya.”
13:8 Dob ai laho ma si Tamar hu rumah ni si Amnon botouni ai, anjaha tibal do ia bani podomanni jumpahsi; ibuat ma nitak, iagu ma ai, anjaha ipaturei ma ruti i lobeini, dob ai imasak ma. 13:8 Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya, yang sedang berbaring-baring, lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu.
13:9 Dob ai iangkat ma balanga ai anjaha ipalumei i lobeini, tapi manjua do ia mangan. Dob ai nini si Amnon ma: Hatahon ma luar haganup halak ai hun lambungkon! Jadi luar ma ganup sidea hun lambungni. 13:9 Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon: “Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku.” Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia.
13:10 Dob ai nini si Amnon ma dompak si Tamar: Boan ma sipanganon in hu kamar ase mangan ahu hun tanganmu! Jadi ibuat si Tamar ma ruti na pinaulini ai, anjaha iboan ma hubani si Amnon, botouni ai, hubagas kamar. 13:10 Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar: “Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu.” Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar.
13:11 Tapi dob iboan ai hundohor hu lambungni, ase mangan ia, itangkap ma ia, anjaha nini ma hubani: Roh ma ho botou, modom hu lambungkon. (1 Mus. 39:12; 3 Mus. 18:9.) 13:11 Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya: “Marilah tidur dengan aku, adikku.”
13:12 Tapi nini ma hubani: Ulang ma sonai botou! Ulang ma dohori ahu; ai seng bulih horjahonon sonin i Israel. Ulang ma bahen habadoron na sonin! (5 Mus. 22:21; 1 Mus. 34:7.) 13:12 Tetapi gadis itu berkata kepadanya: “Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu.
13:13 Anjaha ahu, huja ma boanonku habadoronku? Anjaha ho pe gabe songon sada halak na oto ma i Israel. Mahua parsahapkon rahanan raja in; ai seng tumaram juaonni mamberehon ahu bam. 13:13 Dan aku, ke manakah kubawa kecemaranku? Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu.”
13:14 Tapi seng ra ia manangihon ia; halani gogohan ia humbani, ipaksa ma ia anjaha ihasomani ma ia modom. 13:14 Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat dari padanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia.
13:15 Dob ai magigi tumang ma si Amnon mangidahsi, banggalan gigini mangidahsi, ase holongni hinan hubani. Dob ai nini si Amnon ma hubani: Jongjong ho, ne laho! 13:15 Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu dari pada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya: “Bangunlah, enyahlah!”
13:16 Tapi nini ma hubani: Lang sonai botou; banggalan ope hasalahan on, anggo mintor sonari ipalaho ho ahu, humbani na legan na binahenmai hubangku. Tapi seng ra ia mambalosisi. (5 Mus. 22:29.) 13:16 Lalu berkatalah gadis itu kepadanya: “Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat dari pada apa yang telah kaulakukan kepadaku tadi.” Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia.
13:17 Idilo ma anak parana juak-juakni ai, nini ma: Usir ma naboru on hun lambungkon hu darat, anjaha oruk labah in i pudini! 13:17 Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya: “Suruhlah perempuan ini pergi dari padaku dan kuncilah pintu di belakangnya.”
13:18 Tapi baju ganjang do bajuni; ai sonai do pamahei ni boru ni raja sadokah anakboru humbani sapari nari. Jadi ionjar juak-juakni ai ma ia hu darat, anjaha ioruk ma labah ai i pudini. 13:18 Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah; sebab demikianlah puteri-puteri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya.
13:19 Inahkon si Tamar ma abuan hubani uluni, irigati ma baju ganjang na pinaheini ai; inahkon ma tanganni huatas uluni, laho ma ia, anjaha tangis gogoh-gogoh. (Job 2:12; Jer. 2:37.) 13:19 Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring.
13:20 Dob ai nini si Absalom botouni ai ma hubani: Ai adong na masambor ibahen si Amnon botoumai bam? Sip ma ho botou; botoumu do ia, ulang ma parimbagaskon in! Jadi marianan i rumah ni si Absalom ma si Tamar, punjung anjaha marpusok ni uhur. 13:20 Bertanyalah Absalom, kakaknya, kepadanya: “Apakah Amnon, kakakmu itu, bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang, adikku, diamlah saja, bukankah ia kakakmu, janganlah begitu memikirkan perkara itu.” Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu, seorang diri.
13:21 Jadi dob ibogei raja Daud na masa ai ganup, marah tumang ma ia. Tapi seng ra ia mangkahua anakni ai Amnon ai, halani anak sikahananni ia. 13:21 Ketika segala perkara itu didengar raja Daud sangat marahlah ia.
13:22 Tapi seng marsihataan si Absalom pakon si Amnon pasal hata na bajan atap na madear pe; ai sogam do uhur ni si Absalom bani si Amnon, halani na pinarsedani ai si Tamar, botouni ai. 13:22 Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar, adiknya.
13:23 Dob salpu dua tahun adong ma horja manrasip biri-biri i Baal-Hazor dohor hu Efraim, jadi idilo si Absalom ma ganup anak ni raja ai. 13:23 Sesudah lewat dua tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal-Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja.
13:24 Iparayak si Absalom ma raja ai, nini ma: Tonggor ma, adong do horja manrasip biri-biri bani juak-juakmu on, mahua ra ma namin raja in pakon juak-juakni roh hujai mangkasomani juak-juakmu on. 13:24 Kemudian Absalom menghadap raja, lalu berkata: “Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini.”
13:25 Tapi nini raja ai ma dompak si Absalom: Lang anakku, ulang ma pala laho hanami haganup, ase ulang susah ho ibahen hanami. Sai ielek-elek do namin ia, tapi lanjar do seng ra raja ai laho, tapi ipasu-pasu do ia. 13:25 Tetapi raja berkata kepada Absalom: “Maaf, anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau.” Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya.
13:26 Dob ai nini si Absalom ma: Anggo lang, mahua lopas ham ma si Amnon, abang ai laho rap pakon hanami. Nini raja ai ma hubani: Mase ma pala dihut ia laho rap pakon ho? 13:26 Kemudian berkatalah Absalom: “Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami.” Tetapi raja menjawabnya: “Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?”
13:27 Tapi sai inunut si Absalom do mangelek-eleksi ase ilopas si Amnon laho rap pakon sagala anak ni raja ai. 13:27 Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia.
13:28 Dob ai iparentahkon si Absalom ma hubani juak-juakni: Ingat, anggo mamungkah malas ma uhur ni si Amnon ibahen anggur, anjaha huhatahon bennima: Bunuh hanima ma si Amnon, maningon bunuhonnima do ia. Ulang hanima mabiar, ai ahu do na mangkatahon hanima. Totap anjaha tenger ma uhurnima! (3 Mus. 20:17.) 13:28 Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya, demikian: “Perhatikan! Apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu: Paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa!”
13:29 Jadi ibahen juak-juak ni si Absalom ma hubani si Amnon songon na hinatahon ni si Absalom ai. Jadi jongjong bei ma ganup anak ni raja ai; iajak bei ma ganup halodeni laho maporus. 13:29 Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri.
13:30 Sanggah itongah dalan ope sidea, das ma barita ai hubani si Daud: Domma ibunuh si Absalom ganup anak ni raja in, seng dong na tading age sada humbani sidea. 13:30 Mereka masih di tengah jalan, ketika kabar sampai kepada Daud, demikian: “Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos.”
13:31 Dob ai jongjong ma raja ai, irigati ma paheianni, anjaha ilangkopkon ma dirini hu tanoh; haganup juak-juakni jongjong manginggotisi marpaheian na nirigatan. 13:31 Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka.
13:32 Dob ai nini si Jonadab, anak ni si Simea, abang ni si Daud ai ma: Ulang ma nini uhur ni tuannami, na dob matei ganup anak parana, anak ni raja in, sahalak si Amnon do na matei; humbani ari ai nari, sanggah na pinaksa ni si Amnon si Tamar, botou ni si Absalom, sonai do sura-surani. (ay. 3.) 13:32 Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud, katanya: “Janganlah tuanku menyangka, bahwa semua orang muda anak-anak raja itu, telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom, sejak Amnon memperkosa Tamar, adiknya.
13:33 On pe ulang ma pala mintor nini uhur ni raja in na dob matei ganup anak ni raja in. Lang, pitah si Amnon do hansa na matei. (ay. 20.) 13:33 Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya, bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati.”
13:34 Tapi maporus do anggo si Absalom. Jadi sanggah manatap-natap parana parjaga, gabe iidah ma buei halak roh manginsuah hun dalan na laho hu Horonaim. (bd. 18:24.) 13:34 Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim, sepanjang sisi pegunungan.
13:35 Dob ai nini si Jonadab ma dompak raja ai: Tonggor ma, domma roh anak ni raja in; songon na hinatahon ni juak-juakmu on, sonai do tongon. 13:35 Berkatalah Yonadab kepada raja: “Lihat, anak-anak raja datang! Benar seperti kata hambamu ini.”
13:36 Jadi salpuhonsi ia na marsahap ai, tonggor ma, domma roh anak ni raja ai, ipagogoh bei ma sorani tangis-tangis; raja ai pe pakon ganup juak-juakni manggogoh bei do tangis-tangis. 13:36 Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras.
13:37 Tapi anggo si Absalom domma maporus laho marayak si Talmai, anak ni si Amihut, raja hun Gesur. Tapi sai tong do pusok uhur ni si Daud paingat-ingat anakni ai. (bd. 3:3; 14:23.) 13:37 Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berdukacita berhari-hari lamanya karena anaknya itu.
13:38 Ase maporus hu Gesur do si Absalom, anjaha tading ma ia ijai tolu tahun dokahni. 13:38 Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur; ia tinggal di sana tiga tahun lamanya.
13:39 Dob ai masihol ma uhur ni raja Daud hubani si Absalom, ai domma sabou uhurni mardingat si Amnon na dob matei ai. 13:39 Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut.
<< Samuel 12 2 Samuel 14 >>