2 Samuel 14

14:1 Jadi dob ibotoh si Joab, anak ni si Seruya na dob masihol uhur ni raja ai mangidah si Absalom, 14:1 Ketika Yoab, anak Zeruya, mengetahui, bahwa hati raja merindukan Absalom,
14:2 jadi isuruh si Joab ma hu Tekoa mangalopi sada puang-puang na pantas maruhur hunjai, anjaha nini ma dompaksi: Pahulah ma pusok uhurmu, anjaha pahei ham ma paheian pusok ni uhur, ulang ma marminak ham, tapi pahulah ham ma songon sada naboru na dob dokah manangisi na mateini. (2 Kron. 11:6; Jer. 9:17.) 14:2 maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana, lalu ia berkata kepada perempuan itu: “Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati.
14:3 Dob ai laho ma ham marayak raja ai, anjaha hatahon ham ma hubani romban hubani hata on. Iajari si Joab ma ia pasal hata sihatahononni. 14:3 Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini” — lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu.
14:4 Dob das naboru na hun Tekoa ai hubani raja ai, manrogop ma ia anjaha marsombah, nini ma: Urupi ham ma, rajanami! (Rut 2:10; 2 Raj. 6:26.) 14:4 Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah, sambil berkata: “Tolonglah, ya tuanku raja!”
14:5 Nini raja ai ma hubani: Aha gatni bam? Jadi nini ma: Sada naboru na dob mabalu do ahu, domma matei paramangonku. 14:5 Raja bertanya kepadanya: “Ada apa?” Jawabnya: “Ah, aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati.
14:6 Adong do bani jabolonmu naboru on dua anak, jadi martinggil ma sidea na dua i ladang, anjaha sahalak pe lang dong na manolahi sidea, marsibunuhan ma sidea gabe matei ma sahalak. 14:6 Hambamu ini mempunyai dua orang anak laki-laki; mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia.
14:7 Dob ai roh ma ganup hade-hade mangimbang jabolonmu naboru on, nini sidea ma: Boan hujon halak sibunuh anggini ai, ase ibunuh hanami ia bahen abul ni anggini na binunuhni ai; sonai ma sihol bunuhon ni sidea homa sipanean ai. Sihol sasaphononkon ni sidea do mata ni aringku na tading ai, ase ulang adong teba bani paramangonkon goran barang sima-sima iatas tanoh on. (5 Mus. 19:11-13; Rut 4:10.) 14:7 Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata: Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi.”
14:8 Dob ai nini raja ai ma dompak naboru ai: Laho ma ham mulak hu rumahmu, hubere pe parentah pasal ham. 14:8 Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu: “Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah.”
14:9 Nini naboru na hun Tekoa ai ma dompak raja ai: Tuan, rajanami, manginsonoh hubangku pakon hubani ginompar ni bapa ma hajahaton ai; tapi borsih ma raja in pakon paratasni. (1 Sam. 25:24.) 14:9 Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja: “Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya tuanku raja, tetapi raja dan takhtanya tak bersalah.”
14:10 Dob ai nini raja ai ma: Anggo adong barang ise na mangkatahon na sonaha ope bamu, boan ham ia hu lobeihu, ase ulang be inunut manunsahi ham. 14:10 Lalu berkatalah raja: “Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi.”
14:11 Dob ai nini ma: Sai mardingat ma raja in bani Jahowa, Naibatamu, ase ulang be idalankon sipambalas ai be pamunuhon, anjaha anakkai ulang isiapkon. Nini raja ai ma mambalosi: Songon sintongni manggoluh Jahowa, seng anjai marurus sada jambulan ni anakmu ai hu tanoh. (ay. 14; 1 Sam. 14:45; 1 Raj. 1:52.) 14:11 Kata perempuan itu: “Kiranya raja ingat kepada TUHAN, Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu.” Lalu berkatalah raja: “Demi TUHAN yang hidup — sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu takkan jatuh ke bumi!”
14:12 Dob ai nini naboru ai ma: Santabi rajanami, lopas ham ma jabolonmu naboru on mangkatahon hata sangkababah hubani tuanku. Nini ma: Hatahon ma! 14:12 Kemudian berkatalah perempuan itu: “Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja.” Jawabnya: “Katakanlah.”
14:13 Nini naboru ai ma: Mase ma sonai paruhuranmu dompak bangsa ni Jahowa? Marhitei haputusan ni raja in, domma iuhum ham dirimu, halani seng ipalopas raja in mulak halak na pinabalini. 14:13 Berkatalah perempuan itu: “Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya.
14:14 Tongon maningon matei do hita ganup, anjaha usih do hita bani bah na durus hu tanoh, na so tarpatumpu be; tapi lang mintor ibuat Naibata hosah ni sada halak, tapi ipingkiri do dalan-dalan ase ulang lanjar bali humBani halak na dob bali hinan. (Ps. 30:6; 89:49; Hes. 18:23.) 14:14 Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang dari pada-Nya.
14:15 On pe, ase roh pe ahu mangkatahon hatangku hubani raja in, halani ipambibiari halak do ahu; jadi nini uhur ni jabolonmu naboru on ma: Marsahap ma ahu hubani raja in, atap ra raja in mandalankon pangindoan ni jabolonni naboru on. 14:15 Maka sekarang, aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini: baiklah aku berbicara dahulu dengan raja, mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini;
14:16 Tontu ra do raja in manangihon anjaha paluahkon jabolonni naboru on humbani tangan ni halak na sihol mangagou ahu rap pakon anakku humbani parbagianan ni Naibata. (5 Mus. 32:9; 1 Sam. 26:19.) 14:16 sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah.
14:17 Ambahni ai nini uhur ni jabolonmu naboru on do: Andohar hata ni tuanku, raja in, pasonang uhurhu; ai songon malekat ni Naibata do tuanku, na mambotoh aha na madear atap na masambor; sai ihasomani Jahowa Naibata ma ham. (bd. 19:28; 1 Sam. 29:9.) 14:17 Juga hambamu ini berpikir: perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja, yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan TUHAN, Allahmu, kiranya menyertai tuanku.”
14:18 Dob ai nini raja ai ma mambalosi naboru ai: Ulang ma porsou bangku hata na sihol sungkunonku bam. Nini naboru ai ma: Antong, marsahap ma hita, rajanami. 14:18 Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu: “Baiklah jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu.” Kata perempuan itu: “Berkatalah kiranya tuanku raja!”
14:19 Dob ai nini raja ai ma: Ai lang si Joab do na manranggi haganupan in? Nini naboru ai ma mambalosi: Songon sintongni manggoluh ham, tuannami anjaha rajanami, seng dong manlembang hu siamun barang hu sambilou humbani na hinatahon ni tuanku; juak-juakmu si Joab do na mangkatahon ahu, ia do na mangaturhon ganup hata ai hubagas pamangan ni jabolonmu naboru on. (ay. 3; bd. 11:11.) 14:19 Kemudian bertanyalah raja: “Adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini?” Perempuan itu menjawab: “Demi hidupmu, tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku; dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini.
14:20 Mambahen marlimbaga pe parsahapan ai lanjar binahen ni juak-juakmu si Joab do, tapi na pantas maruhur do tuannami songon pantas ni uhur ni sada malekat ni Naibata, na mabotoh haganup na masa i tanoh on. (ay. 17.) 14:20 Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi.”
14:21 Dob ai nini raja ai ma dompak si Joab: Tonggor ma, domma hubahen romban hubani hatamon; antong, laho ma ho, boan ma mulak garama ai, si Absalom ai. 14:21 Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab: “Baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu.”
14:22 Jadi manrogop ma si Joab anjaha marsombah, ipasu-pasu ma raja ai, anjaha nini ma: Sadari on ma hubotoh, na dob dapotan idop ni uhur do ahu, juak-juakmu i lobeimu, alo rajanami, halani ibahen raja in romban hubani pangindoan ni juak-juakni. 14:22 Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata: “Pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini.”
14:23 Dob ai laho ma si Joab hu Gesur, anjaha iboan ma si Absalom hu Jerusalem. (bd. 13:37.) 14:23 Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem.
14:24 Tapi nini raja ai ma: Mulak ma lobei ia hu rumahni, seng bulih ope idahonni bohingku. Jadi mulak ma si Absalom hu rumahni, tapi anggo bohi ni raja ai seng boi ope idahonni. 14:24 Tetapi berkatalah raja: “Ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku.” Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja.
14:25 Tapi seng dong bani sab Israel na sonai tarmurmurni halani jengesni songon si Absalom; humbani jampal ni naheini das hu pakpak ni uluni, seng dong tikasni. (1 Sam. 9:2; Job 2:7.) 14:25 Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya.
14:26 Anjaha sanggah iparasipkon jambulan ni uluni (ai somal do ai iparasipkon bani ujung ni ganup tahun, anggo maborattu ma ai bani, iparasipkon ma ai), itimbang do jambulan ni uluni ai, dua ratus sekel boratni bani timbangan ni raja ai. (2 Mus. 30:13.) 14:26 Apabila ia mencukur rambutnya — pada akhir tiap-tiap tahun ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya — maka ditimbangnya rambutnya itu, dua ratus syikal beratnya, menurut batu timbangan raja.
14:27 Dob ai tubuh ma bani si Absalom tolu anak, anjaha sada boru na margoran si Tamar; sada naboru sijenges rupa do ia. (bd. 13:1.) 14:27 Bagi Absalom lahir tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik.
14:28 Dua tahun ma si Absalom marianan i Jerusalem, tapi lanjar seng ongga dong iidah bohi ni raja ai. 14:28 Setelah Absalom diam di Yerusalem genap dua tahun lamanya, dengan tidak datang ke hadapan raja,
14:29 Jadi isuruh si Absalom ma na mangalopi si Joab, laho marsuruhsi hubani raja ai, tapi seng ra roh si Joab hubani. Dob ai isuruh ma use paduahalihon, tapi lanjar seng ra do ia roh. 14:29 maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi, untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang.
14:30 Dob ai nini ma dompak juak-juakni: Tonggor nasiam ma, ilambung ni jumangku do juma ni si Joab, anjaha margandum do ia ijai; laho ma nasiam anjaha surbuy nasiam ma juma ai. Jadi isurbuy juak-juak ni si Absalom ma juma ai. 14:30 Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya: “Lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu.” Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu.
14:31 Jadi laho ma si Joab marayak si Absalom hu rumahni, nini ma hubani: Mase ma isurbuy juak-juakmu jumangkai? 14:31 Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya, dan bertanya kepadanya: “Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu?”
14:32 Dob ai nini si Absalom ma dompak si Joab: Tonggor ma, domma husuruh na mangalopi ham, mangkatahon: Roh ma ham hujon, ase husuruh ham marayak raja in, laho manungkunsi: Mase ma roh ahu hun Gesur? Rahanan do bangku, ijai ope ahu sonari. On pe sihol do idahonku bohi ni raja in; anggo marsalah ope ahu, ibunuh raja in ma lah ahu. (1 Sam. 20:8; Lah. 25:11.) 14:32 Jawab Absalom kepada Yoab: “Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan: datanglah ke mari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan: apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang, aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati.”
14:33 Dob ai laho ma si Joab marayak raja ai, anjaha ipatugah ma ai bani; jadi idilo ma si Absalom. Daskonsi ia hubani raja ai, manrogop ma ia marsombah ilobei ni raja ai; jadi isummah raja ai ma si Absalom. 14:33 Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom, dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah; lalu raja mencium Absalom.
<< 2 Samuel 13 2 Samuel 15 >>